1. maj 2018. - Švajcarska sa uključenom posetom St.Gallenu - 6 dana, bus

1. maj 2018. - Švajcarska sa uključenom posetom St.Gallenu - 6 dana, bus
1. maj 2018. - Švajcarska sa uključenom posetom St.Gallenu - 6 dana, bus
1. maj 2018. - Švajcarska sa uključenom posetom St.Gallenu - 6 dana, bus
1. maj 2018. - Švajcarska sa uključenom posetom St.Gallenu - 6 dana, bus
1. maj 2018. - Švajcarska sa uključenom posetom St.Gallenu - 6 dana, bus
1. maj 2018. - Švajcarska sa uključenom posetom St.Gallenu - 6 dana, bus
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
2po osobi6 danasobanoćenje sa doručkomprevoz autobusomdetaljnije
1.Maj 2018. - Švajcarska sa uključenom posetom St.Gallenu
6 dana / autobusom

First minute

Fakultativno: Bern - Basel- Ženeva - Lucern

Paket aranžman - prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje grada
Broj soba po promo ceni je ograničen

Troškovi rezervacije 300, 00 din.
Program putovanja:
1.Dan putovanja (28.04. 2018. subota) Beograd - Novi Sad - Subotica - St Gallen
Sastanak grupe u 16.30h na Parkingu Štark Arene, južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića (ulaz sa autoputa). Predvidjeno vreme polaska u 17.00 h. Vožnja autobusom kroz Mađarsku, Austriju i Nemačku prema Švajcarskoj.
2.Dan (29.04.2018. nedelja) St.Gallen - Cirih
Dolazak u St.Gallen - grad čiji stari deo vas neće ostaviti ravnodušnim. Turistička atrakcija je opatija Fürstabtei Sankt Gallen gde je smeštena jedna od najbogatijih srednjovekovnih biblioteka na svetu, koja je danas pod zaštitom UNESCO-a. Informativna šetnja gradom. Slobodno vreme. U dogovoreno vreme nastavak puta za Cirih - grad koji je smešten na obalama reka Limat, Šil i Ciriškog jezera, grad čokolade, sireva, satova i banaka. Panoramsko razgledanje Ciriha autobusom (vožnja kroz gradske četvrti na obodima Ciriškog jezera). Smeštaj u hotel u poslepodnevnim satima. Noćenje.
3.Dan (30.04.2018. ponedeljak) Cirih - Bern - Basel - Cirih
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta za Bern i Basel. Bern - prestonica Švajcarske, sedište svih većih političkih I kulturnih dešavanja i mesto Ajnštajnove inspiracije, glavni grad ove prelepe zemlje neće vas ostaviti ravnodusnim. Po dolasku panoramski obilazak grada: Vrt ruža, Berengraben - dom medveda koji je zaštitni znak grada, zgrade Parlamenta, kuće Alberta Ajnštajna, kule sa čuvenim satnim mehanizmom iz XVI veka - simbola ovog grada. Slobodno vreme za upoznavanje Berna. Nastavak putovanja za Basel - grad moderne arhitekture sa prelepim starim delom I brojnim muzejima. Informativno upoznavanje grada - najstariji sačuvani most na Rajni Mittlere Brücke koji vodi do starog dela (Gross Basel), glavni trg Marktplatz, gradska skupština - Rathaus i najznačajnija bazelska građevina - katedrala Minster. Slobodno vreme. Povratak u hotel u večernjim satima. Noćenje.
4.Dan (01.05.2018. utorak) Cirih - Ženeva - Cirih
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti a mi Vam preporučujemo fakultativnu posetu Ženevi, gradu čije prirodne lepote otavljaju bez daha, gradu prelepe arhitekture.. Dolazak u drugi po veličini grad Švajcarske, grad koji je ujedno i jedan od svetskih diplomatskih, poslovnih i naučnih sedišta i odlazak na panoramsko razgledanje grada: Palata naroda, zgrada Međunarodnog Crvenog krsta i sedišta različitih međunarodnih organizacija. Šetnja starim jezgrom grada. Slobodno vreme za individualne aktivnosti a mi Vam preporučujemo da obidjete Vodenu fontanu najveću u Evropi.. Povratak u Cirih u večernjim časovima. Noćenje.
5.Dan (02.05. 2018. sreda) Cirih - Lucern - Cirih - Beograd
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme u Cirihu, a mi vam preporučujemo fakultativni izlet za Lucern - grad koji je pun prelepih i važnih kulturno-istorijskih spomenika i mesta koja su prava atrakcija za turiste. Po dolasku, odlazak u šetnju obalom jezera Četiri kantona, razgledanje stare gradske četvrti, prelazak preko poznatog mosta Kapellebrucke, najstarijeg pokrivenog drvenog mosta u Evropi, koji je pod zaštitom UNESCO-a. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u Cirih Povratak u Cirih po ostatak grupe. Predvidjen polazak za Srbiju oko 16.00h. Noćna vožnja kroz Nemacku, Austriju i Madjarsku uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i carinskih formalnosti....
6.Dan (03.05. 2018. četvrtak ) Beograd
Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je u jutarnjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

Aranžman obuhvata:
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
- smestaj u isključivo dvokrevetnim bez mogućnosti pomoćnog ležaja na bazi tri noćenja sa doručkom, obilaske prema programu putovanja,
- usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana,
- troškove organizacije putovanja.

Aranžman ne obuhvata:
- Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike,
- obaveznu gradsku komunalnu taksu 2, 5 CHF (oko 2, 5€) dnevno po osobi, plaća se na recepciji hotela,
- individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

Fakultativni izleti i doplate (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama:
- Lucern 15 € odrasli / deca do 11, 99, -10 €,
- Bern i Basel 30 € odrasli /deca do 11, 99, -25 €,
- Ženeva -35 € odrasli /deca do 11, 99, - 30 €.
Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 25 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate), kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner.

Popusti i doplate:
Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo na upit i doplata iznosi 149 €. Deca po ovom programu ne ostvaruju popust. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

Uslovi plaćanja:
Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Banke Intesa za efektivu, na dan uplate.

Način plaćanja:
Prilikom rezervacije plaća se 109Eur po osobi, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 25 dana pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Opis Hotela:
Ibis Zurich Adliswil hotel 2* u blizini autobuske stanice (oko 100 m), kojom se u konekciji sa tramvajem za oko tridesetak minuta stiže do centra grada. Sve sobe sa TWC-om, TV-om. U sastavu hotela nalazi se sala za doručak..Doručak je “švedski sto” - samoposluživanje. www.accorhotels.com/gb/hotel-1989-ibis-zurich-adliswil/index.shtml

Osiguranje:
Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 672 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd) - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate
aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja).

Napomene:
U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.

Upozorenje:
Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana

Važno:
Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu tax free, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,..... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencije ne može imati uticaja.

Važno obaveštenje:
- Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Napomena za raspored sedenja: Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.

Važna napomena:

U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Organizatora, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje
Aranžman je rađen na bazi minimum 50 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije

Mladost Turist


Hit ponude
Letovanje

Letovanje

Najveći izbor aranžmana
Hoteli i privatan smeštaj
Najpovoljnije letovanje
First minute

First minute

Popusti za rane uplate
Najbolje ponude
Top destinacije
1. maj

1. maj

Popularne prolećne ture
Atraktivne destinacije
Autobusom ili avionom
Specijalne ponude

Specijalne ponude

Saznajte prvi
Promotivne akcije
Najpovoljnije ponude