prethodna
Pariz i dvorci na Loari - 7 dana, bus/avio
Pariz i dvorci na Loari - 7 dana, bus/avio
sledeća
Uskrs 2018.- Pariz - 4 dana / 3 noćenja, avio
Uskrs 2018.- Pariz - 4 dana / 3 noćenja, avio

Uskrs 2018. - Pariz 8 dana / 5 noći, autobusom

broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
2po osobi8 danasobanoćenje sa doručkomprevoz autobusomdetaljnije
Uskrs 2018. - Pariz 8 dana / 5 noći, autobusom

sa posetom Veroni, Milanu, Minhenu i Ljubljani

Paket aranžman - prevoz, smeštaj i razgledanja
Cena paket aranžmana izražena u €
Aranžman je rađen na bazi minimum 50 putnika.

Troškovi rezervacije 300, 00 din.
Program putovanja:
1.Dan putovanja (04.04. sreda) Beograd - Verona (okolina)
Sastanak grupe u 05.30h na Parkingu Kombank Arene, južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevida (ulaz sa autoputa).. Predviđeno vreme polaska u 06.00 h. Vožnja autobusom kroz Hrvatsku i Sloveniju sa kradim zadržavanjima radi odmora. Po dolasku u Veronu, šetnja po starom delu grada: Trg Bra, Arena, Trg Erbe i grobnice porodice Skala. Nakon posete Veroni u večernjim satima smeštaj u hotel u okolini Verone. Noćenje.
2. Dan (05.04. četvrtak) Verona (okolina) - Milano - Pariz.
Doručak i odjava iz hotela. Nastavak putovanja za Milano. Po dolasku parkiranje autobusa na predviđenom parkingu i odlazak metroom do centra. Šetnja i razgledanje grada grada sa čuvenom milanskom katedralom - remek delom gotske umetnosti. Duže slobodno vreme do večernjih sati kada je predviđen polazak za Pariz. Nodna vožnja do Pariza sa kradim usputnim odmorima.
3.Dan (06.04. petak) Pariz - Krstarenje Senom.
Po dolasku panoramsko razgledanje grada autobusom: Opera, trg Konkord, Jelisejska polja, Trijumfalna kapija, Ajfelova kula, Latinski kvart, Panteon, Notr Dam… (u zavisnosti od saobraćajnih uslova). U okviru razgledanja fakultativno krstarenje Senom. Smeštaj u hotel. Slobodno posle podne za individualna razgledanja i aktivnosti. Noćenje.
4.Dan (07.04. subota) Pariz - Versaj - Pariz.
Doručak. Fakultativni odlazak autobusom za Versaj - najluksuznijoj kraljevskoj palati Evrope, obilazak glavnog dvora sa najbogatijom zbirkom umetničkih dela, Dvoranom ogledala... Povratak u Pariz. Ostatak dana slobodan za individualna aktivnosti ili mogudnost organizovanja fakultativnog izleta na Montmartre pešačko razgledanje (Sacre Coeur, Trg Tertr, Pigal, Moulin Rouge). Noćenje.
5.Dan (08.04.nedelja) Pariz.
Doručak. Slobodan dan u Parizu ili celodnevni fakultativni izlet u Dolinu Loare sa njenim bajkovitim dvorcima. Noćenje.
6. Dan (09.04. ponedeljak) Pariz - Diznilend - Minhen.
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do 21.00 čas kada je predviđen polazak za Minhen, a mi Vam preporučujemo da provedete dan u najatraktivnijem evropskom zabavnom parku Diznilend (fakultativno). Nodna vožnja do Minhena sa kradim usputnim odmorima.
7.Dan (10.04. utorak) Minhen - Slovenija (Kranj).
Dolazak u Minhen u jutarnjim satima. Slobodno vreme za individualno razgledanje grada do polaska za Sloveniju. Dolazak u Kranj u večernjim satima i smeštaj u hotel u centru Kranja. Slobodno veče za individulani obilazak ovog šarmantnog gradida i mogudnost večere u hotelu uz doplatu. Noćenje.
8.Dan putovanja (11.04. sreda) Slovenija (Kranj) - Ljubljana - Beograd.
Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i krada vožnja do Ljubljane. Po dolasku u Ljubljanu, informativno razgledanje grada: Prešernov trg, Tromostovje, Riblji trg, Univerzitet... i krade slobodno vreme za individualna razgledanja. Nakon posete slovenačkoj prestonici, polazak za Srbiju u ranim popodnevnim satima i dnevno - nodnja vožnja preko Hrvatske uz krada usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 24.00 časa (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

Aranžman obuhvata:
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvadenih
usluga pida, hrane i dr. tokom putovanja) na navedenoj relaciji,
- smeštaj u dvokrevetnim sobama, dvokrevetne sobe sa pomodnim ležajem rade se na upit (napomena: pomodni ležaj u hotelu u Parizu je manjih dimenzija od standardnog ležaja što može bitno uticati na komfor gosta) u hotelima sa 3*/4* na bazi 5 nodenja sa doručkom (kontinentalni ili samoposlužni tzv. “švedski sto”) - 1 nodenje Italia, 3 nodenja u Parizu, 1 nodenje u Kranju (okolina),
- obilaske prema programu putovanja,
- usluge vodiča za vreme trajanja aranžmana, kao i troškove organizacije putovanja

Aranžman ne obuhvata:
Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, individualne troškove koje putnici naprave u toku putovanja i sve druge nepomenute troškove.

Fakultativni izleti: (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama):
- Versaj 40€;
- Montmartre 10 € (cena obuhvata metro kartu u odlasku, povratak u sopstvenj organizaciji),
- krstarenje Senom 15 €,
- Dvorci Loare 70 €,
- Diznilend 100 € kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike (od cca 5€ do cca 25€ u zavisnosti od objekta koji se obilazi). Minimalan broj prijavljenih putnika za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika, za posetu Versaju 30 putnika., za Montmartre 15 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika od predviđenog broja, organizator izleta zadržava pravo ponuditi više, korigovane cene koje putnici nisu u obavezi da prihvate; individualne troškove. Izvršilac usluga i pomod turistima u mestu odredišta je inopartner Lord Tavel- 23 boulevard Saint Martin, Paris

Popusti i doplate:
- Rezervacija 1/1 soba je 50e moguća isključivo na upit.
- Deca od 0-11.99 godina u starosti u sobi sa dve punoplatežne osobe ostvaruju popust od 30 €.
- Po ovom programu ne postoji mogudnost umanjenja za sopstveni prevoz

Uslovi plaćanja:
Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Banka Intesa za efektivu, na dan uplate.

Način plaćanja:
Prilikom rezervacije plada se 109€ po osobi (u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan uplate), a preostali
iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 25 dana pre početka aranžmana ili u 3 jednake mesečne rate prilikom rezervacije - čekovima građana, bez kamate. U slučaju značajnih poremedaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.

Opis hotela:
Hotel 3* Valpolicella, Borghetti, Nuovo Sole, Cangrande www.hotelvalpolicella.net/en/index.html, www.hotelborghetti.com/, www.hotelnuovosole.com/index.php?ln=en, www.hotelcangrande.it/en-us/p/48/home
Hoteli se nalaze u Italiji - u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta hotela i perioda boravka. Svi hoteli se nalaze u okolini Verone u mestima San Pietro In Cariano, Parona, Bovolone, Soave,... Hoteli raspolažu restoranom, barom i recepcijom. Sve sobe su standardno opremljene TWC-om, TV-om i telefonom.Doručak je kontinentalni.
Reseda 3* Bagnolet / Pariz www.hotel-reseda-paris.com/en/
Nalazi se na istoku Pariza, sa centrom Pariza povezan direktnom metro linijom, metro stanica Galieni udaljena je oko 100 metara od hotela. Sve sobe imaju TWC, SAT TV, telefon. Gostima hotela je na raspolaganju restoran. U blizini hotela se nalazi tržni centar. Doručak je tzv. “švedski sto“ - samoposluživanje.
Hotel Creina 4* Kranj www.hotelcreina.si Hotel se nalazi u centru Kranja u blizini sportskog centra. Sobe su ukusno opremljene sa TWC, TV-om, fenom i mini barom (uz doplatu). Gostima hotela na raspolaganju restoran, bar. Od Ljubljane je udaljen oko 25km i od Bleda 29 km. Doručak je tzv. “ švedski sto “- samoposluživanje

Napomena za smeštaj:
U slučaju nastupanja opravdanih razloga i nemogudnosti smeštaja u odabranom hotelu, može dodi do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu dete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Osiguranje:
Mogudnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 896 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd) - osnovno osiguravajude pokride (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju ved prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomod Uniqa osiguranja.

Napomene:
U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.

Upozorenje:
Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

Važno:
Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogudnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povradaja sredstava po osnovu tax free, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašden i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemogude putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogudnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,..... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeda na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može dodi do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja.

Važno obaveštenje:
Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojedu situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogudnosti da utiče.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Napomena za raspored sedenja: Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Organizatora, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije

Mladost Turist


Hit ponude
Izleti i vikend ture

Izleti i vikend ture

Upoznajte Srbiju
Posetite Evropu
Uživajte u vikendu
Kružne ture

Kružne ture

Znameniti gradovi
Nezaboravni pejzaži
Od mita do stvarnosti
Specijalne ponude

Specijalne ponude

Saznajte prvi
Promotivne akcije
Najpovoljnije ponude
1. maj

1. maj

Popularne prolećne ture
Atraktivne destinacije
Autobusom ili avionom