prethodna
Hotel RG Status hotel
Hotel RG Status hotel
sledeća
Paralia - Vila Christin
Paralia - Vila Christin

Hotel Viktoria

Hotel Viktoria
Hotel Viktoria
Hotel Viktoria
Hotel Viktoria
Hotel Viktoria
Hotel Viktoria
Za informacije o cenama, popustima, uslovima putovanja, kao i načinu i uslovima plaćanja, molimo Vas da nas kontaktirate na brojeve telefona +381 11 33 48 851, +381 11 33 49 532

www.omniturs.rs

Sajamski popust 15% za uplatu u celosti u periodu od 20.02.2019 do 25.02.2019.

Cena smeštaja po sobi / po noći, prema tabeli u eur
Paralia je srce okruga Pieria, na 60km od Soluna, u neposrednoj blizini planine Olimp i na 6 km od grada Katerini. Omiljeno letovalište gostiju iz Srbije, sa lepom, dugom peščanom plažom i nizom sadržaja. Paralia je idealno mesto i za odmor i za zabavu. Jedno od retkih turističkih mesta koje živi preko cele godine, u kome se nalazi veliki broj radnji, marketa, butika, kafića, taverni i diskoteka.

Samo autobuski prevoz:
- Novi Sad - Paralija - Novi Sad - 60 eura
- Beograd - Paralija - Beograd- 45 eura
- Niš - Paralija - Beograd- 40 eura

Popusti i doplate:
- Deca od 0-6 g. u zajedničkom ležaju sa 2 odrasle osobe - gratis
- Deca od 6-12 g. u standarnom ležaju – dvokrevetna soba - 7 eur
- Doplata za večeru za odrasle i decu od 7 god- po osobi - 7 eur
- Doplata za večeru za decu od 3-7 god- po detetu - 6 eur

First minute ponuda
- Organizator putovanja koristi pravo da putem first minute programa ponudi svoje slobodne smeštajne kapacitete po cenama koje su niže ili drugačije od navedenih u cenovniku koji je prethodno važio ili koji će važiti narednom objavom. Putnici koji su uplatili aranžman po redovnim cenama ili većim cenama i važećem cenovniku u momentu rezervacije, ne ostvaruju pravo na nadoknadu ili povraćaj uplaćenih sredstava na ime razlike u ceni.
*Posebni uslovi i način plaćanja first minute programa* Za rezervaciju smeštajnih objekata po programu first minute naveden je procentualni iznos cene aranžmana koji treba biti uplaćen do predviđenog datuma. U slučaju propuštanja uplate aranžmana u celosti do navedenog roka, rezervacija se automatski zadužuje za redovnu cenu aranžmana, sa uslovima i načinom plaćanja po redovnom cenovniku. Redovan cenovnik ovog programa je naveden u tabelarnom prikazu.

Last minute ponuda
- Organizator putovanja koristi pravo da putem last minute programa ponudi svoje slobodne smeštajne kapacitete po cenama koje su niže ili drugačije od navedenih u cenovniku koji je prethodno važio ili koji će važiti narednom objavom. Putnici koji su uplatili aranžman po redovnim cenama ili većim cenama i važećem cenovniku u momentu rezervacije, ne ostvaruju pravo na nadoknadu ili povraćaj uplaćenih sredstava na ime razlike u ceni.

Važne napomene
Za realizaciju aranžmana, autobusom, je potrebno minimum 40 putnika.
- Krajnji rok za obaveštavanje putnika, za slučaj otkazivanja aranžmana od strane agencije je 5 dana pre početka putovanja.
- Za maloletna lica koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja. Obavezno je dostavljanje podataka koji omogućavaju neposredan kontakt sa maloletnikom koji putuje ili boravi u inostranstvu bez pratnje roditelja ili staratelja (ime, adresa i broj telefona osobe odgovorne za maloletnika u inostranstvu) -saglasnost oba roditelja overena kod notara je neophodna.
- Fakultativni izleti nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta -lokalnom agencijom.
- Broj telefona predstavnika na lokaciji će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja putne dokumentacije, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.
- Usluga vodiča ili lokalnog predstavnika u Grčkoj/Paraliji-Olympic Beachu ne podrazumeva svakodnevno, celodnevno ili kontinuirano prisustvo, već kontakt i neophodnu nužnu pomoć.
- U Grčkoj ne vladaju bolesti epidemioloških razmera tako da vakcinacija pri ulasku u zemlju nije potrebna.
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja Organizatora putovanja.
- Državljanima Republike Srbije, sa biometrijskim pasošima, nije potrebna turistička viza za Grčku.
- Putnici sa pasošima koje je izdao MUP R. SRBIJE KOORDINACIONA UPRAVA su u obavezi da, individualno i blagovremeno, obezbede šengen vizu. Potrebnu dokumentaciju (vaučer) za dobijanje, individualne, šengen vize obezbeđuje Organizator putovanja, po uplati aranžmana u celosti. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja individualne grčke šengen vize. U tom slučaju, smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza aranžmana shodno Opštim uslovima putovanja organizatora.
- Putnici koji nisu državljani Republike Srbije su u obavezi da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.

Ostale napomene
Smeštaj

- Promena datuma putovanja, kao i promena smeštajnog objekta, smatra se se otkazom aranžmana i podleže troškovima otkaza, prema Opštim uslovima putovanja Organizatora.
- U slučaju promene broja putnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanak nekog od putnika sa ugovora putovanja), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice, kao i cene aranžmana. Korekcija cene će se raditi po trenutno važećem cenovniku.
- Prvi dan boravka, kao rezervisane usluge smeštaja, računa se od 14:00h/ datuma početka smeštaja (od drugog dana prema programu putovanja-autobusom; od prvog dana prema programu putovanja-sopstvenim prevozom) do 09:00h poslednjeg dana smeštaja, bez obzira kada gost stigne na destinaciju ili u smeštajni objekat.
- Organizator putovanja ne može uticati na raspodelu soba/studia/apartmana u smeštajnom objektu, koja se vrši po dolasku, shodno raspoloživosti. Organizator putovanja ne garantuje i ne može uticati na spratnost, pogled, broj i poziciju sobe/apartmana/studia, veličinu ležaja/francuskog, standardnog ili pomoćnog, izuzev ukoliko to nije predviđeno ovim cenovnikom kao mogućnost doplate.
- Putnici ulaze u očišćenu i spremljenu smeštajnu jedinicu. Zamena posteljine se vrši na pola smene boravka (oko 5. dana boravka) u smeštajnoj jedinici.Domaćin smeštajnog objekta, na dan zamene posteljine, dostavlja čistu posteljinu, koju gosti sami menjaju I domaćinu vraćaju korišćenu.
- Smeštajne jedinice nisu opremljene peškirima, sapunima, toalet papirom, hemijskim sredstvima za održavanje higijene posuđa i prostorija. Tokom boravka gosti sami iznose smeće i održavaju higijenu svih prostorija.
- Smeštajna jedinica prilikom napuštanja, poslednjeg dana boravka se predaje u istom stanju u kojoj je primljena.
- Gosti apartmana/studia/soba imaju obavezu domaćinskiog odnosa prema inventaru i opremi kao i obavezu poštovanja kućnog reda. Eventualnu štetu inventara i opreme, nastalu tokom boravka u smeštajnoj jedinici, gosti su dužni prijaviti predstavniku Organizatora ili domaćinu/vlasniku i istu nadoknaditi, o svom trošku, na licu mesta.
- Fotografije iz kataloga ili sa internet prezentacije Organizatora putovanja, unutrašnjeg sadržaja smeštajnog objekata i jedinica, ne garantuju da će putnik dobiti smeštajnu jedinicu izgleda, položaja, opremljenosti i veličine kao na fotografiji ili internet prezentaciji. Izgled smeštajnih jedinica može odstupati od prikazanih.
- Čajne kuhinje su, većinom, opremljene samo elementarnim inventarom za pripremanje, konzumiranje i čuvanje hrane.
- Kupatila su sa tušem i odvodnim cevima malih profila, skromnih dimenzija.
- Voda, iz vodovoda, u smeštajnim jedinicama, nije za piće.
- Lokalni vodovod garantuje tehničku ispravnost vode za potrebe održavanja lične higijene.
Bezbednost ličnih stvari
- Putnici sami vode računa za bezbednost svog ručnog prtljaga, prtljaga, novca, putne dokumentacije i putnih isprava, tokom putovanja autobusom u polasku ili povratku sa destinacije, tokom boravka u smeštajnom objektu, na plaži i tokom trajanja aranžmana.
- Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče i slično) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u tom slučaju treba odmah obratiti.
Prevoz autobusom
- U autobusu svako dete mora imati svoje sedište (ne može sedeti u krilu)
- Organizator putovanja određuje mesto polaska iz Srbije i povratka iz Olympic Beach-Paralije.
- Promena mesta ulaska putnika, od strane Organizatora putovanja, na relaciji Srbija-Paralija-Olympic Beach-Srbija, moguća je najkasnije 2 dana pre datuma polaska i ne može biti razlog odustanka putnika od aranžmana.
- Organizator putovanja ne garantuje i ne može uticati na raspored i broj sedišta u autobusu, izuzev ukoliko to nije predviđeno ovim cenovnikom kao mogućnost doplate. Agencija pravi raspored sedenja uzimajući u obzir starost putnika, bolest i fizičke nedostatke putnika, kao i vreme i mesto uplate.
- Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3, 5 do 4, 5 sata vožnje. Zaustavljanja i pauze su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, zavise od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
- Zbog poštovanja satnica prevoza, predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi posete free shopu ili regulisanju povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE.
- U slučaju promene cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putne takse u odnosu na dan objave Programa - cena je podložna promeni.
- Iz organizacionih i tehničkih razloga Organizator putovanja i prevoznik zadržavaju pravo promene itinerera (maršute) kao i promene tranzita kroz Bugarsku umesto kroz Makedoniju, bez obaveze obaveštavanja putnika.
- Tokom vožnje autobusom pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava je najstrože zabranjeno.
- Klimatizacija u autobusu u letnjim mesecima pruža optimalnu temperaturu tokom vožnje i ne može biti predmet žalbe.
- Nakon dolaska autobusa u letovalište, zbog ograničenog uslova manevra, uskih ulica i saobraćajnih propisa, autobus će se parkirati što je moguće bliže smeštajnom objektu.
- O tačnom vremenu polaska autobusa iz letovališta za Srbiju putnike obaveštava predstavnik Organizatora putem oglasne table ili poruke, u smeštajnom objektu, najkasnije u jutarnjim časovima na dan polaska.
Prtljag
- Putnik je dužan da vodi brigu o svim svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo. Prtljag treba da bude obeležen, sa upisanim imenom i prezimenom putnika, kako bi se lakše identifikovao. Zbog ograničenog prostora u autobusu, prtljag je ograničen na 1 komad ručnog i 1 komad u prtljažnom prostoru vozila, po odrasloj osobi.
Eventualna oštećenja prtljaga putnik je u obavezi da ODMAH prijavi kod vodiča, vozača ili turističkog pratioca. Naknadne reklamacije neće biti prihvaćene.
- Organizator putovanja i prevoznik ne snose odgovornost za zaboravljeni prtljag/lične stvari i slično u smeštajnom objektu ili autobusu.
- Organizator putovanja nije odgovoran za prenos prtljaga od automobila ili autobusa do smeštajnog objekta/studia/apartmana i nazad, bez obzira na mesto zaustavljanja ili parkinga.
Obаveštenje o nаčinu i mestu prijemа reklаmаcijа (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći.
Potrošаč ne može dа zаhtevа umаnjenje cene аko nesаvesno propusti dа ukаže nа odstupаnjа između pruženih i ugovorenih uslugа za vreme trajanja turističkog putovanja.
Potrošаč je dužаn dа orgаnizаtorа, lokаlnog predstаvnikа orgаnizаtorа ili lokаlnu аgenciju nа koju je organizator uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći, u pisаnoj formi, nа pаpiru ili nа drugi odgovаrаjući nаčin, obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku od mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа. Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104. ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret. Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu rаčunа nа uvid ili drugog dokаzа o kupovini (kopijа rаčunа, slip i sl.). Prodаvаc je dužаn dа potrošаču izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklаmаcije, odnosno sаopšti broj pod kojim je zаvedenа njegovа reklаmаcijа u evidenciji primljenih reklаmаcijа. Prodаvаc je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od osаm dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju.

Omniturs

  prilikom kontakta pozovite se na
  Aladin putovanja
 • Telefon:
 • +381 11 33 48 851
  +381 11 33 49 532
  +381 11 7610 127
  +381 11 7614 131
 • Adresa:
 • Savski trg 7, Beograd

  Poslovnice:
  Dragoslava Jovanovića 3, Beograd
  tel: +381 11 33 48 851
  +381 11 33 49 532
 • Website:
 • https://www.omniturs.rs

Hit ponude
First minute

First minute

Popusti za rane uplate
Najbolje ponude
Top destinacije
Specijalne ponude

Specijalne ponude

Saznajte prvi
Promotivne akcije
Najpovoljnije ponude
Last minute

Last minute

Ne propustite
Popusti i do 30%

Izleti i vikend ture

Izleti i vikend ture

Upoznajte Srbiju
Posetite Evropu
Uživajte u vikendu