sledeća
Kapadokija - Dolina ljubavi
Kapadokija - Dolina ljubavi

Kapadokija - 5 dana, avionom

Kapadokija - 5 dana, avionom
Kapadokija - 5 dana, avionom
Kapadokija - 5 dana, avionom
Kapadokija - 5 dana, avionom
Kapadokija - 5 dana, avionom
Kapadokija - 5 dana, avionom
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
2po osobi5 danasobapolupansionprevoz avionomdetaljnije
5 dana (4 noćenja)

Garantovan polazak!
Svi izleti i ulaznice uključeni u cenu

Polazak: 01. maj 2019.
Povratak: 05. maj 2019.
Kapadokija je zadivljujuća oblast centralne Anadolije. Postala je poznata po svojim podzemnim gradovima nastalim u prvom milenijumu nove ere i velikim pećinskim manastirima koji datiraju s početka hrišćanstva. Pri susretu sa Kapadokijom nevoljno se nameće misao da je to druga planeta. Pejzaži koji se ukazuju ne liče ni na šta do tada vidjeno, tamo su vulkani sa zasneženim vrhovima, kameniti masivi i plodne doline. Glavna znamenitost su ogromne prirodne figure formirane od tufa i bazalta za koje se teško može poverovati da je delo prirode a ne ljudskih ruku. Ovaj region je interesantan ne samo po izuzetnoj prirodi već i po mogućnosti pronicanja u prve godine istorije hrišćanske crkve. Pećinska naselja i nacionalni park Goreme su danas na spisku svetske kulturne baštine UNESCO.

Program putovanja:
1. dan 01. maj 2019. Beograd - Istanbul- Kapadokija

Sastanak grupe na aerodromu Beograd u 07.15 sati ujutru. Poletanje za Istanbul (TK let 1082 u 09.15 sati). Nakon sletanja u Istanbul nastavak putovanja letom TK 2008 u 17.20 za Nevšehir. Sletanje u Nevšehir oko 18.40 po lokanom vremenu, transfer do hotela, večera i noćenje.
2. dan 02. maj 2018. Kapadokija
Nakon doručka, polazi se u razgledanje ovog po svemu jedinstvenog mesta na svetu. Krećemo od centra Goreme, osnovanog od strane Svetog Basila kao prvi monaški centar hrišćanstva tokom 4.veka. Obilazi se muzej na otvorenom sa mnoštvom crkvica oslikanih vizantijskim freskama. Obilazak se nastavlja kroz dolinu Zelve, nekada grad sastavljen od stotina u stenama uklesanih kuća nastanjenih sve do 1942 godine. Tokom vizantijskog perioda, Kapadokiju je nastanjivao veći broj hrišćanskih isposnika koji su živeli u svojim privatnim isposničkim ćelijama. Prolažeći kroz Pašaba dolinu pogled će vam privući kupasto oblikovane ćelije koje izgledaju kao da ih je radio neki savremeni umetnik! Obilazimo i Dolinu golubova i krećemo ka Ortahisaru. Iskoristite posetu ovom mestu za jedinstvene fotografije ove lepe doline. Poslednje mesto u današnjem programu je Avanos, poznati grad ove regije po dvojoj ručno radjenoj keramici. Grad su osnovali Hetiti na obalama reke Halys reke. Koristeći crvenu glinu sa priobalja reke, razvili su jedinstveni stil u proizvodnji keramike. Povratak u hotel, večera, noćenje.
3. dan 03. maj 2019. Kapadokija
Nakon doručka, polazimo u vožnju do Sinassosa. Posetiće se lepo očuvane kuće i u stenama isklesane vizantijske crkvice. Sinassos je nekada bio letovalište bogatih ribara iz Istanbula. Kada bi se završila sezona ribolova na Crnom i Mramornom moru, ovi grčki ribari iz Konstantinopolja i okoline, bi dolazili u Sinassos da provedu dugačke letnje mesece u mirnoj atmosferi i na suvom vazduhu. Kamene kuće u Sinassosu sa svojim lepo ornamentisanim prozorima i vratima će vas navesti da se osetite kao da ste na snimanju nekog filma u 19. veku. Sledeće mesto je Kaymakli podzemni grad, naseobina od 8 nivoa ispod zemlje, sastavljena od niza pećinica međusobno povezanih koje su pružale zaklon i zaštitu ranohrišćanima, štiteći se tako on napada. Kaymakli ima kapacitet da primi 5000 ljudi odjednom na svih osam nivoa. Nakon obilaska podzemnog grada krećemo ka selu Soanli uz posetu centru monaškog života. Povratak u hotel, večera i noćenje.
4. dan 04.maj 2019. Kapadokija
Nakon doručka obilazak Ihlara doline koju jedinstvenom čini istorija njenih prvih stanovnika. Ceo kanjon je u saćasto raspoređenim ćelijama, u stenama isklesanim podzemnim crkvama iz vizantijskog perioda. Kako je cela dolina imala dovoljno vode i obilovala ovako skrivenim mestima, baš ovde su nastale i prve naseobine Hrišćana koji su bežali od progona rimske vojske. Zaustavićemo se i kod Ućhisar prirodno formirane citadele odakle se pruža prelep pogled na regiju. Povratak u hotel, slobodno vreme, večera i noćenje.
5. dan 05. maj 2019. Kapadokija-Istanbul-Beograd
Nakon doručka polazak za Kayseri i let za Istanbul TK 14.40 lt i nastavak leta za Beograd, letom TK 1083 u 18.45 sati u lokalu. Sletanje u Beograd je predviđeno za 19.25 sati po lokalnom vremenu. Kraj programa.

Cena aranžmana First minute: € 599
Doplata za jednokrevetnu sobu: € 90
Aerodromska taksa: € 160

Za ovo putovanje je potrebno minimum 20 osoba!

Državljanima Republike Srbije potrebno je da pasoš važi najmanje 6 meseci od datuma povratka sa ovog putovanja.

U cenu putovanja je uračunato:
- Hotelski smeštaj u navedenim hotelima ili sličnim na bazi polupansiona.
- Svi unutrašnji avio letovi ako su predviđeni programom.
- Sva razgledanja prema programu.
- Sve ulaznice za muzeje prema programu.
- Svi obroci prema programu.
- Prevoz luksuznim klimatizovanim autobusom prema planu.
- Profesionalni vodiči.
- Napojnice u hotelima.
- Lokalne takse

U cenu putovanja nije uračunato:
- Aerodromske takse
- Pića i obroci koji nisu navedeni u programu
- Svi lični troškovi
- Napojnice vozaču i vodiču

Organizator zadržava pravo izmene redosleda realizacije programa u zavisnosti od drugih objektivnih okolnosti (vremenskih prilika, ograničenja vezana za otvaranje i zatvaranje određenih objekata…).

Smeštaj u mogućim hotelima:
Kapadokija:
Avrasya 4* avrasyahotel.com/ ili sličan.

Plaćanje
Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu Banke Intesa na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina, Master Card, Visa, Visa Electron, Maestro i American express), čekovima građana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 20 dana pre polaska na putovanje.

Garantovane cene
Prilikom prijave putnik može uplatiti celokupan iznos putovanja, čime se garantuje cena, bez obzira na datum polaska.

Beskamatni krediti:
- Čekovima građana na 3 rate bez kamate
- Visa, Master i American Express kreditnim karticama Banke Intese do 6 rata

Aranžmani se mogu uplatiti turističkim kreditima poslovnih banaka sa rokom otplate od 6 do 24 meseca.

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
U cenu putovanja nije uračunato međunarodno putno zdravstveno osiguranje. Predlažemo osiguranje kod osiguravajuće kuće Uniqa Osiguranje. Optimum na 30.000 € osigurane sume. Za iznos uplate možete se informisati u svim poslovnicama Olympic Travel-a, jer ona varira u zavisnosti od dužine boravaka kao i vrste polise (individualna ili porodična).

Važne napomene za putovanje:
- Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je 20 dana pre polaska na put ili do popune mesta.
- Potrebno je najmanje 20 putnika za realizaciju putovanja.
- Postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama - uz blagovremeni upit i doplatu.
- Organizator zadržava pravo promene hotela za drugi iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji, kao i avio kompanije
- Uobičajeno je da se u hotele ulazi oko 14.00 sati, a napuštaju poslednjeg dana boravka oko 09.00 sati
- Hoteli su kategorisani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze.
- Organizator putovanja zadržava pravo da promeni hotel za drugi, iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji.
- Za putnike koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, nije potrebna viza za Portugal. Putnici koji poseduju inostrani pasoš treba sami da se informišu kod nadležnih ambasada (konzulata) o graničnim, viznim i svim ostalim propisima koji važe za zemlje u koje se putuje i obezbede odgovarajuće isprave.
- Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Olympic Travel-a moguće je obezbediti polisu Uniqa Osiguranja. Ukoliko u roku od 48 sati od napravljene rezervacije putnici ne dostave kopiju pasoša, smatra se da putnici ne žele putno osiguranje.

Opšte napomene:
- U okviru razgledanja gradova navedenih u programu putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to predviđeno programom putovanja.
- Organizator zadržava pravo izmene redosleda realizacije programa u zavisnosti od drugih objektivnih okolnosti (poremećaja u avio saobraćaju, vremenskih prilika, ograničenja vezana za otvaranje i zatvaranje određenih objekata…).
- Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja putnika i slično izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili da otkaže putovanje.
- U slučaju nedovoljnog broja putnika agencija će biti primorana da otkaže putovanje i to najkasnije 5 dana pre polaska na put.
- Olympic Travel ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće ulazak putnika na teritoriju EU ili zemlje u tranzitu zbog učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih i carinskih propisa
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima, prtljagu. Olympic travel ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak tokom putovanja iz bilo kog razloga.
- Opšti uslovi putovanja Olympic Travela su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA). Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Olympic Travel smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Olympic Travel

  prilikom kontakta pozovite se na
  Aladin putovanja
 • Telefon:
 • +381 34 332 422
  +381 34 332 452
  +381 34 335 737
  +381 34 617 0 600
 • Adresa:
 • Karađorđeva 20, lokali br. 5 i 8, Kragujevac

  Poslovnica Beograd
  Makedonska 30, I sprat, Beograd
  +381 11 655 5 030
  +381 11 655 7 285
  +381 11 655 7 286
  +381 11 655 7 287
 • Website:
 • www.olympic.rs

Hit ponude
1. maj

1. maj

Popularne prolećne ture
Atraktivne destinacije
Autobusom ili avionom
Kružne ture

Kružne ture

Znameniti gradovi
Nezaboravni pejzaži
Od mita do stvarnosti
Letovanje

Letovanje

Najveći izbor aranžmana
Hoteli i privatan smeštaj
Najpovoljnije letovanje
Last minute

Last minute

Ne propustite
Popusti i do 30%