prethodna
Krakov - 2 noćenja
Krakov - 2 noćenja

Krakov - 5 dana, autobusom

Krakov - 5 dana, autobusom
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
2+1po osobi5 danasobanoćenje sa doručkomprevoz autobusomdetaljnije
Krakov
5 dana, autobusom, minimum 45 putnika

Popust za rane rezervacije 7%
(za uplatu u celosti, do popune određenog broja soba, broj mesta je ograničen).

Termini:
- 08.11.-12.11.2017.
- 05.04.-09.04.2018.
Krakov - bivši glavni grad Poljske zadržao je do danas najviše istorijskih spomenika i kulturnih dobara u svojoj zemlji. Gotska katedrala iz 14. veka, dvorac poljskih kraljeva, stari grad sačuvan prema srednjevekovnom uličnom planu, Glavni trg, crkva Sv. Marije i zdanja Jagelonskog univerziteta među najstarijima su u Evropi - svi se nalaze na Uneskovoj listi zaštićenih kulturnih spomenika. Danas je Krakov atraktivan grad, rival Varšavi za kulturnu “prevlast”. To je grad pozorišta, galerija, zabave, lepih prodavnica, kako s modernim, tako i onih s folklornim artiklima, grad za istraživanje, kupovinu i šetnju u prošlost...

Program putovanja:
1. dan Niš - Beograd - Krakov

Polazak iz Niša sa parkinga benzinske pumpe Lukoil kod TC Tempo u 16,30 h. Vožnja autoputem ka Beogradu sa usputnim zadržavanjima prema potrebi. Polazak iz Beograda, sa autobuskog terminala kod buvljaka u bloku 42, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe u 20,00 h. Polazak iz Novog Sada sa parkinga kod lokomotive u 21,30 h. Direktna noćna vožnja kroz Srbiju, Mađarsku, Slovačku i Češku sa usputnim pauzama prema potrebi i na graničnim prelazima.
2. dan Krakov (razgledanje grada)
Dolazak u Krakov oko podneva. Panoramsko razgledanje Krakova u pratnji lokalnog vodiča: Glavni trg – Rynek, jedan od najvećih trgova u Evropi, dug oko 200 m sa 14 gradskih tornjeva, renesansna trgovačka radnja – Sukienice i crkva Sv. Marije (gotska građevina iz 16. veka sa šest kapelica i dva tornja), razgledanje grada nastavlja se kroz Florijansku ulicu do 14 Florijanskih vrata i do Barbikanskih odbrambenih zidova.. Smeštaj u hotel. Sloboddno po podne. Noćenje.
3. dan Krakov (rudnik soli Vjelička)
Doručak. Slobodan dan za odmor, šoping i individualne aktivnosti. Noćenje. Fakultativa: Prepodnevni obilazak srednjovekovnog rudnika soli – Vjelička (pod zaštitom Unesco-a, star više od 700 godina. Danas je najveći (300 km hodnika) i najstariji rudnik soli u Evropi. Lift će vas dovesti od ukupnih 9, do prvog nivoa na dubini od 130 m sa osvetljenom kapelicom napravljenom pored stene od soli, podzemnim muzejem sa alatima, skulptura od soli, podzemnog jezera, teniskih i odbojkaških terena, balske i koncertne dvorane...)
4. dan Krakov (Aušvic) - Beograd
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno za individualna razgledanja Krakova do 14,00 h. Polazak za Beograd. Direktna vožnja za Srbiju istim pravcem kao u dolasku, usputna zadržavanja prema potrebi i na graničnim prelazima. Fakultativa: Prepodnevni obilazak koncentracionog logora „Aušvic“ – razgledanje u pratnji lokalnog vodiča.
5. dan Beograd - Niš
Dolazak u Beograd u jutarnjim satima. Nastavak puta za Niš, dolazak u Niš u podnevnim satima. Prestanak aranžmanskih usluga.

Cena obuhvata:
- prevoz visokopodnim turističkim solo ili spratnim autobusom sa A/C i A/V uređajima,
- smeštaj u dvo i trokrevetnim sobama (treći ležaj pomoćni) na bazi 2 noćenja sa doručkom (doručak švedski sto), u hotelu tipa „City SM“ - 3* ili odgovarajućem za polaske 08.11.2017. i 05.04.2018. i u hotelu tipa „Leopolis“ 3* ili odgovarajućem za polazak 27.04.'18. Svi hoteli su u široj, rubnoj zoni Krakova,
- lokalnog vodiča u Krakovu,
- razgledanja prema programu,
- licenciranog pratioca grupe i troškove organizacije.

Cena ne obuhvata:
- Polisu međunarodnog putnog i zdravstvenog osiguranja. Paket putnog osiguranja (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) možete uplatiti u Eurotursu po tarifi osiguravajuće kuće Sava. Osiguranje. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti u agenciji.
- individualne posete, ulaznice, karte za gradski prevoz, programom nepredviđene troškove u objektima smeštaja i ishrane,
- fakultativne sadržaje programa,
- doplata za smeštaj u jednokrevetnoj sobi, 30 EUR po osobi za obe noći. Rezervacija na upit. Uplata prilikom prijave za aranžman.
- doplata za polaske iz Vranja, Leskovca, Negotina i Zaječara 20 eur po osobi - potreban minimum 20 osoba po destinaciji

Cene fakultativnih sadržaja programa po osobi:
- Obilazak rudnika Vjelička - 25 eur po osobi, minimum 25 osoba
- Obilazak naci logora Aušvic - 15 eur po osobi, minimum 25 osoba

Opis i lokacija hotela:
- Hotel tipa Zaczek 2* (www.zaczek.hotelestudenckie.pl), Krakov, Poljska.
Skroman hotel, prednost mu je neposredna blizina starog grada, svega 1 km. Preporučuje se manje zahtevnoj klijenteli. Na raspolaganju su jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sobe. Svaka soba TWC. Ishrana je u restoranu hotela na bazi samoposluživanja, prema lokalnim i poljskim standardima za studentske hotele.

Način plaćanja
U dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Unicredit banke na dan uplate:
- 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 mesečnih rata po završetku putovanja, sa uvećanjem ostatka duga 1% po kalendarskom mesecu odloženog plaćanja i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
- Platnim karticama
- Faktoring: odloženo, bez kamate, bez uvećanja, kreditnim karticama Banca Intesa ili Societe Generale-Masterata (6 rata). Kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

Opšte napomene (sastavni deo programa putovanja):

Napomene u vezi smeštaja:
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
- Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
- Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
- U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
- Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
- Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

Napomene u vezi fakultativnih izleta i usluga:
- Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
- Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
- Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

Ostale napomene:
- Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
- Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4, 5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
- Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
- Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred.
- Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
- Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
- Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
- Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
- Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
- Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji (www.europa.rs) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (tax fre).
- Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
- Organizator putovanja je u sistemu YUTA garancija putovanja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2017 od 25.01.2017.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300055268 Od 25.01.2017.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
- Kod organizatora putovanja možete uplatiti paket putnog osiguranja (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
- Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “Euroturs Nis” doo, licenca OTP br. 49/2016
- Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja - YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Euroturs

  prilikom kontakta pozovite se na
  Aladin putovanja
 • Telefon:
 • +381 18 24 82 64
  +381 18 24 92 55
  +381 18 52 12 00
  +381 18 25 78 55
 • Adresa:
 • Cara Dusana 94, Niš

  Ogranak Euroturs Beograd
  Avalska 2
  +381 11 32 85 001
  +381 11 32 85 002
  +381 11 32 85 006

  Ogranak Euroturs Novi Sad
  Vase Pelagića 11
  +381 21 38 25 025
  +381 21 38 25 026

  Ogranak Euroturs Vranje
  Kneza Miloša 20
  +381 17 40 58 98
  +381 17 40 58 99
 • Website:
 • www.euroturs.rs

Hit ponude
Metropole

Metropole

Svetske metropole
Turističke atrakcije
Nezaboravna putovanja
Last minute

Last minute

Ne propustite
Popusti i do 30%

First minute

First minute

Popusti za rane uplate
Najbolje ponude
Top destinacije
Uskrs

Uskrs

Ponuda najlepših putovanja
Preporučujemo za praznike