Lepote zapadne Turske

Lepote zapadne Turske
Lepote zapadne Turske
Lepote zapadne Turske
Lepote zapadne Turske
Lepote zapadne Turske
Lepote zapadne Turske
Lepote zapadne Turske
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
2po osobi9 danasobapun pansionprevoz avionomdetaljnije
Istanbul - Čanakale - Troja - Pergamon - Izmir - Efes - Pamukale - Konja - Kapadokija - Ankara

Svi izleti i ulaznice uključeni u cenu
Usluga pun pansion

9 dana (8 noćenja)

Polazak: 31. maj 2019.
Povratak: 08. jun 2019.
Od Istanbula do Kapadokije duž zapadne i centralne Turske, vodimo vas na putovanje kroz istoriju ove, svakako jedne od najdinamičnijih zemalja na svetu. Lepote zapadne obale sa svojim biserima kao što je Izmir, jednim od svetskih čuda Efes, mističnom Trojom, beličastim neponovljivim Pamukkalama, tajanstvenom Konjom, kao rukom crtanom Kapadokijom i modernom Ankarom, biće vaš dom na ovom putovanju. Sve tajne, lepe priče, legende proćićemo zajedno na ovom jedinstvenom putovanju. Biser na kruni ovog putovanja je svakako Istanbul, drevnogrčka kolonija Vizantija, imperatorski Konstatinopolj, osmanska prestonica Stambol i legendarni Carigrad, sve je to isti grad koji danas čuva nekadašnje tradicije, samouvereno gleda u budućnost i razvija se ubrzanim tempom. Jedan je od malobrojnih smeštenih na dva kontinenta.

Program putovanja:
1. dan 31. maj 2019. Beograd - Istanbul

Sastanak grupe na aerodromu Beograd u 07.15 sati ujutru. Poletanje za Istanbul (TK let 1082 u 09.15 sati). Nakon sletanja u Istanbul panoramsko razgledanje grada, transfer do hotela, šetnja sa vodičem i večera. Noćenje.
2. dan 01. jun 2019. Istanbul
Nakon doručka polazak na celodnevno razgledanje grada sa posetom Plavoj džamiji, Hipodromu, Svetoj Sofiji, podzemnim cisternama. Posle ručka nastavlja se obilazak Topkapi palate sa riznicom. Tura se završava obilaskom Kapali čaršije. Povratak u hotel na večeru. Noćenje.
3. dan 02. jun 2019. Istanbul - Čanakale
Doručak, odjavljivanje iz hotela i polazak u obilazak Rustem pašine džamije i Egipatske pijace začina. Nakon ručka, polazak za Galipolje. Prijatna vožnja nas vodi kroz evropski (trakijski) deo Turske. Ukrcavanje na feribot i vožnja preko Dardanela. Dolazak u Čanakkale. Večera i noćenje u hotelu.
4. dan 03. jun 2019. Čanakale - Troja - Pergamon - Izmir
Nakon doručka odjavljivanje iz hotela i polazak u obilazak Troje sa svojim čuvenim zidovima i replikom trojanskog konja. Odatle počinje naše putovaje po Egeju i ka Izmiru. Usput ćemo stati u Pergamon, posetiće se Akropolj i Asklepion. Nakon ručka nastavlja se vožnja ka Izmiru. Po dolasku, krećemo na kraće panoramsko razgledanje koje uključuje i tvrđavu Aleksandra Velikog sa spektakularnim pogledom na Izmir. Večera i noćenje u hotelu.
5. dan 04. jun 2019. Izmir - Efes - Pamukale
Nakon doručka polazak na izlet ka čuvenom Efesu. Obilazi se bazilika Sv. Jovana Bogoslova koji je boraveći ovde sa Devicom Marijom ovde napisao Jevandjelje po Jovanu. U samom Efesu, kroz šetnju ovim antičkim rimskim gradom i posetićemo Celsijusovu biblioteku, Hadrianov hram, pozorište i Odeon. Krećemo na kraću vožnju do kuće Device Marije gde je, veruje se, živela svoje poslednje godine. Odlazi se na ručak pa nastavak putovanja za Pamukkale. Nakon boravka na ' ' tvrdjavi od pamuka' ' obilaze se ostaci antičkog Hierapolisa. Dolazak u hotel na večeru i noćenje.
6. dan 05. jun 2019. Pamukale - Konja - Kapadokija
Rano ujutru nakon doručka polazak za pamukale uz posetu Sultanhan karavansaraja. Nakon ručka u Konji poseta Mevlana kompleksu posvećenom Rumiju, osnivaču mističnog reda često nazvanog ' ' Vrteći derviši' ' i mauzoleju. Dolazak u Kapadokiju, odlazak u hotel, večera u hotelu, noćenje
7. dan 06.jun 2019. Kapadokija
Posle doručka polazak na celodnevno razgledanje Kapadokiju uz ručak. Obilazi se Goreme muzej na otvorenom, Tvrdjava Ućhisar, Kajmakli podzemni grad i Pasaba dolina. Povratak u hotel na večeru i noćenje.
8. dan 07. jun 2019. Kapadokija - Ankara
Nakon doručka odjavljivanje iz hotela, slobodno vreme pa polazak za Ankaru. Poseta Muzeju Hetita, Citadeli i Ataturkovom mauzoleju. Večera i noćenje.
9. dan 08. jun 2019. Ankara - Istanbul - Beograd
Nakon ranog doručka polazak za Istanbul na aerodrom i let za Beograd, letom TK 1083 u 18.45 sati u lokalu. Sletanje u Beograd je predviđeno za 19.25 sati po lokalnom vremenu. Kraj programa.

Cena aranžmana First minute: € 979
Doplata za jednokrevetnu sobu: € 145 (isključivo na upit)
Aerodromska taksa: € 107

Za ovo putovanje je potrebno minimum 20 osoba!

Državljanima Republike Srbije potrebno je da pasoš važi najmanje 6 meseci od datuma povratka sa ovog putovanja.

U cenu putovanja je uračunato:
- Hotelski smeštaj u navedenim hotelima ili sličnim.
- Svi unutrašnji avio letovi ako su predviđeni programom.
- Sva razgledanja prema programu.
- Sve ulaznice za muzeje prema programu.
- Svi obroci prema programu.
- Prevoz luksuznim klimatizovanim autobusom prema planu.
- Profesionalni vodiči.
- Napojnice u hotelima.
- Lokalne takse.

U cenu putovanja nije uračunato:
- Aerodromske takse
- Pića i obroci koji nisu navedeni u programu
- Svi lični troškovi
- Napojnice vozaču i vodiču

Organizator zadržava pravo izmene redosleda realizacije programa u zavisnosti od drugih objektivnih okolnosti (vremenskih prilika, ograničenja vezana za otvaranje i zatvaranje određenih objekata…).

Smeštaj u mogućim hotelima:
Istanbul:

Black Bird, 4 Star
www.blackbirdhotel.com
Čanakkale:
Hotel Tusan 4*
www.tusanhotel.com/
Izmir:
Ramada plaza 4*
www.ramadaplazaizmir.com/index.php?dl=tr
Pamukkale:
Spa hotel Colossae 5*
www.colossaehotel.com/colossae/menu/tr/1/otelimiz.aspx
Kapadokija:
Kapdokya lodge 4*
www.kapadokyalodge.com.tr/
Ankara:
Radisson Blu Hotel Ankara, 4 *
www.radissonblu.com/tr/hotel-ankara
Olympic Travel zadržava pravo promene hotela za drugi iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji.

Plaćanje
Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu Banke Intesa na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina, Master Card, Visa, Visa Electron, Maestro i American express), čekovima građana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 20 dana pre polaska na putovanje.

Garantovane cene
Prilikom prijave putnik može uplatiti celokupan iznos putovanja, čime se garantuje cena, bez obzira na datum polaska.

Beskamatni krediti:
- Čekovima građana na 3 rate bez kamate
- Visa, Master i American Express kreditnim karticama Banke Intese do 6 rata

Aranžmani se mogu uplatiti turističkim kreditima poslovnih banaka sa rokom otplate od 6 do 24 meseca.

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
U cenu putovanja nije uračunato međunarodno putno zdravstveno osiguranje. Predlažemo osiguranje kod osiguravajuće kuće Uniqa Osiguranje. Optimum na 30.000 € osigurane sume. Za iznos uplate možete se informisati u svim poslovnicama Olympic Travel-a, jer ona varira u zavisnosti od dužine boravaka kao i vrste polise (individualna ili porodična).

Važne napomene za putovanje:
- Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je 20 dana pre polaska na put ili do popune mesta.
- Potrebno je najmanje 20 putnika za realizaciju putovanja.
- Postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama - uz blagovremeni upit i doplatu.
- Organizator zadržava pravo promene hotela za drugi iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji, kao i avio kompanije
- Uobičajeno je da se u hotele ulazi oko 14.00 sati, a napuštaju poslednjeg dana boravka oko 09.00 sati
- Hoteli su kategorisani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze.
- Organizator putovanja zadržava pravo da promeni hotel za drugi, iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji.
- Za putnike koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, nije potrebna viza za Portugal. Putnici koji poseduju inostrani pasoš treba sami da se informišu kod nadležnih ambasada (konzulata) o graničnim, viznim i svim ostalim propisima koji važe za zemlje u koje se putuje i obezbede odgovarajuće isprave.
- Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Olympic Travel-a moguće je obezbediti polisu Uniqa Osiguranja. Ukoliko u roku od 48 sati od napravljene rezervacije putnici ne dostave kopiju pasoša, smatra se da putnici ne žele putno osiguranje.

Opšte napomene:
- U okviru razgledanja gradova navedenih u programu putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to predviđeno programom putovanja.
- Organizator zadržava pravo izmene redosleda realizacije programa u zavisnosti od drugih objektivnih okolnosti (poremećaja u avio saobraćaju, vremenskih prilika, ograničenja vezana za otvaranje i zatvaranje određenih objekata…).
- Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja putnika i slično izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili da otkaže putovanje.
- U slučaju nedovoljnog broja putnika agencija će biti primorana da otkaže putovanje i to najkasnije 5 dana pre polaska na put.
- Olympic Travel ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće ulazak putnika na teritoriju EU ili zemlje u tranzitu zbog učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih i carinskih propisa
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima, prtljagu. Olympic travel ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak tokom putovanja iz bilo kog razloga.
- Opšti uslovi putovanja Olympic Travela su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA). Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Olympic Travel smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Olympic Travel

  prilikom kontakta pozovite se na
  Aladin putovanja
 • Telefon:
 • +381 34 332 422
  +381 34 332 452
  +381 34 335 737
  +381 34 617 0 600
 • Adresa:
 • Karađorđeva 20, lokali br. 5 i 8, Kragujevac

  Poslovnica Beograd
  Makedonska 30, I sprat, Beograd
  +381 11 655 5 030
  +381 11 655 7 285
  +381 11 655 7 286
  +381 11 655 7 287
 • Website:
 • www.olympic.rs

Hit ponude
Specijalne ponude

Specijalne ponude

Saznajte prvi
Promotivne akcije
Najpovoljnije ponude
1. maj

1. maj

Popularne prolećne ture
Atraktivne destinacije
Autobusom ili avionom
Letovanje

Letovanje

Najveći izbor aranžmana
Hoteli i privatan smeštaj
Najpovoljnije letovanje
First minute

First minute

Popusti za rane uplate
Najbolje ponude
Top destinacije