1. maj 2017. - Rivijera cveća, Azurna obala, Đenova

1. maj 2017. - Rivijera cveća, Azurna obala, Đenova

Ponuda je prestala da važi.

Aktuelne ponude možete videti na početnoj strani Aladin Putovanja
Rivijera cveća, Azurna obala, Đenova
5 dana, autobusom, minimum 45 osoba

Popust za rane rezervacije 7%
(za uplatu u celosti do 60 dana pre polaska, broj mesta je ograničen).

Termini:
29.04.-03.05.2017.
Program putovanja:
1. dan Niš - San Remo

Polazak iz Niša sa parkinga benzinke pumpe „Lukoil“ kod TC „Tempo“ u 16,00 h. Direktna vožnja do Beograda sa usputnim zadržavanjima radi prikupljanja putnika iz gradova duž autoputa. Polazak iz Beograda u 19,00 h sa autobuskog terminala kod buvljaka u bloku 42, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe. Direktna, noćna vožnja, kroz Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju i Italiju. Usputna zadržavanja na graničnim prelazima i prema potrebi.
2. dan San Remo
Dolazak u San Remo u po podnevnim satima. Smeštaj u hotel. Slobodno po podne. Noćenje.
3. dan San Remo - Azurna obala - Monako - San Remo
Doručak slatki, posluživanje prema meniju. Slobodno za individualne aktivnosti. Noćenje.
Fakultativa: Azurna obala, Kneževina Monako
Celodnevni izlet autobusom sa obilascima u pratnji vodiča: Sen Tropea, stecišta svetskog džet seta sa lukom u kojoj se nalazi bezbroj kafića i restorana, gradskim zvonikom...; Kana, sa čuvenom Fimskom paltom, šetalištem i plažom Kroazet, Ulicom Srba...; Grasa, svetske prestonice parfema i fabrike za proizvodnju parfema Galimar; Antiba, meke džet seta sa marinom za jahte, starim gradom i tvrđavom For kare..; Nice, prestonice Azurne obale sa Šetalištem Engleza, hotelom Negresko, Trgom Masena... Polazak za Monako u 21,00 h. Po dolasku šetnja Monakom pored Okeanografskog muzeja, crkve Sv. Nikole, do Kneževog dvora... Nastavak razgledanja autobusom pored Kondamina stazom Formule 1 do Monte Karla, sa čuvenom kockarnicom Kazino Monte Karlo, hotelom i kafeom Pariz... Povratak u San Remo iza ponoći.
4. dan San Remo - Đenova - Seravale - Batrovci
Raniji doručak slatki, posluživanje prema meniju. Polazak za Đenovu u 07,30 h. Po dolasku, dvostano slobodno vreme za individualna razgledanja Đenove: Palata duždeva, Pjaca dei Ferari, katedrala Svetog Lorenca, kuća Kristofora Kolomba, kapija Porta Zoprani, Vija Garibaldi, danas Strada Nuova... Odlazak za Seravale. Po dolasku u „Outlet Serravalle“ dvostano zadržavanje za razgledanje i šoping. Nastavak puta za Srbiju. Direktna vožnja autoputevima kroz Italiju, Sloveniju, Hrvatsku i Srbiju. Usputna zadržavanja prema potrebi.
5. dan Batrovci - Beograd - Niš
Dolazak na granični prelaz Batrovci u jutarnjim satima. Granične formalnosti. Nastavak puta za Beograd. Dolazak u Beograd u pre podnevnim satima. Nastavak puta prema Nišu. Dolazak u Niš u po podnevnim satima. Prestanak aranžmanskih usluga.

Cena obuhvata:
- prevoz visokopodnim solo ili spratnim turističkim autobusom sa A/C, A/V uređajima...),
- smeštaj u dvo i trokrevetnim sobama (treći ležaj pomoćni) na bazi 2 noćenja sa doručkom u hotelu tipa „Esperia“ sa 3* u San Remu, doručak slatki kontinentalni-posluživanje.
- licenciranog pratioca grupe, troškove organizacije.

Cena ne obuhvata:
- Polisu međunarodnog putnog i zdravstvenog osiguranja. Paket putnog osiguranja (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) možete uplatiti u Eurotursu po tarifi osiguravajuće kuće Sava osiguranje. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti u agenciji.
- boravišnu taksu za boravak u hotelu u na Rivijeri cveća, u iznsu od cca 3 eur po osobi, plaćanje u gotovom na recepciji hotela.
- iIndividualne, vanprogramske, troškove koje putnik načini u sredstvima javnog prevoza, u smeštajnim i objektima ishrane, na lokalitetima...
- fakultativne sadržaje programa,
- doplatu za jednokrevetnu sobu u iznosu od 40 eur po osobi za obe noći, rezervacija i uplata u agencij prilikom prijavljivanja za aranžman.
- doplatu za polaske iz: Vranja, Leskovca, Neogitna i Zaječara u iznosu od 20 eur po osobi - Potreban minimum od 20 osoba po destinaciji!

Cene fakultativnih sadržaja programa po osobi
- Azurna obala, cena 35 eur po osobi, minimum 30 osoba, cena obuhvata: autobuski prevoz, vodiča, eko i komunalne takse, parking.

Napomene u vezi fakultativnih izleta:
- Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

Opis i lokacija hotela:
Hotel tipa “Esperia”***
www.hotelesperiasanremo.it, 18038 San Remo, Corso O. Raimondo 45. Sve sobe TWC, TV, dva ležaja sa trećim pomoćnim... Hoteli raspolažu restoranom, barom... Kompletan sadržaj hotela sa 3* prema lokalnoj kategorizaciji.

Način plaćanja
U dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize Narodne banke Srbije na dan uplate:
- 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 mesečnih rata po završetku putovanja, sa uvećanjem ostatka duga 1% po kalendarskom mesecu odloženog plaćanja i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
- Platnim karticama
- Faktoring: odloženo, bez kamate, bez uvećanja, kreditnim karticama Banca Intesa ili Societe Generale-Masterata (6 rata). Kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

Opšte napomene (sastavni deo programa putovanja)

Napomene u vezi smeštaja:
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
- Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
- Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
- U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
- Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
- Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

Napomene u vezi fakultativnih izleta i usluga:
- Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
- Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
- Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

Ostale napomene:
- Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
- Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4, 5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
- Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
- Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred.
- Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
- Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
- Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
- Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
- Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
- Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji (www.europa.rs) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (tax fre).
- Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
- Organizator putovanja je u sistemu YUTA garancija putovanja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2016 od 25.01.2016.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300049782 Od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
- Kod organizatora putovanja možete uplatiti paket putnog osiguranja (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
- Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “Euroturs Nis” doo, licenca OTP br. 49/2016
- Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja - YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.
Hit ponude
First minute

First minute

Popusti za rane uplate
Najbolje ponude
Top destinacije
8. mart

8. mart

Romantična putovanja
Nezaboravni trenuci

Metropole

Metropole

Svetske metropole
Turističke atrakcije
Nezaboravna putovanja
Last minute

Last minute

Ne propustite
Popusti i do 30%