prethodna
Rim - 6 dana, bus
Rim - 6 dana, bus
sledeća
Transatlantsko krstarenje - Koningsdam - 15 dana / 14 noći
Transatlantsko krstarenje - Koningsdam - 15 dana / 14 noći

Rim - novembar 2018.

Rim - novembar 2018.
Rim novembar
6 dana, bus+hostel od 115eur

Ultra First Minute do 06.10.2018.
Cena: 125eur
Cena za studente, grupe preko petoro putnika i isplate u celosti: 115eur

Regularna cena nakon 06.10.2018.
Cena 135eur
Cena za studente, grupe preko petoro putnika i isplate u celosti: 125eur

Period putovanja: 07.11-12.11.2018.
Rim je glavni i najveći grad Italije. Nalazi se u regiji Lacio, na obalama reke Tibar. Ima oko 2,8 miliona stanovnika, što ga čini četvrtim gradom po broju stanovnika u EU. Po legendi, osnovan je 753.godine p.n.e. na sedam brežuljaka i posle Atine je najstariji grad zapadne civilizacije. Bio je prestonica Rimskog kraljevstva, Rimske republike i Rimskog carstva. Od I veka nove ere postaje centar hrišćanskog sveta. Na teritoriji ovog grada nalazi se najmanja država na svetu – Vatikan. Danas se nalazi na listi TOP 10 najposećeniji svetskih destinacija. Nazivaju ga “večnim gradom”, “prestonicom sveta”, “gradom na sedam brežuljaka”.

Plan i program putovanja:
Dan 1 (07.11.2018): Polazak iz Beograda sa parkinga ispred Muzeja Istorije Jugoslavije (Kuća Cveća) u 16:00h. Upoznavanje, druženje, muzika. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju sa usputnim pauzama radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.
Dan 2 (08.11.2018): Dolazak u Rim u prepodnevnim časovima. Ostavljenje stvari u hostelu. Fakultativni obilazak grada: Termini, Koloseum, brdo Kapitol, trg Venecija, Španske stepenice, fontana Di Trevi. Smeštaj u hostel u popodnevnim časovima. Slobodno vreme. Noćenje.
Dan 3 (09.11.2018): Fakultativni obilazak “večnog grada” i najmanje države na svetu – Vatikana. Dvorac svetog anđela (Castel Sant`Angelo), Trg cveća (Campo de`Fiori), Trg Navona, Panteon. Uveče odlazak u Trastevere, boemsku četvrt Rima. Povratak u hostel. Noćenje.
Dan 4 (10.11.2018): Fakultativni izlet u Napulj, obilazak najvećeg grada južne Italije i sedišta regije Kampanije: srednjevekovni zamak Nuovo, Kraljevska palata, trgovačka ulica Toledo, luka. Jedemo čuvenu napuljsku picu. Povratak u Rim. Noćenje.
Dan 5 (11.11.2018): Pakovanje stvari i napuštanje hostela. Slobodno vreme u Rimu za kafu, šoping, kupovinu suvenira. Polazak za Beograd u popodnevnim časovima. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku sa usputnim pauzama radi obavljanja carinskih formalnosti, kao i radi odmora putnika na svakih 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.
Dan 6 (12.11.2018): Dolazak u Beograd u popodnevnim časovima.

Aranžman obuhvata:
- Kompletnu organizaciju i vođenje puta
- 3 noćenja u hostelu u Rimu u bungalovima sa 3, 4 i 5 kreveta
- Prevoz visokopodnim autobusima (klima, video i audio uređaji) na navedenim relacijama

Aranžman ne obuhvata:
- Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji najkasnije pet dana pred put)
***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO uzmu međunarodno putno osiguranje; u slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posledice
- Doplatu za 1/2 sobu – 10eur za ceo period boravka u hostelu
- Turističku taksu 2eur po putniku po danu
- Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno-istorijske spomenike
- Individualne troškove u hostelu i za vreme putovanja

Fakultativni izleti:
Napulj
Najveći grad južne Italije i sedište regije Kampanije u kome obilazimo srednjevekovni zamak Nuovo, Kraljevsku palatu, trgovačku ulicu Toledo i luku. Napulj datira iz 8.veka p.n.e i njegovo ime znači “novi grad”. Napulj je dom tradicionalne pice, a pica margarita je dobila ime po kraljici Margariti Terezi Đovani. Prva picerija na svetu je otvorena 1830.godine Antica Pizzeria Port'Alba. U blizini Napulja nalazi se Vezuv, jedini aktivni vulkan u kopnenom delu Evrope. Najpoznatija erupcija se dogodila 79. godine, kada su uništeni gradovi Pompeja, Herkulanum i Stabija. oslednja velika erupcija dogodila se 1944. godine.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:
- Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
- Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
- Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
- Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
- Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
- Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
- Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Uslovi i način plaćanja:
Prilikom prijave plaća se avans od 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke. Ostatak iznosa se plaća u dinarskoj protivvrednosti najkasnije mesec dana pred put .
Način plaćanja:
- Gotovinsko plaćanje
- Plaćanje čekovima
- Plaćanje preko računa
- Plaćanje platnim karticama

Opisi smeštajnih objekata:
Camping Village Roma pripada lancu hostela Plus koji se nalazi na perifiriji Rima. Stanica gradskog busa je ispred hostela i ide se 5 stanica do metroa Cornelia ( 3km udaljena od smeštaja ). Do Vatikana ide direktni bus i potrebno je oko 20minuta. Svaki bungalov ima 2, 3, 4 ili 5 kreveta, kupatilo, klimu, posteljinu. Peškiri se iznajmljuju na recepciji hostela. Gosti hostela mogu koristiti besplatan wi-fi. Preko puta hostela se nalazi veliki market. U sklopu hostela nalazi se restoran. Usluga je na bazi noćenja. www.plushostels.com/en/pluscampingroma

Napomene u vezi sa smeštajem:
- Organizator putovanja, Jungle Travel, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
- Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
- U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
- Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
- Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa vizama:
- Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
- Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
- Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
- Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
- Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
- U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Opšte napomene:
- Organizator putovanja je Jungle Travel sa licencom OTP 266/2010.
- Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
- Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
- Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
- Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
- Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i Opštim Uslovima Putovanja Jungle Travel-A.
- Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
- Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
- U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
- Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
- Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
- Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
- U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
- Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
- Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
- U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
- Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
- Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
- Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
- Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
- Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
- Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
- Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
- Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (Tax Free)
- Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu.
- Za ovaj aranžman primenjuju se Opšti Uslovi Putovanja uskladjeni sa YUTA standardom.

Cenovnik vazi od 11.05.2018.

Jungle Tribe

  prilikom kontakta pozovite se na
  Aladin putovanja
 • Telefon:
 • Aranžmani za Evropu:
  +381 11 240 0213
  Daleke destinacije:
  +381 11 407 6257
  Fax:
  +381 11 386 3841
 • Adresa:
 • Gospodar Jevremova 49, Beograd

  Poslovnice:
  Bulevar Oslobođenja 66, lokal 8, Novi Sad
  tel: +381 21 30 16 689
 • Website:
 • https://www.jungletribe.rs

Hit ponude
Specijalne ponude

Specijalne ponude

Saznajte prvi
Promotivne akcije
Najpovoljnije ponude
Kružne ture

Kružne ture

Znameniti gradovi
Nezaboravni pejzaži
Od mita do stvarnosti
Zimovanje

Zimovanje

Skijaški aranžmani
Najbolji zimski centri
Hoteli i apartmani
Last minute

Last minute

Ne propustite
Popusti i do 30%