sledeća
Istanbul - 5 dana, autobusom
Istanbul - 5 dana, autobusom

Istanbul - 4 dana, avionom

Istanbul - 4 dana, avionom
Istanbul - 4 dana, avionom
Istanbul - 4 dana, avionom
Istanbul - 4 dana, avionom
Istanbul - 4 dana, avionom
Istanbul - 4 dana, avionom
Istanbul - 4 dana, avionom
Istanbul - 4 dana, avionom
Istanbul - 4 dana, avionom
Istanbul - 4 dana, avionom
Istanbul - 4 dana, avionom
Istanbul - 4 dana, avionom
Istanbul - 4 dana, avionom
4 dana avionom

Paket aranžman - prevoz, transfer i smeštaj!
Cene aranžmana su izražene u eur po osobi

Troškovi rezervacije 300,00 din.
Istanbul
Sa preko 3000 godina bogate istorije, Istanbul, nekada nazivan Konstantinopolj, ima zaista mnogo toga da ponudi turistima. U vreme Otomanskog Carstva, grad je bio na vrhuncu i za vreme vladavine Sulejmana Velikog (1520-1566 god.), doživljava procvat, tako da mnoge građevine, nenadmašne lepote potiču iz ovog doba. Godine 1923. Turska je proglašena Republikom, a Ankara za glavni grad. Međutim, Istanbul je mnogo značajnija metropola, važan poslovni, trgovački i kulturni centar. Predstavlja središte Islamske kulture, pravi je raj za kupovinu, a posebna zanimljivost za turiste su Turska kupatila.

Program putovanja:
1.Dan-putovanje Beograd-Istanbul
Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla kod šaltera Agencije (broj 703). Let kompanijom Turkish Airlines TK 1082 za Istanbul u 09.15h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sletanje u Istanbul u 13:00 h.Organizovan transfer i smeštaj u hotel. Slobodno veče. Noćenje.
2.Dan Istanbul
Doručak. Fakultativni poludnevni obilazak lokaliteta Plave džamije, Antičkoghipodroma, Aja Sofije, Topkapi dvorca - muzeja. Sveobuhvatan izlet najvažnjih spomenika Carigrada. Nestvarna crkva (a sada muzej) Aja Sofija zavrsena 537.n.e., Plava džamija (Džamija Sultan Ahmeta, remek delo osmanlijske arhitekture) i Topkapi palata (rezidencija sultana iz vremena vrhunca moći Osmanlija) su ono što ćete obići u pratnji vodiča! Slobodno vreme za individualne aktivnosti i šoping. Noćenje.
3.Dan Istanbul
Doručak. Fakultativno krstarenje Bosforom Sa posetom Vaseljenskoj patrijaršiji. Slobodno vreme. U večernjim satima mogućnost fakultativne posete restoranu na brodu Orient House (www.orienthouseistanbul.com), gde ćete uz večeru, piće, orijentalnu muziku i programom sa trbušnim plesačicama na originalan način osetiti duh ove zemlje.Noćenje.
4.Dan -putovanje Istanbul-Beograd
Doručak. Odjava iz hotela. Slobodno vreme do polaska na aerodrom. Organizovan transfer do aerodroma. Poletanje aviona TK 1083 za Beograd u 19.45h i očekivano vreme sletanja na aerodrom Nikola Tesla oko 19:25h (u zavisnosti od reda letenja avio kompanije).

Aranžman obuhvata:
- Avio-prevoz na relaciji Beograd-Istanbul-Beograd redovnom linijom avio kompanije Turkish Airlines,
- autobuski transfer na relaciji aerodrom-hotel-aerodrom u Istanbulu,
- smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu sa tri ili četiri zvezdice na bazi 3 noćenja sa doručkom,
- i troškove organizacije putovanja.
- Asistenciju lokalnog predstavnika na srpskom ili hrvatskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Aranžman ne obuhvata:
- Međunarodno putno osiguranje,
- avio takse 35.33 € (16.94 eur taksa Bgd aerodroma, 12.67 eur taksa IST aerodroma, 4.48 eur bezbednosna taksa Bgd aerodroma, 0.98 eur naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja republike Srbije i YR taksa 72 eur - aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva.Ukupan iznos za sve avio takse iznosi trenutno 107.33 eur.
Visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta u odnosu na ugovorenu) koje se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti u agenciji (takse su podložne promenama i ne mogu se platiti u ratama), deca do 2 godine ne plaćaju aerodromsku taksu, individualne troškove, fakultativne posete (neophodan minimum od 15 putnika u organizaciji ino partnera Ilos travela).
Organizator putovanja zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Fakultativni izleti:
- Tursko veče na brodu Orient house ( www.orienthouseistanbul.com ) večera,
- tradicionalni program,
- neograničeno alkoholno i bezalkoholno lokalno piće -45 €;
- Obilazak lokaliteta (Top Kapi, Plava Džamija, Aja Sofija) - 50 €;
- krstarenje Bosforom sa posetom Vaseljenskoj patrijaršiji -25 €.

Napomena u vezi fakultative:
Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 15 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate).

Uslovi plaćanja:
Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Banke Intesa za efektivu, na dan uplate.

Način plaćanja:
- Prilikom rezervacije plada se 49€ po osobi, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski
- platnim karticama najkasnije 25 dana pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate
- čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije.
U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.

Opis hotela
Hotel Dekor 3* se nalazi u centralnoj četvrti Laleli, na svega 1 km od Kapali čaršije i na oko 20 minuta hoda od istorijske četvrti Sultanahmet.Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, sa TWC-om i TV-om.Usluga: noćenje sa doručkom - švedski sto (po turskim standardima) www.dekorhotel.com. Doplata: za jednokrevetnu sobu iznosi 36 eur.Rezervacija jednokrevetnih soba se radi isključivo na upit!

Hotel Buyuk Sahinler 4* Nalazi se u starom delu Istanbula u blizini poznatih istorijskih lokaliteta, na 10-ak minuta hoda od čuvene Kapali čaršije i na 700 m od metro stanice Aksaraj.U sklopu hotela se nalazi restoran i bar.Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, sa TWC-om, fenom za kosu, mini barom, klima uređajem i TV-om. Usluga: noćenje sa doručkom - švedski sto (po turskim standardima). Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 40 eur.Rezervacija jednokrevetnih soba se radi isključivo na upit!

Hotel Ramada Old City 4* Nalazi se u starom delu Istanbula na oko 4 km poznatih istorijskih lokaliteta, u blizini tramvajske stanice Findikzade, na oko 2, 5 km od čuvene Kapali čaršije i na 750 m od metro stanice Aksaraj.U sklopu hotela se nalazi restoran i bar.Sve sobe su dvokrevetne sa TWC-om, fenom za kosu, mini barom (posebno se placa), klima uređajem i TV-om. Usluga: noćenje sa doručkom -švedski sto (po turskim standardima).Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 100 eur.Rezervacija jednokrevetnih soba se radi isključivo na upit. www.ramadaistanbul.com

Važna napomena:
U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Popusti: za decu do 11 godina: Na upit.

Napomena: Turski standardi za hotelsku ishranu se razlikuju od evropskih standarda po obimu i raznovrsnosti. Za razliku od naše i evropske, u ponudi turske kuhinje ima više testenina, povrća, voća, mleka i mlečnih proizvoda, a manje mesa i mesnih prerađevina!

Osiguranje:
Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 448 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd) - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja)

Upozorenje:
Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

Napomena
- Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom.
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
- Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,.... ne rade.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
- Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja.

Važno:
- Mole se putnici da prilikom rezervacije, a najkasnije 10 dana pred putovanje dostave tačna imena i prezimena onako kako je napisano u pasošu (dostaviti fotokopiju prve strane pasoša). U suprotnom svaka promena posle navedong roka podleže dodatnoj naplati od strane avio kompanije koju snose sami putnici! ! !
- Molimo sve putnike da nam dostave tačne brojeve mobilnih telefona, kako bismo bili u mogućnosti da Vas o tačnom vremenu leta odnosno sastanka putnika na šalteru Agencije broj 703 na aerodromu Nikola Tesla, obavestimo i putem SMS-a 24h pred let! ! ! Ukoliko iz bilo kog razloga niste dobili informaciju o tačnom vremenu poletanja aviona iz Beograda, obavezno kontaktirati agenciju 24h pred put! ! !

Važno obaveštenje
Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u Tursku moraju imati rok važenja minimum 150 dana (5 meseci) od dana ulaska na teritoriju Turske. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja, agencije Organizatora kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqua osiguranja Aranžman je rađen na bazi minimum 15 putnika, a u suprotnom, krajni rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 (pet) dana pre planiranog polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije.

Mladost Turist


Hit ponude
First minute

First minute

Popusti za rane uplate
Najbolje ponude
Top destinacije
Last minute

Last minute

Ne propustite
Popusti i do 30%

8. mart

8. mart

Romantična putovanja
Nezaboravni trenuci

Specijalne ponude

Specijalne ponude

Saznajte prvi
Promotivne akcije
Najpovoljnije ponude