1. maj 2018. - Berlin - 6 dana / 3 noći, bus

1. maj 2018. - Berlin - 6 dana / 3 noći, bus
1. maj 2018. - Berlin - 6 dana / 3 noći, bus
1. maj 2018. - Berlin - 6 dana / 3 noći, bus
1. maj 2018. - Berlin - 6 dana / 3 noći, bus
1. maj 2018. - Berlin - 6 dana / 3 noći, bus
1. maj 2018. - Berlin - 6 dana / 3 noći, bus
1. maj 2018. - Berlin - 6 dana / 3 noći, bus
1. maj 2018. - Berlin - 6 dana / 3 noći, bus
Berlin
6 dana / 3 noci - autobusom
sa fakultativnom posetom Potsdamu

Paket aranžman - prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje grada.

Aranžman je rađen na bazi minimum 50 putnika.
Cena paket aranžmana izražena u eur po osobi
Broj osoba po promo ceni je ograničen

Troškovi rezervacije 300, 00 din.
Berlin je glavni grad Nemačke sa oko 3, 5 miliona stanovnika. Danas je jedan od najlepših i najjačih gradova Evrope. Tokom boravka u Berlinu neizostavno je videti: Aleksaderplatz - nekadašnji check point između Zapadnog i Istočnog Berlina, ostatke Berlinskog zida, Brandenburšku kapiju, berlinski ZOO, Katedralu...

Program putovanja:
1.Dan putovanje (28.04. subota): Beograd - Berlin
Sastanak grupe u 14.30h sa parkinga Štark Arene, južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevida (ulaz sa autoputa). Predviđeno vreme polaska u 15.00 časova. Vožnja preko Novog Sada, Subotice, Mađarske, Slovačke, Češke sa kradim usputnim zadržavanjima radi odmora.
2.Dan (29.04. nedelja): Berlin
Dolazak u Berlin u prepodnevnim satima. Po dolasku, panoramsko razgledanje grada: Alexanderplatz, Berliner dom, Unter den Linden (Ulica lipa), Reichstag (Parlament), Bradenburger tor (Bradenburgška kapija), Tiergarten park, Siegessaule, spomen crkva cara Vilhelma (Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche), Potsdamerplatz, Checkpoint Charlie - nekadašnji najpoznatiji granični prelaz između Istočnog i Zapadnog Berlina... Smeštaj u hotel (posle 16.00h prema hotelskim pravilima). Slobodno vreme za individulane aktivnosti. Noćenje.
3.Dan (30.04. ponedeljak): Berlin
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo fakultativni odlazak na pešacko razgledanje centra Berlina - obilazak najznačajnijih znamenitosti grada. Šetnju započinjemo od Alexanderplatza (Berlinski tv toranj, Neptunova fontana, gradska skupština, crkva svete Marije (Marienkirche), Nikolajska četvrt) - Muzejsko ostrvo (Berliner Schloss, Berliner dom, Museumsinsel, Muzej istorije Nemačke), nastavljamo poznatom Ulicom lipa do Bebelplatz i državne opere, Humboltovog univerziteta, spomenika Fridrihu Velikom, Pariskog trga (Bradenburška kapija) gde se pešačka tura završava. Noćenje.
4.Dan (01.05. utorak): Berlin - Potsdam - Berlin
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativni odlazak na izlet za Potsdam, branderburšku prestonicu i nekada rezidenciju pruskih kraljeva a danas mesto poznato po neverovatnoj lepoti pejzaža, parkovima, kraljevskim palatama i drugim znamenitostima od kojih su mnogi pod zaštitom Uneska. Povratak u Berlin. U večernjim satima organizovan povratak iz centra u hotel, u odnosu na informacije vodiča. Noćenje.
5.Dan (02.05. sreda): Berlin - Beograd
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodan dan za individualne aktivnosti a mi Vam preporučujemo fakultativni odlazak na pešačku turu Drugi svetski rat kroz koju dete se upoznati sa najznačajnijim znamenitostima iz tog perioda. Razgledanje započinjemo od najpoznatijeg simbola Berlina - Brandenburške kapije, zatim obilazimo Reichstag, Kanzleramt, Memorijal parlamentarcima, Sinti i Roma Memorijal, Tiergarten park, Memorijal Holokausta, Gay Memorijal, mesto nekadašnjeg Hitlerovog bunkera, Potsdamer Platz, Martin Gropius Bau, Luftwaffe Ministarstvo, ostatak Berlinskog Zida, Muzej Topografija terora gde se tura i završava. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak za Srbiju oko 20.00 h.
6.Dan (03.05. četvrtak): Beograd
Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko podneva (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

Aranžman obuhvata:
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
- smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi tri noćenja sa doručkom u hotelu 3* u Berlinu,
- obilaske prema programu putovanja,
- usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana,
- troškove organizacije putovanja.

Aranžman ne obuhvata:
- Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),
- fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove i ostale nepomenute troškove

Fakultativni izleti (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama):
- pešačko razgledanje grada - 20 €,
- Postdam - 25 €,
- II Svetski rat pešačka tura -15 €.

Napomena u vezi fakultative:
Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 25 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate), kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomodi turistima u mestu odredišta je inopartner.

Popusti:
Popust za dete od 0-11, 99 godina u pratnji dve punoplatežne osobe u dvokrevetnoj sobi iznosi 20 eur. Po ovom programu ne postoji mogudnost umanjenja za sopstveni prevoz

Doplate:
Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo na upit i doplata iznosi 75 €.

Način plaćanja:
- Prilikom rezervacije plaća se 79 € po osobi (u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan uplate), a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski,
- platnim karticama najkasnije 25 dana pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate
- čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije.
U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni

Uslovi plaćanja:
Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Banke Intesa za efektivu, na dan uplate

Opis hotela:
Hotel Comfort Lichtenberg 3* / se nalazi u severnoistočnom delu Berlina, sa centrom Berlina je povezan tramvajskom linijom s kojom se do centra Berlina (Alexanderplatza) stiže za oko tridesetak minuta. Sve sobe su sa TWC-om, TV-om i telefonom. Gostima hotela su na raspolaganju sala za doručak, Wi-fi u lobiju hotela (besplatan)

Napomena: Dostupnost interneta zavisi od jačine signala i opteredenosti mreže te se može desiti da bude slabiji ili nedostupan, na šta organizator putovanja ne može imati uticaj). Doručak - švedski sto -samoposluživanje. www.comfort-hotel-berlin.de

Osiguranje:
Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 672 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd) - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja).

Napomene:
U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.

Upozorenje:
Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

Važno:
- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu Tax Free, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
- Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih.
- Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
- Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,... ne rade.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne
- Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja.

Važno obaveštenje
- Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.
- Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu
- Napomena za raspored sedenja: Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.
- U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
- Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.
- Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Važna napomena:
U slučaju nastupanja opravdanih razloga, I nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Organizatora, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije

Mladost Turist


Hit ponude
First minute

First minute

Popusti za rane uplate
Najbolje ponude
Top destinacije
Last minute

Last minute

Ne propustite
Popusti i do 30%

1. maj

1. maj

Popularne prolećne ture
Atraktivne destinacije
Autobusom ili avionom
Kružne ture

Kružne ture

Znameniti gradovi
Nezaboravni pejzaži
Od mita do stvarnosti