sledeća
Hotel Celjska Koca
Hotel Celjska Koca

Uskrs 2018. - Spa Vikend - 4 dana / 2 noći, autobusom

Uskrs 2018. - Spa Vikend - 4 dana / 2 noći, autobusom
Slovenija - Spa Vikend
sa uključenom posetom Mariboru i Celju i fakultativnom posetom Gracu
4 dana, 2 noći - autobusom

Paket aranžman - prevoz, smeštaj i razgledanja
Cena paket aranžmana izražena u eur po osobi

Troškovi rezervacije 300, 00 din.
Terme Dobrna su najstarije terme u Sloveniji i danas su moderno rehabilitacijsko i wellness središte i zauzimaju mesto u samom vrhu slovenačkog turizma. Termalna voda temperature od 32-36 stepeni, anorganski i organski peptidi, pokazali su se delotvornim u prevenciji i lečenju nekoliko bolesti kao i za jačanje organizma i poboljšanje psihofizičke kondicije čoveka. Kupanje u bazenima sa termalniom vodom u termama Dobrna ispuniće Vas pozitivnom energijom a podvodne masaže i whirpooli relaksirati i zabaviti.

Kupanje u bazenima s termalnom vodom u termama Dobrna ispunide vas pozitivnom energijom. Podvodne masaže i whirpooli oživede vas. A vodeni užici u zatvorenim i otvorenim bazenima ostaju u sedanju svima, mališanima i odraslima. Bazeni sa lekovitom termalnom vodom u hotelu Vita zatvoreni bazen s temperaturom 32 °C, otvoreni bazen s temperaturom 28 - 29 ˚C, zatvoreni dečiji bazen sa temperaturom 32 ˚C, whirpool s temperaturom 34 - 36 ˚C, kupke s temperaturom 32 - 34 ˚C.

Program putovanja:
1.Dan putovanja (Četvrtak): Beograd - Maribor
Sastanak grupe u 23.00h sa parkinga Štark Arene, južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevida (ulaz sa autoputa). Predviđeno vreme polaska u 23.30 časova. Nodna vožnja preko Hrvatske sa kradim usputnim zadržavanjima radi odmora.
2.Dan (Petak): Maribor-Terme Dobrna
Dolazak u Maribor u prepodnevnim satima. Po dolasku informativno razgledanje grada: Gradski trg, Mariborski zamak u kome se danas nalazi Zavičajni muzej, trg Slobode, Lent-najstariji deo grada, sinagoga, Jevrejski trg, glavni trg na kojem se nalazi i Gradska kuda... Slobodno vreme do 13h kada je predviđen polazak za Terme Dobrna. Dolazak u poslepodnevnim satima i smeštaj u hotel (prema hotelskim pravilima). Ostatak dana uživajte u bazenima sa termalnom vodom. Mogudnost večere uz doplatu. Nodenje.
3.Dan (Subota) Terme Dobrna - Graz -Terme Dobrna
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti i uživanje u čarima termi Dobrna, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet u Grac. Po dolasku, razgledanje grada: Glavni Trg, Gradska skupština, Opera, Glokenšpil zvono, Kaštel, Katedrala. Nakon razgledanja, slobodno vreme za individualne aktivnosti u 14.30h predviđen polazak ka tržnom centru u okolini Graca „Seiersberg“ (www.shoppingcityseiersberg.at/). Slobodno vreme za šoping do 18.00h kada je predviđen povratak za Dobrnu. Mogudnost večere uz doplatu. Nodenje.
4.Dan (Nedelja) Terme Dobrna - Celje - Beograd
Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela. Polazak ka Celju i odlazak na informativno razgledanje grada pešačka tura u pratnji lokalnog vodiča. Obilazak užeg gradskog jezgra: železnički kolodvor, gradska štedionica, Celjski dom, krstionica, Prethazijev dvorac, katedrala Sv.Danijela... Slobodno vreme do 16.00h kada je predviđen polazak grupe sa dogovorenog mesta ka Srbiji. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je oko ponodi (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

Aranžman obuhvata:
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvadenih usluga pida, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu,
- 2 noćenja sa doručkom (samoposlužni tzv. švedski sto - samoposluživanje) u izabranom hotelu u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomodnim ležajem,
- usluge vodiča za vreme trajanja aranžmana,
- neograničen ulaz u bazene sa termalnom vodom, aerobik u vodi i jutarnja gimnastika sa stručnim fizioterapeutom.

Aranžman ne obuhvata:
- Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),
- troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor,
- polupansion, individualne troškove koje putnici naprave u toku putovanja,
- sve druge nepomenute troškove.

Fakultativni izleti:
- Grac 30 € celodnevni izlet (obuhvata organizovan prevoz i razgledanja u pratnji vodiča kao i posetu tržnom centru Seiersberg www.shoppingcityseiersberg.at) po osobi.
Napomena: Deca do 14 godina starosti ostvaruju popust od 10€ za izlet Grac. Minimalan broj prijavljenih za izvođenje fakultative po objavljenim cenama je 20 putnika.

Doplata za polupansion:
- 18 € (polupanison podrazumeva dve samoposlužne večere tzv »švedski sto«), doplata za ulaz u svet sauna 6 €.
- doplata za jednokrevetnu sobu 40 eur.

Popusti za decu u sobi sa dve punoplatežne osobe:
- Dete od 0-4 popust 39 € u zajedničkom ležaju sa dve punoplatežne osobe,
- dete od 4-12 godina popust 20€ u pomodnom ležaju.
Po ovom programu ne postoji mogudnost umanjenja za sopstveni prevoz.

Uslovi plaćanja:
Pladanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Banke Intesa za efektivu, na dan uplate.

Način plaćanja:
- Prilikom rezervacije plada se 39 € po osobi (u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan uplate), a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski,
- platnim karticama najkasnije 25 dana pre početka aranžmana ili u 4 jednake mesečne rate prilikom rezervacije
- čekovima građana, bez kamate.
U slučaju značajnih poremedaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.

Opis hotela:
Depandansa Hotel Park 4* - renovirane sobe opremljene sa TV-om, telefonom, TWC-om, fenom. Sobe u mansardi su klimatizovane. U sobama je mogud i besplatan bežični pristup internetu. Od ostalih sadržaja, gostima hotela su na raspolaganju recepcija, restoran, sauna studio Tisa... Wellness sa bazenima, saunama i masažama, medicinski centar nalaze se u obližnjem hotelu Vita (udaljenost 300 m). **Depandans je odvojeni deo hotela, koji nije spojen toplom vezom sa osnovnim objektom u kojem se pružaju usluge smeštaja i ishrane, a ostale usluge pružaju se u glavnom hotelu kao osnovnom objektu www.en.terme-dobrna.si/hotels/park

Hotel Vita 4* nalazi se u banjskom parku Terme Dobrna, modernom velnes kompleksu u blizini Celja na severoistoku Slovenije, raspolaže velikim prostorom sa zatvorenim i otvorenim termalnim bazenima, koji je okružen šumom. Svaki bazen uključuje hidromasažnu kadu. Hotel Vita poseduje prostor sa saunama, solarijum i sunčanu terasu. U lobiju možete besplatno koristiti računar sa internetom. Sve sobe su opremljene sa TV, telefon, TWC, fen, sobe u mansardi su klimatizirane. Doručak - švedski sto - samoposluživanje. www.terme-dobrna.si/hotel/vita

Osiguranje:
Mogudnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 448 dinara sa osiguranom sumom do 25.000 eur, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja - osnovno osiguravajude pokride (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju ved prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomod Uniqa osiguranja.

Napomene:
U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.

Upozorenje:
Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

Važno:
- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povradaja sredstava po osnovu Tax Free, pa Vas molimo da to imate u vidu.
- Organizator putovanja nije ovlašden i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
- Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU.
- Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih.
- Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.
- Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemogude putniku ulaz na teritoriju EU. - Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeda na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne
- Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može dodi do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja. Važno obaveštenje
- Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojedu situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogudnosti da utiče.
- Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
- Napomena za raspored sedenja: Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Organizatora, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje. Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

Mladost Turist


Hit ponude
Uskrs

Uskrs

Ponuda najlepših putovanja
Preporučujemo za praznike

First minute

First minute

Popusti za rane uplate
Najbolje ponude
Top destinacije
8. mart

8. mart

Romantična putovanja
Nezaboravni trenuci

1. maj

1. maj

Popularne prolećne ture
Atraktivne destinacije
Autobusom ili avionom