sledeća
Amsterdam - 9 dana, bus
Amsterdam - 9 dana, bus

1.Maj - Dvorci Bavarske - 6 dana, autobusom

1.Maj - Dvorci Bavarske - 6 dana, autobusom
Dvorci Bavarske - Minhen - Salcburg
6 dana, autobusom, na bazi minimum 45 putnika

Popust za rane rezervacije 7%
(za uplatu u celosti, do popune određenog broja soba, broj mesta je ograničen).

Termin:
30.04.19 - 05.05.19.
Program putovanja:
1. dan Niš - Beograd - Novi Sad...

Polazak sa parkinga Lukoilove pumpe kod TC „Tempo“ u 15,00 h. Vožnja autoputem ka Beogradu. Usputna zadržavanja na pumpama i motelima,. radi preuzimanja putnika iz drugih gradova. Polazak iz Beograda, sa autobuskog terminala kod buvljaka u bloku 42, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe u 19,00 h, iz Novog Sada sa parkinga kod lokomotive u 20,30 h. Direktna noćna vožnja kroz Srbiju, Mađarsku, Austriju i Nemačku. Usputna zadržavanja na graničnim prelazima i prema potrebi, po dogovoru
2. dan... Salcburg - Minhen
Dolazak u Salcburg u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada: barokni centar grada pod zaštitom UNESCO-a, Katedrala, Mocartova kuća... Slobodno vreme po dogovoru. U popodnevnim satima polazak za Minhen. Dolazak, smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3. dan Minhen
Doručak. Prepodne panoramsko razgledanje Minhena : Olimpijsko selo, BMW zgrade, Pinakoteka, Ludvigsštrase, Leopoldštrase, Marienplac,Štahus, Palata pravde... Popodne slobodno za individualni program. Noćenje.
4. dan Minhen - Linderhof - Nojšvanštajn - Minhen
Doručak. Obilazak najmanjeg od tri kraljevska dvorca, Linderhofa. Sagradio ga je Ludvig II u “rokoko” stilu tokom XIX veka, služio je kao lovački dom. Vođena tura u pratnji specijalizovanog vodiča za razgledanje dvorca (na engleskom jeziku). Kraća vožnja do Nojšvanštajna . Razgledanje Veličanstvenog dvorca kao iz bajke, u neoromantičnom stilu, bio je inspiracija za dvorac iz crtanog filma Diznija „Uspavana lepotica“, jedan je od Najlepših i najpoznatijih dvoraca na svetu. Vođena tura u pratnji specijalizovanog vodiča za razgledanje dvorca (na engleskom jeziku). Povratak u minhen. Slobodno popodne. Noćenje.
5.dan Minhen - Himze...
Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak za Himze. Ukrcavanje na brodić – dvadesetominutna vožnja do ostrva Herenhimze. Obilazak kraljevske palate "Herenhimze", vođena tura u pratnji specijalizovanog vodiča za razgledanje palate (na engleskom jeziku). Ovaj dvorac Ludviga II s kraja XIX veka sagrađen je po ugledu na Versaj, ali ga je po raskoši enterijera nadmašio. Nastavak puta autobusom za Srbiju. Direktna vožnja sa usputnim zadržavanjima na graničnim prelazima i prema potrebi.
6. dan...Novi Sad - Beograd - Niš
Dolazak u Beograd i Novi Sad u ranim prepodnevnim, u Niš u popodnevnim satima, na mesto polaska. Prestanak aranžmanskih usluga

U cenu je uračunato:
- prevoz visokopodnim turističkim autobusom „Euroturs“-a (A/C,audio,video...)
- smeštaj u 1/2 i 1/3 sobama (treći krevet pomoćni) na bazi 3 noćenja sa doručkom (doručak švedski sto u skladu sa normativima hotela), u hotelu"Holiday INN Unterchaching" - 4* u Minhenu -
- razgledanja prema programu
- troškovi organizacije putovanja
- troškovi licenciranog pratioca grupe

U cenu nije uračunato:
- putno osiguranje za EU po cenovniku odabrane osiguravajuće kuće,
- paket ulaznica za sva tri dvorca Ludviga II (Herenhimze,Nojšvanštajn,Linderhof) razgledanja na engleskom jeziku – 40€ po osobi
- vožnja brodićem (povratna karta sa agencijskim troškovima) na relaciji Himze-Herenhimze-Himze – 10€ po osobi
- individualne posete i troškovi, karte za gradski prevoz...
- doplata za jednokrevetnu sobu: 105€ (dinarski)

Način plaćanja:
Način plaćanja u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Unicredit banke na dan uplate:
-30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 mesečnih rata po završetku putovanja, sa uvećanjem ostatka duga 1% po kalendarskom mesecu odloženog plaćanja i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
Platnim karticama

Faktoring: odloženo, bez kamate, bez uvećanja, kreditnim karticama Banca Intesa, kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

Opis i lokacija hotela:
„Hotel „Holiday Inn“ - 4* www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/unterhaching
Hotel holiday Inn-Unterchaching* se nalazi u južnom delu grada. Hotel nudi standard od 4 zvezdice u svim svojim prostorijama i 260
raznih soba (sve klimatizovane), opremljenih i uredjenih najkvalitetnije i moderno. Za bilo kakvu aktivnu i uspešnu organizaciju
konferencija, sastanaka ili privatnih zabava možete izabrati izmedju 3 kongresna centra sa 23 soba za svaku priliku. Večerajte u
restoranu ' Leonardo' ili u bistro-baru ' Alex' koji imaju direktni izlaz na restoran na otvorenom.

Napomene u vezi smeštaja:
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
- Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
- Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
- U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
- Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

Napomene u vezi fakultativnih izleta i usluga:
- Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
- Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
- Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

Ostale napomene:
- Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
- Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4, 5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
- Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
- Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred.
- Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
- Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
- Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
- Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
- Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
- Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji (www.europa.rs) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (tax free).
- Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
- Kod organizatora putovanja možete uplatiti paket putnog osiguranja (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
- Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja - YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate. Organizator putovanja je u sistemu Yuta Garancija Putovanja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0023/2018 od 10.01.2018.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300060698 od 26.12.2017. godine, Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad” u visini 300.000.- Eura.

Euroturs

  prilikom kontakta pozovite se na
  Aladin putovanja
 • Telefon:
 • +381 18 24 82 64
  +381 18 24 92 55
  +381 18 52 12 00
  +381 18 25 78 55
 • Adresa:
 • Cara Dusana 94, Niš

  Ogranak Euroturs Beograd
  Avalska 2
  +381 11 32 85 001
  +381 11 32 85 002
  +381 11 32 85 006

  Ogranak Euroturs Novi Sad
  Vase Pelagića 11
  +381 21 38 25 025
  +381 21 38 25 026

  Ogranak Euroturs Vranje
  Kneza Miloša 20
  +381 17 40 58 98
  +381 17 40 58 99
 • Website:
 • www.euroturs.rs

Hit ponude
Metropole

Metropole

Svetske metropole
Turističke atrakcije
Nezaboravna putovanja
Letovanje

Letovanje

Najveći izbor aranžmana
Hoteli i privatan smeštaj
Najpovoljnije letovanje
1. maj

1. maj

Popularne prolećne ture
Atraktivne destinacije
Autobusom ili avionom
8. mart

8. mart

Romantična putovanja
Nezaboravni trenuci