prethodna
Provansa 8 dana, autobusom
Provansa 8 dana, autobusom
sledeća
Uskrs 2018. - Milano - 6 dana, autobusom
Uskrs 2018. - Milano - 6 dana, autobusom

Uskrs 2018. - Milano - 5 dana / 2 noćena, autobusom

Uskrs 2018. - Milano - 5 dana / 2 noćena, autobusom
Uskrs 2018. - Milano - 5 dana / 2 noćena, autobusom
Uskrs 2018. - Milano - 5 dana / 2 noćena, autobusom
Uskrs 2018. - Milano - 5 dana / 2 noćena, autobusom
Uskrs 2018. - Milano - 5 dana / 2 noćena, autobusom
Uskrs 2018. - Milano - 5 dana / 2 noćena, autobusom
Uskrs 2018. - Milano - 5 dana / 2 noćena, autobusom
Uskrs 2018. - Milano - 5 dana / 2 noćena, autobusom
Uskrs 2018. - Milano - 5 dana / 2 noćena, autobusom
Uskrs 2018. - Milano - 5 dana / 2 noćena, autobusom
Uskrs 2018. - Milano - 5 dana / 2 noćena, autobusom
Uskrs 2018. - Milano - 5 dana / 2 noćena, autobusom
Uskrs 2018. - Milano - 5 dana / 2 noćena, autobusom
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
2po osobi5 danasobanoćenje sa doručkomprevoz autobusomdetaljnije
Uskrs 2018. - Milano
5 dana - autobusom
Obilasci: Lugano - Jezero Komo - Đenova - Outlet Serravalle

Paket aranžman - prevoz i smeštaj
Cena paket aranžmana izražena u € po osobi
Broj soba po promo ceni je ograničen! ! ! ! ! ! !

Troškovi rezervacije 300, 00 din.
Milano je drugi po veličini grad u Italiji. Smatra se “privrednim srcem” a takođe je i svetski poznati modni i medijski centar. Čuven je po svojoj gotskoj katedrali, operi “Milanska Skala” i velikom arhitektonskom i umetničkom nasleđu. Padova je najveći grad u pokrajini Veneto, sa dobro očuvanim gradskim jezgrom, sa velikim brojem crkava i palata koje su pod zaštitom UNESCO-a.

Program putovanja:
1.Dan putovanja (05.04.2018. četvrtak) Beograd - Milano
Sastanak grupe u 15.30 h na parkingu Štark Arene, južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevida (ulaz sa autoputa). Predviđeno vreme polaska u 16.00 h. Vožnja autobusom kroz Hrvatsku, Sloveniju sa kradim zadržavanjima radi odmora. Nodna vožnja.
2.Dan (06.04.2018. petak) Milano
Po dolasku informativno, panoramsko razgledanje Milana - grad koji se smatra modnom prestonicom i centrom glamura i fudbala: Milanska katedrala (katedrala koju okružuje preko 3.400 statua fascinantnog izgleda, jedan je od najboljih primera gotičke arhitekture), Galerija Vitoria Emanuela II i Milanska skala. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima posle 15.00 h. Noćenje.
3.Dan (07.04.2018. subota) Milano – Lugano – Jezero Komo – Milano
Doručak. Slobodan dan za individualno razgledanje grada. Mogudnost fakultativnog izleta za Švajcarsku. Obilazak bajkovitog grada Lugano, koji se nalazi na istoimenom jezeru. Obilazak glavnog gradskog trga Della Riforma, crkve San Roco i Santa Maria Degli Angioli i parka vile Ciani. Slobodno vreme za šetnju gradom ili šetnju pored jezera. Nastavak putovanja prema jezeru Komo i slobodno vreme za predah uz espreso i uživanje u ovom divnom krajoliku. Povratak u Milano u večernjim satima. Noćenje.
4.Dan (08.04.2018. nedelja) Milano – Đenova - Outlet Serravalle - Milano – Beograd
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme u Milanu, a mi Vam preporučujemo jedan od poludnevnih fakultativnih izleta: Đenova - najlepši grad Ligurijske rivijere izgrađen u kaskadama, rodno mesto Kristofera Kolumba ili za ljubitelje dobrog šopinga poseta poznatom outletu Serravalle sa velikim izborom radnji poznatih brendova. U popodnevnim časovima povratak u Milano po ostatak grupe. Sastanak grupe oko 16.00h i polazak za Srbiju. Nodna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku uz krada usputna zadržavanja radi odmora i carinskih formalnosti.....
5.Dan (09.04.2018. ponedeljak) Beograd
Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je u jutarnjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

Aranžman obuhvata:
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
- smeštaj u u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem koje se rade isključivo na upit (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi dva noćenja sa doručkom u hotelu u Milanu
- obilaske prema programu putovanja,
- usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana,
- troškove organizacije putovanja.

Aranžman ne obuhvata:
- Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),
- fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike,
- individualne troškove,
- obaveznu gradsku komunalnu taksu 2 € dnevno po osobi, plaća se na recepciji hotela,

Fakultativni izleti i doplate (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama:
- Lugano & Komo 30 € odrasli /25 € deca do 11,99 god.,
- Đenova 25€ odrasli /20 € deca do 11,99 god.,
- Outlet Serravalle 15 € odrasli /10 € deca do 11,99 god

Napomena u vezi fakultative:
Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 25 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera), i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate, kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomodi turistima u mestu odredišta je inopartner

Doplata:
Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 55 € i rade se isključivo na upit.

Popusti:
Deca po ovom programu ne ostvaruju popust. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

Uslovi plaćanja:
Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Banke Intesa za efektivu, na dan uplate.

Način plaćanja:
- Prilikom rezervacije plaća se 49 eur po osobi, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski,
- platnim karticama najkasnije 25 dana pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate
- čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije.
U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Opis hotela:
Hotel u Milanu: *, Best Western Falck Village Hotel 4* - nalazi se u širem centru Milana u oblasti Sesto san Giovani, do centra Milana stiže se u konekciji autobusa ( 701) koji staje ispred hotela i vozi do metro stanice Sesto Mareli odakle metroom stižete za oko 20 minuta do centra. Sobe su opremljene sa TWC-om , TV-om , telefonom. Hotel raspolaže sa restoranom. Doručak je kontinentalni. www.falckvillagehotel.it/

Napomena za smeštaj: U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogudnosti smeštaja u odabranom hotelu, može dodi do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu dete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom Ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Osiguranje:
Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 560 din. sa osiguranom sumom do 25.000 eur, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd) - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja).

Polasci iz drugih mesta:
Novi Sad - želežnička stanica, vreme polska - 14 h, minimum 25 putnika, doplata -1.500, 00 dinara! !
Napomena: Polazak autobusa iz Novog Sada datuma navedenog u programu putovanja. Povratak poslednjeg dana oko 08h

Napomene:
U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni

Upozorenje:
Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

Važno:
- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povradaja sredstava po osnovu Tax Free, pa Vas molimo da to imate u vidu.
- Organizator putovanja nije ovlašden i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
- Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU.
- Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih.
- Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.
- Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemogude putniku ulaz na teritoriju EU.
- Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeda na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne
- Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može dodi do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja. Važno obaveštenje
- Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojedu situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogudnosti da utiče.
- Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
- Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava naročito dečijih.
- Napomena za raspored sedenja: Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Organizatora, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje. Aranžman je rađen na bazi minimum 50 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

Mladost Turist


Hit ponude
1. maj

1. maj

Popularne prolećne ture
Atraktivne destinacije
Autobusom ili avionom
Letovanje

Letovanje

Najveći izbor aranžmana
Hoteli i privatan smeštaj
Najpovoljnije letovanje
8. mart

8. mart

Romantična putovanja
Nezaboravni trenuci

First minute

First minute

Popusti za rane uplate
Najbolje ponude
Top destinacije