sledeća
Budimpešta - Hotel Aquaworld Resort
Budimpešta - Hotel Aquaworld Resort

Budimpešta - 5 dana, autobusom

Budimpešta - 5 dana, autobusom
Budimpešta - 5 dana, autobusom
Budimpešta - 5 dana, autobusom
Budimpešta - 5 dana, autobusom
Budimpešta - 5 dana, autobusom
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
2po osobi5 danasobanoćenje sa doručkomprevoz autobusomdetaljnije
Budimpešta
5 dana, autobusom, minimum 45 putnika

Popust za rane rezervacije 7%
(za uplatu u celosti, do popune određenog broja soba, broj mesta je ograničen).

Termini:
- 08.11.2018. - 12.11.2018.
- 04.01.2019. - 08.01.2019.
- 13.02.2019. - 17.02.2019.
Program putovanja:
1.dan Niš - Beograd - Novi Sad
Polazak iz Niša u 19, 00h sa parkinga na benzinskoj pumpi „Lukoil Jastrebac“ kod TC „Tempo“. Vožnja autoputem ka Beogradu sa usputnim zadržavanjem na pumpama i motelima, radi preuzimanja putnika iz drugih gradova. Preuzimanje putnika iz Beograda, sa turističkog terminala “Lasta” u 22, 30h. Polazak iz Novog Sada sa železničke stanice (kod lokomotive) u 24.00h. Direktna noćna vožnja. Usputne pauze na motelima i radi obavljanja graničnih formalnosti na ulazu u Madjarsku.
2.dan... Budimpešta (razgledanje grada)
Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim satima. Panoramsko razgledanje grada autobusom u pratnji lokalnog vodiča (oko 3 sata): Trg Heroja, Andraši bulevar, Opera, Katedrala, Parlament, mostovi na Dunavu, Ribarske kule, Budimski dvorac, Citadela... Odlazak u hotel, smeštaj - posle 14.00h. Slobodno popodne za individualni program, razgledanja i šoping. Noćenje. Fakultativno: noćna vožnja brodom Dunavom uz komentar lokalnog vodiča na srpskom jeziku (transfer autobusom od-do hotela)
3.dan Budimpešta (Sent Andrea)
Doručak. Slobodan dan za individualni program i razgledanja. Noćenje. Fakultativno: prepodne izlet autobusom do Sent Andreje. Razgledanje Srpske kulturne baštine u pratnji lokalnog vodiča: Blagoveštanska crkva, Saborna crkva, Muzej sa riznicom... Šetnja prelepim dunavskim kejom... Povratak u Budimpeštu u ranim popodnevnim satima. Fakultativno: večera u Čardi - folklor i muzički program (transfer autobusom)
4.dan - Budimpešta
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualni program i šoping u centru grada. Polazak za Srbiju u 17.00h. Direktna vožnja. Fakultativno: prepodne transfer autobusom do šoping-mola “Campona" - moguća poseta čuvenom Tropikarijumu koji je u sastavu šoping-mola
5.dan. Novi Sad - Beograd - Niš
Dolazak na mesto polaska: u Novi Sad u ranim jutarnjim, u Beograd u jutarnjim, u Niš u prepodnevnim satima. Prestanak aranžmanskih usluga.

Umanjenja za sopstveni prevoz:
- polazak iz Beograda i N.Sada: 10 €
- polazak iz Niša i sa autoputa Niš-Beograd: 15 €

U cenu je uračunato:
- prevoz visokopodnim turističkim autobusom ili dabldekerom (A/C, audio, video...)
- smeštaj u 1/2 i 1/3 sobama (treći krevet pomoćni) na bazi 2 noćenja sa doručkom (doručak švedski sto u skladu sa normativima hotela), u hotelu - 3* u širem centru Budimpešte
- usluge lokalnog vodiča za razgled grada
- troškovi organizacije
- troškovi licenciranog pratioca

U cenu nije uračunato:
- medjunarodno zdravstveno osiguranje za EU
- fakultativno: vožnja brodom Dunavom: 15€ - min. 30 osoba
- fakultativno: izlet autobusom do St. Andreje: 10€ - min. 30 osoba
- fakultativno: večera u Čardi: 25€ - min. 30 osoba
- fakultativno: transfer autobusom do šoping-mola Campona - 5€ - min. 30 osoba (ulaznica za Tropikarijum nije uračunata)
- individualni troškovi putnika
- individualne posete, karte za gradski prevoz
- doplata za jednokrevetnu sobu: 45 € (dinarski),
- doplata za polazak iz Vranja, Zaječara, Negotina, Bora... 20€ dinarski (min.20 osoba)
Način plaćanja:
Način plaćanja u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Unicredit banke na dan uplate:
-30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 mesečnih rata po završetku putovanja, sa uvećanjem ostatka duga 1% po kalendarskom mesecu odloženog plaćanja i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
Platnim karticama
Faktoring: odloženo, bez kamate, bez uvećanja, kreditnim karticama Banca Intesa, kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

Opis i lokacija hotela:
Hotel " Millenium" - 3+* www.hunguesthotels.hu
Superior 3* hotel lociran u širem centru Budimpešte, na Peštanskoj strani, pored novog stadiona (Goupama Arena), sa odličnim vezama gradskim prevozom sa centrom grada (plava metro linija M3)
Hotel sa ukupno 116 soba. Sve sobe TWC sa fenom, klima uredjajem, SAT TV, telefonom, mini-barom... U sastavu hotela restoran, caffe-bar, 3 konferencijska sala... Besplatni WiFi u celom hotelu.
Hoteli tipa " Atlas" , „Atlantic“..... 3*
Svi hoteli locirani u strogom centru Budimpešte, u blizini trga Blaha Luisa. Hoteli sa 3* po kategorizaciji domicilne zemlje, sve sobe sa TW, klima, TV, telefon... Zastupljeni svi sadržaji hotela sa 3*.

Napomene u vezi smeštaja:
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
- Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
- Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
- U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
- Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

Napomene u vezi fakultativnih izleta i usluga:
- Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
- Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
- Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

Ostale napomene:
- Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
- Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4, 5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
- Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
- Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred.
- Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
- Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
- Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
- Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
- Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
- Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji (www.europa.rs) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (tax free).
- Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
- Kod organizatora putovanja možete uplatiti paket putnog osiguranja (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
- Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja - YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate. Organizator putovanja je u sistemu Yuta Garancija Putovanja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0023/2018 od 10.01.2018.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300060698 od 26.12.2017. godine, Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad” u visini 300.000.- Eura.

Euroturs

  prilikom kontakta pozovite se na
  Aladin putovanja
 • Telefon:
 • +381 18 24 82 64
  +381 18 24 92 55
  +381 18 52 12 00
  +381 18 25 78 55
 • Adresa:
 • Cara Dusana 94, Niš

  Ogranak Euroturs Beograd
  Avalska 2
  +381 11 32 85 001
  +381 11 32 85 002
  +381 11 32 85 006

  Ogranak Euroturs Novi Sad
  Vase Pelagića 11
  +381 21 38 25 025
  +381 21 38 25 026

  Ogranak Euroturs Vranje
  Kneza Miloša 20
  +381 17 40 58 98
  +381 17 40 58 99
 • Website:
 • www.euroturs.rs

Hit ponude
Banje i wellness

Banje i wellness

Banjski turizam
Opuštanje u spa centrima
Odmor i dobra zabava
Specijalne ponude

Specijalne ponude

Saznajte prvi
Promotivne akcije
Najpovoljnije ponude
First minute

First minute

Popusti za rane uplate
Najbolje ponude
Top destinacije
Metropole

Metropole

Svetske metropole
Turističke atrakcije
Nezaboravna putovanja