sledeća
Cinque Terre - Đenova
Cinque Terre - Đenova

8.Mart - Đenova - sa posetom Nacionalnom parku Cinque Terre - 6 dana, bus

8.Mart - Đenova - sa posetom Nacionalnom parku Cinque Terre - 6 dana, bus
8.Mart - Đenova - sa posetom Nacionalnom parku Cinque Terre - 6 dana, bus
8.Mart - Đenova - sa posetom Nacionalnom parku Cinque Terre - 6 dana, bus
8.Mart - Đenova - sa posetom Nacionalnom parku Cinque Terre - 6 dana, bus
8.Mart - Đenova - sa posetom Nacionalnom parku Cinque Terre - 6 dana, bus
8.Mart - Đenova - sa posetom Nacionalnom parku Cinque Terre - 6 dana, bus
8.Mart - Đenova - sa posetom Nacionalnom parku Cinque Terre - 6 dana, bus
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
2po osobi6 danasobanoćenje sa doručkomprevoz autobusomdetaljnije
8.Mart - Djenova
Fakultativna poseta Nacionalnom parku Cinque Terre
6 dana - 3 noći / autobusom

Paket aranžman: prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje Djenove
Aranžman je rađen na bazi minimum 50 putnika
Broj soba po promo ceni je ograničen

Troškovi rezervacije 300, 00 din.

Program putovanja:

1.Dan putovanja Beograd
Sastanak grupe u 19.30h na Parkingu Štark Arene, južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića (ulaz sa autoputa). Predvidjeno vreme polaska u 20.00h. Vožnja autobusom kroz Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja.
2.Dan Djenova
U prepodnevnim satima dolazak u Djenovu i odlazak na panoramsko razgledanje grada koji je pod zaštitom UNESCO-a. Videćete Trg de Ferari, Trg de Mateoti, Duždevu palatu, Katedralu Sv. Lorenca, via Garibaldi, Trg pobede, staru luka, via Balbi, Kraljevsko palata, …..Smeštaj u hotel posle 15.00 casova (po hotelskim pravilima). Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti. Noćenje.
3.Dan Djenova - Cinque Terre- Djenova
Doručak. Polazak na fakultativni celodnevni izlet u Nacionalni park Cinque Terre -strm i nepristupačan deo Ligurijske rivijere na obali mora, jedinstven zbog svog spektakularnog položaja u nestvarnoj lepoti pejzaža, bajkovito šarenim kućicama, koji je do kraja 19.veka bio potpuno izolovan od ostatka sveta. Danas se do njih stiže odlično organizovanim vozovima a u letnjem periodu brodićima. Vožnja autobusom duž veličanstvene stenovite obale do mesta Lavante, gde se ukrcavamo na voz kojim stižemo do mesta Riomaggiore - tipičan ligurijski gradić poznat po crkvi i srednjevekovnoj arhitekturi. Nakon toga prolazimo čuvenim parkom ljubavi Via dell` Amore i stižemo do mesta Manarola - tipičnog sela ove regije koji je smešten na litici. Nastavak putovanja do mesta Vernazze. Poslednja stanica je Monterosossa al Mare gde posle razgledanja grada ostaje slobodno vreme za individualne aktivnosti. Sastanak grupe u dogovoreno vreme, ukrcavanje na voz i povratak do mesta Lavante. Povratak u hotel. Noćenje.
4.Dan Djenova - Menton - San Remo -Djenova
Doručak. Polazak na fakultativni celodnevni izlet za mondenski grad Menton koji je nasao svoje mesto na Obali cveća. Po dolasku informativno obilazak ovog šarmantnog mediteranskog grada, stari grad, marina. Slobodno vreme. U dogovoreno vreme, nastavak putovanja do San Rema. Kraći obilazak starog dela grada. Povratak u hotel u večernjim satima. Noćenje.
5.Dan Djenova - Rapallo - Portofino - Beograd
Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela. Odlazak do dela Ligurijskog primorja poznatog kao Riviera di Levante. Proci cemo šetalištem Lungomare Vittorio Veneto gde se nalaze brojni hoteli, luka za jahte i kafane. Fakultativna vožnja brodićem do Portofina, ekskluzivnog odmarališta bogatih i slavnih (doplata za brodić na licu mesta). Slobodno vreme za uživanje u ekskluzivnoj atmosferi poznatog letovališta. Povratak brodićem do Rapalla. Noćnja vožnja preko Slovenije i Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i carinskih formalnosti.
6.Dan Beograd
Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je u jutarnjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima)

Aranžman obuhvata:
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
- tri noćenja sa doručkom u u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem koje se rade isključivo na upit (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) u hotelu 4* u Djenovi,
- obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana,
- troškove organizacije putovanja,.

Aranžman ne obuhvata:
- Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),
- оbaveznu gradsku komunalnu taksu 2 eur dnevno po osobi, i plaća se na recepciji hotela,
- fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera), potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove i ostale nepomenute troškove.
- Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner.

Fakultativni izleti i doplate (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama:
- Izlet za Cinque Terre 35 €; (u cenu uključen prevoz lokalnim vozom između naselja u okviru Nacionalnog parka,)
- Izlet za Menton i San Remo 25 €, karta za brodic za Portofino nije ukjucena i placa se na licu mesta i iznosi oko 11 €. Minimum 25 prijavljenih putnika) je potrebno da bi se fakultativa ostvarila, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative je podložna promeni, prema uslovima lokalne agencije ino-partnera. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom.

Uslovi plaćanja:
Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.

Način plaćanja:
Prilikom rezervacije plaća se 59€ po osobi, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 25 dana pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Opis hotela:
Hotel Columbus Sea 4*, Hotel Tower 4* ili slični -Hoteli se nalaze u blizini stanice gradskog prevoza, na oko 20 minuta vožnje do centra grada. Sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) sa TWC-om, TV-om. U sastavu hotela nalaze se sala za doručak i recepcija. Doručak je kontinentalni. www.columbussea.com, www.towergenova.com Napomena za smeštaj: Tačno ime hotela znaće se 2 dana pre puta o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni. Putnici će biti u obavezi da dodju da promene ugovor o putovanju i dobiju novi ugovor sa tačno navedenim imenom hotela. Putnici će biti smešteni u jednom od navedenih hotela ili sličnom.

Osiguranje:
Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 672 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljanesa prebivalištem u Srbiji, bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd) - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja) Rezervacija jednokrevetnih soba je isključivo na upit uz doplatu od 45 €. Deca od 0-12 godina u pratnji dve punoplatežne osobe ostvaruju popust od 10% na cenu aranžmana. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

Napomene:
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.

Upozorenje:
Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

Važno:
Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu tax free, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,..... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja.
Napomena za raspored sedenja: Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog

Važno obaveštenje:
Obaveštavaju se putnici, s` obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Organizatora, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije

Mladost Turist


Hit ponude
Specijalne ponude

Specijalne ponude

Saznajte prvi
Promotivne akcije
Najpovoljnije ponude
1. maj

1. maj

Popularne prolećne ture
Atraktivne destinacije
Autobusom ili avionom
Last minute

Last minute

Ne propustite
Popusti i do 30%

Letovanje

Letovanje

Najveći izbor aranžmana
Hoteli i privatan smeštaj
Najpovoljnije letovanje