prethodna
Krstarenje zapadnim Mediteranom - MSC Seaview
Krstarenje zapadnim Mediteranom - MSC Seaview
sledeća
Zapadni Mediteran - proleće/jesen - MSC Opera 1
Zapadni Mediteran - proleće/jesen - MSC Opera 1

Rim - 6 dana / 3 noćenja, bus

Rim - 6 dana / 3 noćenja, bus
Rim - 6 dana / 3 noćenja, bus
Rim - 6 dana / 3 noćenja, bus
Rim - 6 dana / 3 noćenja, bus
Rim - 6 dana / 3 noćenja, bus
Rim - 6 dana / 3 noćenja, bus
Rim - 6 dana / 3 noćenja, bus
Rim - 6 dana / 3 noćenja, bus
Rim - 6 dana / 3 noćenja, bus
Rim - 6 dana / 3 noćenja, bus
Rim - 6 dana / 3 noćenja, bus
Rim - 6 dana / 3 noćenja, bus
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
2po osobi6 danasobanoćenje sa doručkomprevoz autobusomdetaljnije
Rim sa fakultativnom posetom Pompeji i Napulju
Maj, jun, juli, avgust u Rimu

6 dana / 3 noći - autobusom

Paket aranžman - prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje grada
Cena paket aranžmana izražena u € po osobi
Aranžman je radjen na bazi od minimum 50 putnika

Troškovi rezervacije 300, 00din
Rim, fatalni večni grad je poseban po mnogo čemu. Krasi ga bogata istorijska prošlost puna uspona i padova, zamršenih priča i još neobičnijih raspleta sa najmanjom državom na svetu gde se mnogo puta krojila sudbina sveta. Rim je grad mode, glamura, otmenosti, nasmejanih ljudi i upečatljivih prizora. Za potpuno rimski doživljaj obavezan je espresso, pasta i novčić za sreću bačen preko desnog ramena u Fontanu di Trevi. Zbog svoje izuzetno prijatne umereno-mediteranske klime, atraktivan je tokom cele godine.

Program putovanja:
1.Dan (Utorak): Beograd - Rim
Sastanak grupe u 14.30h na Parkingu Štark Arene, južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevida (ulaz sa autoputa). Predviđeno vreme polaska u 15.00 h. Dnevno - nodna vožnja autobusom kroz Hrvatsku i Sloveniju sa kradim usputnim zadržavanjima radi odmora i carinskih formalnosti.
2. Dan (Sreda): Rim
Dolazak u “večni grad” u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada autobusom: Termini, Crkva Santa Marija Mađore, Koloseum, Trg Venecija, Trg Republike, Via Veneto, Kampidoljo, Trg Barberini, Crkva Sv. Petra, Tvrđava Sv. Anđela... Nakon razgledanja smeštaj u hotel. Po dogovoru sa vodicem odlazak na informativno pešačko razgledanje grada Trg Naroda, Španski trg, Fontana di Trevi, Trg Navona,... Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti. Noćenje.
3. Dan (Četvrtak): Rim -Tivoli -Rim
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativna poseta Tivoliju, istorijskom gradu u oblasti Lacio najpoznatijem po Villi d’Este - palati sa očaravajudim baštama, fontanama i ruševinama srednjevekovne Ville Adriana... Noćenje.
4. Dan (Petak): Rim - Pompeja - Napulj - Rim
Doručak. Fakultativni izlet za Pompeju i Napulj. Poseta najočuvanijem rimskom nalazištu koje je vekovima bilo skriveno ispod 5 metara pepela nakon erupcije vulkana Vezuv. Nastavak izleta do “Grada Pesme”- Napulja. Slobodno vreme. Povratak u Rim. Noćenje.
5. Dan (Subota): Rim - Vatikan - Rim - Beograd
Doručak. Odjava iz hotela i slobodno vreme u Rimu za individualne aktivnosti ili fakultativna poseta Vatikanskim muzejima i čuvenoj Sikstinskoj kapeli: Izgradnja danas najpoznatijeg svetskog muzeja, započeta je u vreme Pape Julija II u XVI veku. Najpoznatiji deo je svakako Sikstinska Kapela. Kapela je oslikana radovima Botičelija, Peruđina… Godine 1511. Mikelanđelo Buonaroti, oslikava tavanicu sa motivima iz Starog zaveta i iznad oltara fresku Strašni Sud. Iz Kapele put vodi u unutrašnjost najvede crkve na svetu, posvedene Sv. Petru, gde se nalaze njegovi posmrtni ostaci. Unutar crkve se nalazi i čuvena Pijeta, delo Mikelanđela. Poseta se završava na grandioznom trgu ispred crkve, koji je osmislio i svojim skulpturama ukrasio kontraverzni Bernini. Oko 21.00h je predviđen polazak za Beograd. Nodna vožnja preko Slovenije i Hrvatske.
6. Dan (Nedelja): Beograd
Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska u podnevnim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

Aranžman obuhvata:
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvadenih usluga pida, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
- smeštaj u u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomodnim ležajem koje se rade isključivo na upit (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi tri nodenja sa doručkom u izabranom hotelu u Rimu,
- obilaske prema programu putovanja,
- usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana,
- troškove organizacije putovanja.

Aranžman ne obuhvata:
- Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),
- fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, obaveznu gradsku komunalnu taksu za Rim i (okolinu) - za hotele sa 4* - 6 € dnevno po osobi, a za hotele sa 3* - 4 € dnevno po osobi, plada se na recepciji hotela, individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

Fakultativni izleti i doplate (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama:
- Pompeja i Napulj - 59 € odrasli / deca do 12 godina 49 €,
- Vatikanski muzeji 45 € odrasli / deca do 12 god 40 € (obavezna rezervacija i uplata u dinarskoj protivvrednosti u agenciji prilikom rezervacije aranžmana zbog ograničenog broja mesta. Rezervacija uključuje ulaznicu, uslugu autorizovanog vodiča i slušalice). Dolazak do muzeja gradskim prevozom u sopstvenoj organizaciji,
- Tivoli - 25 € odrasli / deca do 12 god 20 €.
Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 25 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate), kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomodi turistima u mestu odredišta je inopartner.

Popusti i doplate:
- Rezervacija 1/1 soba je moguda isključivo na upit i doplata iznosi za hotele van centra grada -70 €, za hotele u centru grada za polaske 03, 17, 31. juli; 14., 24. avgust - 75 €;
- za polaske 22. maj; 05. i 19. juni -doplata iznosi 100 € za hotele u centru grada.
- Deca po ovom programu ne ostvaruju popust. Po ovom programu ne postoji mogudnost umanjenja za sopstveni prevoz.

Uslovi plaćanja:
Pladanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Banke Intesa za efektivu, na dan uplate.

Način plaćanja:
Prilikom rezervacije plada se 65 € (za hotel 3* van centra) i 69 € za polaske u julu i avgustu i 89 € za polaske u maju i junu (za hotel 3* centar), po osobi, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 25 dana pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 25 dana pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremedaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Polazak iz drugog mesta:
Polazak autobusa iz Novog Sada (kod železničke stanice) u 13 h, datuma navedenog u programu putovanja. Minimum 25 putnika. Doplata 1500 dinara

Opis hotela: Rim:
Hoteli 3* van centra grada - Hotel Park Blanc et Noir 3* - (Hotelski kompleks koji se sastoji iz više zgrada), Hotel Domus Pacis Torre Rossa Park 3*, Hotel Consul 3*, Hotel Jonico 3*, Hotel Cristoforo Colombo 4* ili Hotel Regent 4* se nalaze van centra grada, u blizini autobuske stanice kojom se u konekciji sa metro linijom za oko tridesetak minuta stiže do centra Rima. Poseduje recepciju, restoran, bar. Smeštaj je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomodnim ležajem, ili apartmanima (u zavisnosti od raspolozivosti kapaciteta). Sve sobe imaju TWC, TV, klimu. Doručak je kontinentalni. Više informacija na www.parkhotelblancetnoir.com; www.domuspacistorrerosapark.it; www.hotelconsulroma.it; www.hoteljonico.it; www.hotelcolomboroma.it; www.hotelregentroma.com
Rim:
Hoteli 3* u centru grada - Hotel Siviglia 3*, Hotel Daniella 3*, Hotel Edera 3*; Centar 1, 2, 3 - 3* (Hotelski kompleks koji se sastoji iz tri zgrade koje se nalaze jedna do druge), Tempio di Pallade 3* Hotel Repubblica 3*, Hotel Porta Maggiore 3*, hotel Madison 3*, Principe di Piemonte 3*, Paris 3*, Hotel Philia 3*, Hotel Mariano 3*, Hotel Bled 3*, Hotel Nizza 3*, Hotel Dina 3*, Hotel San Guisto 3*, Hotel Stella 3*, Hotel Milani 3*, Hotel Cambridge 3*, Hotel Nova Domus 4*, Hotel Rex 4*, Champagne Palace 4* ili slični.U slučaju neophodnosti zamene smeštaja koji je definisan programom putovanja, organizator de obezbediti smeštaj na istoj lokaciji iste ili više kategorije, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta hotela i perioda boravka. Gostima je na raspolaganju restoran gde se poslužuje doručak. Sobe su opremljene TWC-om i TV-om. Doručak je kontinentalni. Više informacija na www.hotelsivigliaroma.com; www.hoteldaniellaroma.com; www.hotelederaroma.com www.centerhotelrome.com; www.hoteltempiodipallade.it www.hotelrepubblicarome.com; www.hotelportamaggiore.it; www.hotelmadisonrome.com; www.hotelparisroma.com; www.principe-dipiemonte.tophotelsrome.com; www.hotelparisroma.com; www.hotelpholiarome.com; www.hotelmariano.com www.hotelbled.it www.hotelnizzarome.com www.hotelphiliarome.com www.hoteldina.it www.hotelstellaroma.it www.hotelmilanirome.com www.novadomushotel.it www.hotelrex.net www.hotelchampagne.it

Napomena za smeštaj:
Tačno ime hotela znade se 2 dana pre puta o čemu de putnici biti blagovremeno obavešteni.Putnici će biti u obavezi da dodju da promene ugovor o putovanju i dobiju novi ugovor sa tačno navedenim imenom hotela. Putnici de biti smešteni u jednom od navedenih hotela ili sličnom.

Osiguranje:
Mogudnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 672 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd) - osnovno osiguravajude pokride (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju ved prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomod Uniqa osiguranja.

Važna napomena:
U slučaju mogudeg donošenja uredbe u narednom periodu, kojom de biti promenjeni uslovi ulazaka turističkih autobusa/ mini buseva u uži centar Rima panoramsko razgledanje grada nede biti realizovano ili de u skladu sa uredbom biti izmenjeno.
Napomene:
U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.
Upozorenje:
Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

Važno:
Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogudnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povradaja sredstava po osnovu tax free, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašden i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemogude putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogudnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja.... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeda na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može dodi do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja.

Važno obaveštenje:
- Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojedu situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogudnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Napomena za raspored sedenja:Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Organizatora, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije

Mladost Turist


Hit ponude
Metropole

Metropole

Svetske metropole
Turističke atrakcije
Nezaboravna putovanja
Kružne ture

Kružne ture

Znameniti gradovi
Nezaboravni pejzaži
Od mita do stvarnosti
Specijalne ponude

Specijalne ponude

Saznajte prvi
Promotivne akcije
Najpovoljnije ponude
Izleti i vikend ture

Izleti i vikend ture

Upoznajte Srbiju
Posetite Evropu
Uživajte u vikendu