Barselona - 4 i 5 dana, avionom - svakodnevni polasci

Barselona - 4 i 5 dana, avionom - svakodnevni polasci
Barselona - 4 i 5 dana / avionom

Svakodnevni polasci tokom cele godine

Cena je rađena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife.
Barselona
Iskoristite jedinstvenu priliku da posetite jedan od najlepših evropskih gradova, Barselonu. Prošetajte ulicama grada u koji je svoj originalni pečat utkao Antoni Gaudi. Divite se samo nekim od njegovih remek-dela gde ćete imati utisak kao da ste zalutali u bajci. Tu je nezaobilazni park Guell, odakle se pruža nezaboravan pogled na Barselonu, Casa Battlo, La Pedrera, Casa Guell i najimpozantnije od svih, Sagrada Familia. Sa Plaza Katalunje zaputite se u čuvenu ulicu Las Ramblas na čijem kraju se nalazi statua Kolumba okrenuta ka pučini mora. Uživajte u brojnim restoranima, barovima i diskotekama i prepustite se čarima noćnog života ovog prelepog grada.

Program putovanja:
1. dan Beograd - Rim - Barselona

Dolazak na aerodrom “Nikola Tesla” dva sata pre poletanja aviona. Čekiranje za let. Let za Rim. Nastavak putovanja za Barselonu. Po sletanju u Barselonu, individualan transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
2. - 3. / 4. dan Barselona
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili obilazak nekih od znamenitosti grada. Noćenje.
3. / 4. / 5. dan Barselona - Rim - Beograd
Doručak. Napuštanje hotela. Individualan transfer na aerodrom. Čekiranje za let. Let za Rim. Nastavak putovanja za Beograd. (Kraj usluga)

Cena aranžmana obuhvata:
- povratni avionski prevoz na relaciji Beograd - Rim - Barselona - Rim - Beograd sa kompanijom Alitalia
- smeštaj u izabranom hotelu na bazi 2 / 3 / 4 noćenja sa doručkom u odabranom hotelu u standardnim dvokrevetnim sobama
- troškove organizacije putovanja

Cena aranžmana ne obuhvata:
- troškove avionskih taksi - 183 € (avionske takse se plaćaju u agenciji prilikom rezervacije i podložne su promenama)
- individualan transfer aerodrom - hotel - aerodrom
- individualno zdravstveno osiguranje

Napomena za transfer:
1. U agenciji je moguće rezervisati privatni transfer aerodrome - hotel - aerodrom prilikom rezervacije. Cena povratnog transfera - 110 € po osobi.
2. Cena autobuske karte od aerodroma do centra grada - oko 6 € po osobi po pravcu.

Napomena:
- Cena je rađena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife.
- Za program putovanja pod posebnim uslovima, a vezano za prodaju promotivnih tarifa avio karata kod avio kompanije, primenjuju se posebni uslovi otkazivanja, odnosno karta kupljena po promotivnoj tarifi ne može se zameniti niti refundirati, kao ni iznos aerodromski taksi. Rok za izdavanje karte je 24h od trenutka rezervacije!

Popusti:
- deca od 0 - 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (nemaju sedište u avionu, nemaju ležaj u hotelu)
- deca od 2 - 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u avionu, imaju ležaj u hotelu)
- treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

Doplata za 1/1 sobu: na upit

Napomena za posrednika:
- Ukoliko Posrednik prilikom rezervacije ne izvrši uplatu akontacije od 50% od cene aranžmana u roku od 24 h, Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cene.
- Cena je radjena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife.

Načini plaćanja aranžmana:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate.
1. 50% prilikom rezervacije, a ostatak od 50% najkasnije 10 dana pre putovanja
2. 50% prilikom rezervacije, a ostatak od 50% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana (uz doplatu od 1, 5% po mesecu, na deo koji se plaća odloženo) najkasnije do:
Za polaske od 01.02. do 01.04……….....................najkasnije do 15.06.2017.
Za polaske od 01.04. do 01.06...................………..najkasnije do 15.08.2017.
Za polaske od 01.06. do 01.10……….....................najkasnije do 15.12.2017.
3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)
4. 50% prilikom rezervacije, a ostatak od 50% do 6 jednakih mesečnih rata bez kamate - ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji
5. 50% prilikom rezervacije, a ostatak od 50% do 6 jednakih mesečnih rata bez kamate - ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji
6. potrošački krediti banaka od 3 - 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put

Opis i lokacija hotela:
Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenim hotelima do popune mesta:

Hotel NH Cornella 3* - www.travelodge.es
Ovaj hotel se nalazi u poslovnoj četvrti na liniji gradskog prevoza, na oko 20 minuta vožnje od svih glavnih znamenitosti Barselone.
Hotel poseduje restoran, bar, internet (čije se korišćenje dodatno naplaćuje) i parking.
Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), klima uređaj, TV i internet (čije se korišćenje dodatno naplaćuje). Doručak - kontinentalni švedski sto.
Hotel Fira Congres 4* - www.firacongress.com
Ovaj moderan hotel se nalazi na oko 15 minuta udaljenosti od centra grada.
Hotel poseduje restoran, bar, internet, konferencijsku salu, spa centar, internet i teretanu.
Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), TV, internet i sef (čije se korišćenje dodatno naplaćuje). Doručak - kontinentalni švedski sto.
Hotel NH Porta Barcelona 3* - www.nh-hoteles.es
Ovo je odličan hotel iz svetskog poznatog lanca NH, nalazi se u širem centru grada. Dobro je povezan sa centrom gradskim prevozom.
Hotel poseduje restoran, bar, internet, konferencijsku salu, saunu, đakuzi, internet i teretanu.
Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), fen, telefon, klima uređaj, TV, internet i sef (čije se korišćenje dodatno naplaćuje). Doručak - kontinentalni švedski sto.

Napomene u vezi smeštaja:
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
- Objašnjenje: kontinentalni švedski sto - manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi je odobren gore navedeni popust.
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

Važna napomena:
- Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija. Vremena poletanja i sletanja aviona su data po lokalnim vremenima.
- Postoji mogućnost jutarnjih ili večernjih letova i da se u tom slučaju nestigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.
- Postoji mogućnost da se dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

Opšte napomene:
- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona
- Besplatni prtljag - 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 20kg) i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...) i tečnost preko 100 ml
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
- Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
- Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno
- Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
- Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 2 prijavljena putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

Tipo Travel

  prilikom kontakta pozovite se na
  Aladin putovanja
 • Telefon:
 • +381 11 2401 413
  +381 11 3442 218
 • Adresa:
 • Mileševska 51, Beograd

  Poslovnice:
  Doktora Pantića 114, Valjevo
  +381 14 244 713
  +381 14 246 146
 • Website:
 • www.tipotravel.com

Hit ponude
Specijalne ponude

Specijalne ponude

Saznajte prvi
Promotivne akcije
Najpovoljnije ponude
First minute

First minute

Popusti za rane uplate
Najbolje ponude
Top destinacije
Last minute

Last minute

Ne propustite
Popusti i do 30%

Zimovanje

Zimovanje

Skijaški aranžmani
Najbolji zimski centri
Hoteli i apartmani