Nova godina 2018.- Krakov - 6 dana / 3 noći - bus

Nova godina 2018.- Krakov - 6 dana / 3 noći - bus
Nova godina 2018.- Krakov - 6 dana / 3 noći - bus
Nova godina 2018.- Krakov - 6 dana / 3 noći - bus
Nova godina 2018.- Krakov - 6 dana / 3 noći - bus
Nova godina 2018.- Krakov - 6 dana / 3 noći - bus
Nova godina 2018.- Krakov - 6 dana / 3 noći - bus
Nova godina 2018.- Krakov - 6 dana / 3 noći - bus
Nova godina 2018.- Krakov - 6 dana / 3 noći - bus
Nova godina 2018.- Krakov - 6 dana / 3 noći - bus
Nova godina 2018.- Krakov - 6 dana / 3 noći - bus
Nova godina 2018.- Krakov - 6 dana / 3 noći - bus
Nova godina 2018.- Krakov - 6 dana / 3 noći - bus
Nova godina 2018.- Krakov - 6 dana / 3 noći - bus
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
2po osobi6 danasobanoćenje sa doručkomprevoz autobusomdetaljnije
Nova godina 2018.- Krakov
Vroclav - Aušvic - rudnik soli Vilička

6 dana ‐ 3 noći - autobusom

Paket aranžman - prevoz, smeštaj i razgledanja

Troškovi rezervacije 300, 00 din.

Polazak: 29. decembar 2017
Krakov, čiji se stari deo grada s pravom popularno naziva i ’’Severna Firenca’’ ‐ nije više poljska prestonica, ali je iz mnogo opravdanih razloga ekonomski, naučni i turistički centar ove istočno‐evropske države. Krakov je grad mladih, grad kraljeva, umetnika i naučnika. U Krakovu se nalazi i najstarija građevina Jagelonovog univerziteta „Maijus kolegijum“ koja je danas pretvorena u muzej sa velikim brojem neobičnih astroloških instrumenata i profesorskih alata. Uživanje u mnogobrojnim lepotama ovog čarobnog grada ne propustite da začinite i čašicom čuvene „zubronjke“, nadaleko poznate votke sa aromatičnim travama.

Program putovanja:
1.Dan putovanja (Petak 29.12.): Beograd /Novi Sad / Subotica ‐ Krakov
Sastanak grupe u 18.30h kod parkinga Kombank arene, južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića (ulaz sa autoputa).. Predviđeno vreme polaska u 19.00 h. Vožnja preko Novog Sada, Subotice, Mađarske, Slovačke sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
2. Dan (Subota 30.12.): Krakov
Dolazak u Krakov u prepodnevnim satima. Po dolasku, razgledanje grada (bez ulaznica u crkve i dvorce): Dvorac Vavel, Katedrala, Renesansni dvorac (smatra se najlepšim severno od Italije), Glavni trg (jedan od najvećih srednjevekovnih trgova u Evropi i jedna od najlepših urbanističkih celina uopšte), Pijaca, Palata Krzysztofory, Crkva Sv. Ane, Florianska ulica, Vrata Barbican. Nakon razgledanja, smeštaj u hotel (posle 14 časova) i slobodno popodne. Predlažemo i šoping u jednom od najboljih šoping centara u Poljskoj ‐ Galeria Krakowska u Krakovu. Noćenje.
3. Dan (Nedelja 31.12.): Krakov ‐ Rudnik Soli Vilička ‐ Krakov
Doručak. Slobodan dan za individualna razgledanja ili fakultativna poseta rudniku soli Vilička ‐ lavirintu dužine 300 km na 9 nivoa i dubine 327 m sa predmetima isklesanim ljudskom rukom iz blokova soli. Povratak u Krakov. U večernjim satima, individualni doček na ulicama Krakova. Srećna nova godina! Posle ponoći povratak u hotel (individualno). Noćenje.
4. Dan (Ponedeljak 01.01.): Krakov - Vroclav ‐ Krakov
Doručak. Slobodan dan u Krakovu, a mi Vas pozivamo da ne propustite celodnevni, fakultativni izlet u Vroclav - grad patuljaka, smešten na obalama reke Odre. Očaraće vas ne samo bajkoviti prizori srednjevekovnog trga, fascinantna arhitektura već i bogat društveni život. Zbog armije sićušnih stanovnika „razbacanih“ čak i po najneobičnijim mestima daju mu i epitet „grad patuljaka“. U večernjim satima povratak u Krakov. Noćenje.
5. Dan (Utorak 02.01.): Krakov - Aušvic‐Krakov ‐ Subotica / Novi Sad/Beograd
Doručak. Napuštanje hotela posle doručka. Slobodan dan u Krakovu do polaska za Beograd ili fakultativni obilazak Aušvica ‐ potresno svedočanstvo Drugog svetskog rata. Povratak u Krakov. U 18.00h polazak sa dogovorenog mesta za Beograd. Noćna vožnja preko Horgoša, Subotice i Novog Sada sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora...
6. Dan (Sreda 03.01.): Beograd
Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 06.00 časova (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa

Aranžman obuhvata:
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
- tri noćenja sa doručkom (samoposlužni tzv »švedski sto«) u dvokrevetnim sobama,
- obilaske prema programu,
- usluge pratioca putovanja za vreme trajanja aranžmana i troškove organizacije putovanja u celini.

Aranžman ne obuhvata:
- Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),
- troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor,
-individualne troškove koje putnici naprave u toku putovanja,
sve druge nepomenute troškove

Cena fakultative:
- Vilička‐rudnik soli 25 €
- Aušvic 25 € (prijave za fakultativni izlet vrše se prilikom rezervacije aranžmana zbog ograničenog broja mesta, a plaća se na licu mesta organizatoru),
- Vroclav 30 €.
Za realizaciju izleta Vilička i Aušvic neophodan minimum je 20 putnika, a za Vroclav 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino‐partnera (organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate) Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner Kompas, Willowa 8/10, Warszawa Poland. Molimo Vas da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled većeg broja posetilaca na određenom lokalitetu postoji mogućnost izmene termina u odnosu na termin predviđen programom putovanja

Doplate:
- Doplata za jednokrevetnu sobu 95€
Rezervacije jednokrevetnih soba se rade isključivo na upit. Deca po ovom programu ne ostvaruju popust. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz

Uslovi plaćanja: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Banke Intesa za efektivu, na dan uplate.

Način plaćanja:
- Prilikom rezervacije plaća se 50 € po osobi (u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan uplate), a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 25 dana pre početka aranžmana ili u 4 jednake mesečne rate ‐ čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, bez kamate.
- U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podležna je promeni

Hotel Chopin 3*
Hotel je udaljen od centra i zamka Vavel oko 2 km, od glavne železničke stanice oko 900m (tramvajska stanica Rondo Mogilskie na oko 200m udaljenosti od hotela) i glavne gradske pijace oko 1.5 km. Sve sobe imaju TWC, SAT TV. Gostima hotela su na raspolaganju restoran i bar. Više informacija na hotel‐rn.com/hw/a132374/index.htm?lbl=ggl

Osiguranje:
Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 672 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji, bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd) - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja.

Napomene:
- Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.
Upozorenje:
- Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji.
- Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče...) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti.
- U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici, objektu ili prevoznom sredstvu dužan je troškove prouzrokovane istom nadoknaditi lično na licu mesta. Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice, sedište u autobusu, ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom kao mogućnost doplate.
- Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namene koje nisu predviđene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju takvih posebnih usluga. Ukoliko između putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane. Važno:
- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu tax free, pa Vas molimo da to imate u vidu.
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU.
- Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
- Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,.... ne rade i postoji mogucnost izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
- Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja. Važno obaveštenje
- Obaveštavaju se putnici, s` obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče Predviđen raspored privremenog zaustavljanja:
- Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Organizatora, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja‐Uniqa osiguranje Aranžman je rađen na bazi minimum 50 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije

Mladost Turist


Hit ponude
Last minute

Last minute

Ne propustite
Popusti i do 30%

Jesen / Zima na moru

Jesen / Zima na moru

Jesenje letovanje
Topla zima na moru

Nova godina

Nova godina

Hit destinacije
Romantičan ili party provod
Ispunite novogodišnje želje
Egzotične destinacije

Egzotične...

Putovanja iz snova
Egzotične zemlje
Daleke destinacije