1. maj 2017. - Krakov - 6 dana, autobusom

1. maj 2017. - Krakov - 6 dana, autobusom
1. maj 2017. - Krakov - 6 dana, autobusom
1. maj 2017. - Krakov - 6 dana, autobusom
1. maj 2017. - Krakov - 6 dana, autobusom
1. maj 2017. - Krakov - 6 dana, autobusom
1. maj 2017. - Krakov - 6 dana, autobusom
1. maj 2017. - Krakov - 6 dana, autobusom
1. maj 2017. - Krakov - 6 dana, autobusom

Ponuda je prestala da važi.

Aktuelne ponude možete videti na početnoj strani Aladin Putovanja
Krakov
6 dana, autobusom, minimum 45 putnika

Popust za rane rezervacije 7%
(za uplatu u celosti do 60 dana pre polaska, broj mesta je ograničen).

Termini:
28.04.-03.05.2017.
Krakov - bivši glavni grad Poljske zadržao je do danas najviše istorijskih spomenika i kulturnih dobara u svojoj zemlji. Gotska katedrala iz 14. veka, dvorac poljskih kraljeva, stari grad sačuvan prema srednjevekovnom uličnom planu, Glavni trg, crkva Sv. Marije i zdanja Jagelonskog univerziteta među najstarijima su u Evropi - svi se nalaze na Uneskovoj listi zaštićenih kulturnih spomenika. Danas je Krakov atraktivan grad, rival Varšavi za kulturnu “prevlast”. To je grad pozorišta, galerija, zabave, lepih
prodavnica, kako s modernim, tako i onih s folklornim artiklima, grad za istraživanje, kupovinu i šetnju u prošlost...”

Program putovanja:
1. dan Niš - Beograd - Krakov

Polazak iz Niša sa parkinga benzinske pumpe Lukoil kod TC Tempo u 16,30 h. Vožnja autoputem ka Beogradu sa usputnim zadržavanjima prema potrebi. Polazak iz Beograda, sa autobuskog terminala kod buvljaka u bloku 42, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe u 20,00 h. Polazak iz Novog Sada sa parkinga kod lokomotive u 21,30 h. Direktna noćna vožnja kroz Srbiju, Mađarsku, Slovačku i Češku sa usputnim pauzama prema potrebi i na graničnim prelazima.
2. dan Krakov (razgledanje grada)
Polazak iz Niša sa parkinga benzinske pumpe Lukoil kod TC Tempo u 16,30 h. Vožnja autoputem ka Beogradu sa usputnim zadržavanjima prema potrebi. Polazak iz Beograda, sa autobuskog terminala kod buvljaka u bloku 42, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe u 20,00 h. Polazak iz Novog Sada sa parkinga kod lokomotive u 21,30 h. Direktna noćna vožnja kroz Srbiju, Mađarsku, Slovačku i Češku sa usputnim pauzama prema potrebi i na graničnim prelazima.
3. dan Krakov (rudnik soli Vjelička)
Doručak. Slobodan dan za odmor, šoping i individualne aktivnosti. Noćenje. Fakultativa: Prepodnevni obilazak srednjovekovnog rudnika soli – Vjelička (pod zaštitom Unesco-a, star više od 700 godina. Danas je najveći (300 km hodnika) i najstariji rudnik soli u Evropi. Lift će vas dovesti od ukupnih 9, do prvog nivoa na dubini od 130 m sa osvetljenom kapelicom napravljenom pored stene od soli, podzemnim muzejem sa alatima, skulptura od soli, podzemnog jezera, teniskih i odbojkaških terena, balske i koncertne dvorane...)
4. dan Krakov
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti. Noćenje.
5. dan Krakov (Aušvic) - Beograd
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno za individualna razgledanja Krakova do 14,00 h. Polazak za Beograd. Direktna vožnja za Srbiju istim pravcem kao u dolasku, usputna zadržavanja prema potrebi i na graničnim prelazima. Fakultativa: Prepodnevni obilazak koncentracionog logora „Aušvic“ – razgledanje u pratnji lokalnog vodiča.
6. dan Beograd - Niš
Dolazak u Beograd u jutarnjim satima. Nastavak puta za Niš, dolazak u Niš u podnevnim satima. Prestanak aranžmanskih usluga.

Cena obuhvata:
- prevoz visokopodnim turističkim solo ili spratnim autobusom sa A/C i A/V uređajima,
- smeštaj u dvo i trokrevetnim sobama (treći ležaj pomoćni) na bazi 3 noćenja sa doručkom (doručak švedski sto), u hotelu tipa Perla 3* u široj gradskoj zoni Krakova,
- lokalnog vodiča u Krakovu,
- razgledanja prema programu,
- licenciranog pratioca grupe i troškove organizacije.
Cena ne obuhvata:
- Polisu međunarodnog putnog i zdravstvenog osiguranja. Paket putnog osiguranja (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) možete uplatiti u Eurotursu po tarifi osiguravajuće kuće Sava. Osiguranje. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti u agenciji.
- individualne posete, ulaznice, karte za gradski prevoz, programom nepredviđene troškove u objektima smeštaja i ishrane,
- fakultativne sadržaje progrma,
- smeštaj u jednokrevetnoj sobi, 75 eur po osobi za sve tri noći. Uplata prilikom rezervacije aranžmana.
- doplata za polaske iz Vranja, Leskovca, Negotina i Zaječara 20 eur po osobi - potreban minimum 20 osoba po destinaciji

Cene fakultativnih sadržaja programa po osobi:
- Obilazak rudnika Vjelička - 25 eur po osobi, minimum 25 osoba
- Obilazak naci logora Aušvic - 15 eur po osobi, minimum 25 osoba

Opis i lokacija hotela:
Hotel Perła 3* ili odgovarajući, nalaze se u rubnoj zoni grada cca 5 km od starog grada, povezani sa centrom sredstvima javnog prevoza. Nude smeštaj u standardno opremljenim sobama prema lokalnoj kategorizaciji, svaka soba sa dva ležaja i trećim pomoćnim sa sopstvenim kupatilom sa tušem i WC, TV, telefon... Hoteli raspolažu recepcijom, liftom, restoranom, barom....

Način plaćanja
U dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize Narodne banke Srbije na dan uplate:
- 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 mesečnih rata po završetku putovanja, sa uvećanjem ostatka duga 1% po kalendarskom mesecu odloženog plaćanja i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
- Platnim karticama
- Faktoring: odloženo, bez kamate, bez uvećanja, kreditnim karticama Banca Intesa ili Societe Generale-Masterata (6 rata). Kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

Opšte napomene (sastavni deo programa putovanja)

Napomene u vezi smeštaja:
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
- Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
- Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
- U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
- Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
- Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

Napomene u vezi fakultativnih izleta i usluga:
- Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
- Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
- Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

Ostale napomene:
- Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
- Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4, 5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
- Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
- Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred.
- Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
- Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
- Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
- Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
- Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
- Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji (www.europa.rs) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (tax fre).
- Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
- Organizator putovanja je u sistemu YUTA garancija putovanja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2016 od 25.01.2016.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300049782 Od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
- Kod organizatora putovanja možete uplatiti paket putnog osiguranja (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
- Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “Euroturs Nis” doo, licenca OTP br. 49/2016
- Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja - YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.
Hit ponude
Metropole

Metropole

Svetske metropole
Turističke atrakcije
Nezaboravna putovanja
Zimovanje

Zimovanje

Skijaški aranžmani
Najbolji zimski centri
Hoteli i apartmani
Nova godina

Nova godina

Hit destinacije
Romantičan ili party provod
Ispunite novogodišnje želje
Banje i wellness

Banje i wellness

Banjski turizam
Opuštanje u spa centrima
Odmor i dobra zabava