Algero - Hotel Rina

Algero - Hotel Rina
Algero - Hotel Rina
Algero - Hotel Rina
Algero - Hotel Rina
Algero - Hotel Rina
Algero - Hotel Rina
Algero - Hotel Rina
Algero - Hotel Rina
Algero - Hotel Rina
Algero - Hotel Rina
Algero - Hotel Rina
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
2po osobi11 danasobanoćenje sa doručkomprevoz avionomdetaljnije
Cene iz tabele su po osobi u evrima

Cena aranžmana po osobi: Paket aranžman / avionski prevoz, transfer i smeštaj 10 noćenja sa odabranom uslugom

First minute popust - 7% (obraĉunava se na cene iz tabele) važi do 31.01.2018

Rani buking za uplate u celosti do 31.03.2018.
.
Sardinija je drugo po veliĉini ostrvo u Sredozemnom moru (posle Sicilije) i nalazi se oko 300 km od kopnenog dela Italije. Svoju popularnost gradi na onome ĉega ima u izobilju, a to su tradicija, oĉuvana priroda, razvijena infrastruktura i mitsko mesto u mapama letovanja mnogih holivudskih zvezda. Sardinija je pravo ostrvo za letovanje u prelepom ambijentu jer razvoj turizma nije ugrozio autentiĉni izgled ostrva. Za plaže na Sardiniji se kaže da su “evropski Karibi”. Ako želite letovanje u ambijentu netaknute prirode, a sa punim komforom kao u nekoj metropoli onda bi trebalo da posetite ovo ostrvo..

Algero
Algero je prestonica severa Sardinije, osnovan u 12. veku u kome se nalazi mnoštvo crkava, kao i Neptunova pećina (stalaktitska pećina). U njemu se još uvek mogu videti primeri arhitekture iz 16. veka, a sedam kula koje su se nekada koristile za odbranu grada I dalje dominiraju Algerom. Centar gradskih dešavanja je luka gde se nalazi pregršt ribarskih ĉamaca, barova i mesta na kojima možete uzivati u kulinarskim specijalitetima i osetiti duh Sardinije. Nedaleko od grada nalazi se Porto Konte sa svojim divnim plažama kao I impresivni ostaci Palmavera Nuraga. U okolini Algera su turistiĉka mesta: Stintino, Castelsardo, Isola Rosa, Bosa i pored pešĉanih uvala ima i dugih nepreglednih plaža sa belim peskom i smaragdnom bojom mora.

Algero Hotel Rina 4* www.rinahotelalghero.it
Lokacija: nalazi se na 100m od plaže i na oko 1,2km do centra
Hotelska ponuda: hotel poseduje restoran, bar, bazen sa Ċakuzijem za decu i odrasle, terasu, Wi-Fi
Sobe: svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), TV, telefon, mini bar, klimu, sef
Usluga: noćenje sa doruĉkom ili polupansion , doruĉak –švedski sto, veĉera izbor izmeĊu dva do tri menija
Pogodnosti: blizina pešĉane plaže, odliĉna lokacija

Program putovanja:
1. dan Beograd - Algero
Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla”, minimum 2 sata pre poletanja aviona, u holu za meĊunarodne polaske (proveriti 2 dana ranije taĉno mesto sastanka i vreme poletanja aviona). Let JU 6370 (Air Serbia). Planirano vreme poletanja iz Beograda 05:20. Prevoz avionom (ĉarter let) na relaciji Beograd - Algero (let traje oko 2 sata). Planirano vreme sletanja na aerodrom u Algeru 07:30. Po sletanju transfer do izabranog hotela...
2 - 10. dana Sardinija
Smeštaj na Sardiniji je na bazi 10 noćenja u odabranom hotelu. Slobodno vreme za kupanje, odmor, individualne aktivnosti, fakultativne izlete...
11. dan Algero - Beograd
Napuštanje smeštaja. Slobodno vreme do transfera na aerodrom. Let JU 6371 (Air Serbia). Planirano vreme poletanja iz Algera 08:20.Ĉarter let do Beograda. Planirano vreme sletanja u Beograd 10:15. Kraj aranžmana.

Cena aranžmana obuhvata:
- avionski prevoz na relaciji Beograd - Algero - Beograd, kompanijom Air Serbia
- smeštaj na Sardiniji u 1/2 i 1/2+1 sobama (10 noćenja u odabranom hotelu i mestu i na bazi odabrane usluge)
- transfer na Sardiniji aerodrom - hotel - aerodrom
- usluge predstavnika organizatora aranžmana ili ino-partnera
- usluge pratioca grupe
- troškove organizacije i voĊenja aranžmana

Cena aražmana ne obuhvata:
- troškove aerodromskih taksi 39 € (odrasli i deca od 2 - 12 godina). Aerodromske takse se plaćaju u agenciji i podložne su promenama. Ukupna cena aerodromskih taksi obuhvata takse na beogradskom aerodromu, aerodromu u Algeru i dodatne takse za gorivo koje obraĉunava avio kompanija.
- meĊunarodno zdravstveno osiguranje (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000€): 11 € (osobe od 18 - 69 god.), 6 € (deca od 0 meseci - 17, 99 god.), 22 € (osobe od 70 - 84 god.)
- osiguranje od otkaza ili prekida turistiĉkog putovanja. Plaća se u iznosu od 2% od ukupne cene aranžmana. Potrebne informacije mogu se dobiti u svim poslovnicama, ili putem telefona.
Preporuka agencije je da putnik poseduje obe vrste osiguranja
- fakultativne izlete
-obaveznu gradsku komunalnu taksu (plaća se na recepciji hotela) - za boravak u hotelima sa 3* - 1 € po noćenju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4*i 5* - 2 € po noćenju / po osobi. Deca do 12 godine ne plaćaju taksu.

Popusti:
- Deca ostvaruju popuste navedene u tabeli u pratnji dve punoplatežne osobe
- ako putuju besplatno - nemaju sedište u avionu i nemaju krevet u hotelu
- ako plaćaju odreĊeni iznos - imaju sedište u avionu i imaju pomoćni ležaj u hotelu
- treća odrasla osoba ostvaruje odredjeni popust i ima pomoćni krevet u hotelu
- Deca od 0-2 god.besplatno (nemaju svoj ležaj, nemaju sedište u avionu).

Doplate:
- krevetac za bebu - visina doplate zavisi od hotela (proverava se na zahtev putnika, plaća se na licu mesta)
- kućni ljubimci - visina doplate zavisi od hotela (proverava se na zahtev putnika, plaća se na licu mesta)
- klima ureĊaj - ako postoji doplata, vrši se na licu mesta
- za ruĉak ili veĉeru - doplate su prema tabeli dnevno po osobi
- Doplata za polupansion 12 € po osobi, po noći.
- Doplata za pogled more 15 € po osobi, po noći.
- Doplata za 1/1 sobu je 40% od cene aranžmana.
- Doplata za krevetac, 8 € dnevno. Plaća se na licu mesta.

Načini plaćanja aranžmana:
1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim meseĉnim ratama ĉekovima graĊana (uz doplatu od 1.5% po mesecu, na deo koji se plaća odloženo) najkasnije do 15.12.2018.
3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)
4. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih meseĉnih rata bez kamate - ovaj naĉin plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i Amesrican Express) i direktne prijave i uplate u turistiĉkoj agenciji
5. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih meseĉnih rata bez kamate - ovaj naĉin plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turistiĉkoj agenciji
6. potrošaĉki krediti banaka od 3 - 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put

Napomene u vezi fakultativnih izleta i ulaznica:
- postoji mogućnost propuštanja nekog od obroka, prilikom odlaska na fakultativne izlete
- ukoliko hotel ima mogućnost lanĉ paketa, obavezno naruĉiti dan ranije, za obroke koji se propuštaju prilikom odlaska na fakultativne izlete. pre polaska na izlet podići lanč paket u hotelu
- cene fakultativnih izleta su po osobi, podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika; deca od 2-12 godina ostvaruju popust prema tabeli, deca od 0-2 godine besplatno
- Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiĉa, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Svu odgovornost prilikom izvoĊenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

Polasci iz drugih mesta (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):
- Subotica (parking kod radniĉkog univerziteta) - cena povratnog transfera - 25 eur
- Novi Sad (parking kod železniĉke stanice) - cena povratnog transfera - 15 eur
- Kikinda (kod hotela “Narvik”) - cena povratnog transfera - 20 eur
- Zrenjanin (OMV pumpa kod glavne autobuske stanice) - cena povratnog transfera - 15 eur
- Pančevo (parking TC AVIV) - cena povratnog transfera - 10 eur

Napomene:
- Termini u tabeli označavaju datum polaska iz Beograda i datum dolaska u Beograd
- Cene iz tabele su po osobi u evrima
- Sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate
- Putnici mogu da se odluĉe za vrstu usluge samo prilikom rezervacije aranžmana

Napomena:
Postoji mogućnost kupovine samo povratnog avionskog prevoza u terminima iz tabele
Cena po odrasloj osobi 199 € + aerodromske takse / cena za dete od 2-12 godina 179 € + aerodromske takse.
Transfer aerodrom - hotel - aerodrom nije ukljuĉen u cenu avio karte.
Opšte napomene:
- Proveriti 2 dana pre putovanja taĉno mesto sastanka i vreme poletanja aviona
- Putnik ima pravo na 1 besplatan prtljag maksimalne tezine 23kg kao i na ruĉni do 8kg (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje od strane avio prevoznika). Nije dozvoljeno imati u ruĉnom prtljagu oštre predmete (makaze, noţ...) i teĉnost preko 100 ml
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
- Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novĉana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u sluĉaju da pograniĉne vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
- vremenska zona u Italiji je ista kao u Srbiji

Važne napomene:
Vreme poletanja aviona odredjuje avio kompanija u zavisnosti od raspoloživosti aviona.
Postoji mogućnost veĉernjih i noćnih letova i da se u tom sluĉaju ne stigne na predviĊeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je ĉinjeniĉno stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiĉe.Postoji mogućnost da se po dolasku u hotel dobije hladni obrok ili lanĉ paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

Napomene u vezi smeštaja:
- U hotelske sobe/apartmane se ulazi prvog dana boravka od 14:00 ĉasova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 ĉasova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turistiĉke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija I smeštaja dostupan je u agenciji
- Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to iskljuĉivo zavisi od hotela
- U većini hotela doruĉak se služi na bazi švedskog stola, a ruĉak i veĉera - klasiĉno usluživanje, u zavisnosti od hotela, izbor izmeĊu dva ili tri menija (piće nije ukljuĉeno u cenu). Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
- U pojedinim smeštajnim objektima treći i ĉetvrti krevet mogu biti pomoćni kreveti. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od hotela, može biti sofa na razvlaĉenje, ali je uglavnom kao klasiĉan krevet
- Organizator putovanja ne može da utiĉe na razmeštaj po sobama, jer to iskljuĉivo zavisi od recepcije hotela
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer iskljuĉivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima ureĊaj...)
- Jaĉina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiĉe i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.

Molimo Vas da paţljivo proĉitate Opšte uslove putovanja.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Turistiĉke agencije.Aranžman je radjen na bazi od minimum 120 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre poĉetka putovanjausled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviĊenim sluĉajevima.

Tipo Travel

  prilikom kontakta pozovite se na
  Aladin putovanja
 • Telefon:
 • +381 11 2401 413
  +381 11 3442 218
 • Adresa:
 • Mileševska 51, Beograd

  Poslovnice:
  Doktora Pantića 114, Valjevo
  +381 14 244 713
  +381 14 246 146
 • Website:
 • www.tipotravel.com

Hit ponude
First minute

First minute

Popusti za rane uplate
Najbolje ponude
Top destinacije
Kružne ture

Kružne ture

Znameniti gradovi
Nezaboravni pejzaži
Od mita do stvarnosti
Izleti i vikend ture

Izleti i vikend ture

Upoznajte Srbiju
Posetite Evropu
Uživajte u vikendu
Specijalne ponude

Specijalne ponude

Saznajte prvi
Promotivne akcije
Najpovoljnije ponude