Venecija - 5 dana, autobusom

Venecija - 5 dana, autobusom
Venecija Lido di Jesolo (okolina)
5 dana / 2 noćenja, autobusom
Obilasci (fakultativno): Treviso - Verona - Trst - Palmanova

Paket aranžman - prevoz i smeštaj
Broj soba po promo ceni je ograničen
Aranžman je rađen na bazi minimum 50 putnika

Troškovi rezervacije 300, 00 din
Venecija (“Kraljica Jadrana" , " Nevesta mora" , " Grad mostova" , " Grad vode je izgrađena na 118 malih ostrva u laguni, sa kanalima umesto ulica, nizom crkava i raskošnih palata i iako danas predstavlja jedinstven urbani sklop - svaki njen kutak priča priču davnih vremena moći i bogatstva. Ovo je grad zaljubljenika u umetnost i lepotu, ona je grad romantičara.

Program putovanja:
1.dan putovanje: Beograd - Trst
Sastanak grupe u 21.30 h sa parkinga Kombank Arene, južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića (ulaz sa autoputa). Predviđeno vreme polaska u 22.00 h. Vožnja autobusom kroz Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja
2.dan: Trst - Lido Di Jesolo (okolina)
Dolazak u Trst u prepodnevnim satima. Odlazak na informativno razgledanje grada - pešačka tura (Ponte Roso, San Antonio Nuovo, srpska crkva Sv. Spiridona, trg ujedinjenja Italije…). Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Sastanak grupe na dogovorenom mestu u podnevnim satima i odlazak u jedan od poznatijih šoping centara u Evropi - Palmanova. U poslepodnevnim časovima nastavak putovanja i smeštaj u hotel u okolini Lido di Jesolo. Noćenje.
3.dan: Lido Di Jesolo (okolina) - Treviso - Verona - Lido Di Jesolo (okolina)
Doručak. Slobodno vreme za individulane aktivnosti ili fakultativni izlet za Treviso i Veronu: katedrala Duomo, Palazzio dei Trecento, ulica Calmaggiore, u Trevisu i grad Romea i Julije: Trg Bra, Arena, Gospodski trg, palata i grobnica porodice Skalideri, Romeova kuća, Julijin balkon... Povratak u hotel. Noćenje.
4.dan: Lido Di Jesolo (okolina) - Venecija - Beograd
Doručak. Napuštanje hotela posle doručka. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni izlet za Veneciju - (odlazak do luke Punta Sabioni i vožnja brodom do trga Sv. Marka. razgledanje grada - pešačka tura - trg Sv. Marka, Bazilika, Duždeva Palata, most Rialto, most Uzdisaja, …). Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme sastanak sa vodičem na venecijanskoj rivi. Povratak u Lido. Polazak za Beograd u poslepodnevnim satima. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku.
5.dan putovanje: Beograd
Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 06.00 časova (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima)

Aranžman obuhvata:
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
- smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi dva noćenja sa doručkom u hotelu 3* u okolini Lido Di Jesola
- obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.

Aranžman ne obuhvata:
- Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih)
- fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike
- individualne roškove
- ostale nepomenute troškove i obaveznu gradsku komunalnu taksu isključuvo za hotele u mestu Oderzo Monastier Di Treviso, okolina Lido di Jesola  - za hotele sa 3* - 1.60 € dnevno po osobi, za hotele sa 4* - 1, 80 € dnevno po osobi, plaća se na recepciji hotela.
Napomena: Ukazujemo da odluku o placanju i visini obavezne gradske komunalne takse donosi svaka opstina pojedinacno, te su ove odluke promenljive, te molimo putnike da to imaju u vidu.

Cena fakultativnih izleta:
- Venecija (20 €),
- Treviso i Verona (25 €).

Napomena u vezi fakultative:
Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 30 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera), i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate, kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga I pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner Turismo Italia.

Napomene:
U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.

Popusti i doplate:
- Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo na upit i doplata iznosi 45 €.
- Deca po ovom programu ne ostvaruju popust.
- Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

Polazak iz drugog mesta
-Polazak autobusa iz Novog Sada datuma navedenog u programu putovanja.
- Povratak poslednjeg dana oko 07h
- Venecija - Novi Sad – Železnička stanica 20h ; Minimum 25 putnika; Doplata: 1.500, 00 dnara!!!

Način plaćanja:
- Prilikom rezervacije plaća se 35€ po osobi (u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan uplate), a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski,
- platnim karticama najkasnije 25 dana pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana
- u 3 jednake mesečne rate bez kamate( za polazak 09.11. - u 4 mesečne rate) - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni

Uslovi plaćanja:
Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Banke Intesa za efektivu, na dan uplate.

Opis hotela:
Lido Di Jesolo (okolina): Primhotel 4*, Eurorest 3*, Garden 3*, Park Hotel Villa Fiorita 3*, Kristall 3*, Base 3*, Noventa 3*, Omnia 3*, Hotel Trento 3*, Hotel Azzurro 3*, Bolivar 3*, Hotel Miami 3*, Hotel Majestic 4*, Hotel Roma 3*, Hotel Palm Beach 3*, Hotel Potrtofino 3*, Hotel Sofia 3*, Hotel Emperador 3*, Alla Rotonda 3*, Hotel American 3*, Hotel Canova 3*, Hotel Kennedy 3*, Hotel Nember 3*, Hotel Ondina 3*, Hotel Piccadilly 3*, ili slični - u zavisnosti od raspolozivosti kapaciteta hotela i perioda boravka.. Svi hoteli se nalaze u okolini Lida Di Jesolo u mestima Noale, Oderzo, Noventa di Piave, Monastier di Trevisou, San Donà di Piave,... Hoteli raspolažu, restoranom, barom i recepcijom. Sve sobe su standardno opremljene TWC-om, TV-om i telefonom. Doručak je kontinentalni. www.primhotel.it www.euroresthotel.it www.hotelgarden.it www.villafiorita.it www.hotelkristall.biz www.basehotel.it www.noventahotel.it www.hotelomnia.com www.hoteljesolotrento.it www.azzurrohotel.it www.hotelbolivarjesolo.it www.hotelmiamijesolo.it www.majestic-hotel.it www.jesolo.it /hotel-roma hotel-palm-beach-lido-di-jesolo.booked.net www.hotelportofino.it www.sofiahotel.com www.hotelemperador.it www.hotelallarotonda.it www.americanhoteljesolo.it www.hotelcanovajesolo.com www.hotelkennedy.org www.hotelnemberjesolo.com www.hotelondina.com www.hotelpiccadilly.com

Napomena za smeštaj:
Tačno ime hotela znaće se 2 dana pre puta o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni. Putnici će biti u obavezi da dodju da promene ugovor o putovanju i dobiju novi ugovor sa tačno navedenim imenom hotela. Putnici će biti smešteni u jednom od navedenih hotela ili sličnom. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje.

Osiguranje:
Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 560 din. sa osiguranom sumom do 25.000 eur, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd) - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja).

Napomene:
U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.

Upozorenje:
Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

Važno:
- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu tax free, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
- Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
- Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja..... ne rade.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoruputovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne
- Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja.

Važno obaveštenje
- Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.
- Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije

Mladost Turist


Mladost Turist
Hit ponude
Specijalne ponude

Specijalne ponude

Saznajte prvi
Promotivne akcije
Najpovoljnije ponude
Kružne ture

Kružne ture

Znameniti gradovi
Nezaboravni pejzaži
Od mita do stvarnosti
Last minute

Last minute

Ne propustite
Popusti i do 30%

First minute

First minute

Popusti za rane uplate
Najbolje ponude
Top destinacije