sledeća
Nova godina 2019. - San Remo - 5 dana, bus
Nova godina 2019. - San Remo - 5 dana, bus

Nova godina - 2019. - Monte Carlo - 6 dana

Nova godina - 2019. - Monte Carlo - 6 dana
Nova godina - 2019. - Monte Carlo - 6 dana
Nova godina - 2019. - Monte Carlo - 6 dana
Nova godina - 2019. - Monte Carlo - 6 dana
Nova godina - 2019. - Monte Carlo - 6 dana
Nova godina - 2019. - Monte Carlo - 6 dana
Nova godina - 2019. - Monte Carlo - 6 dana
Nova godina - 2019. - Monte Carlo - 6 dana
Nova godina - 2019. - Monte Carlo - 6 dana
Nova godina - 2019. - Monte Carlo - 6 dana - bus

Obilasci: Nica - Sen Trope - Kan - Monte Carlo - Eze - Monako - Đenova

Termin:
29.12.2018 - 03.01.2019

First minute cena važi uz obaveznu uplatu fakultativnog izleta Đenova i outlet Serravalle!
Obavezna je prijava za fakultativne izlete pre polaska na putovanje!
Program je rađen na bazi minimum 45 putnika koji su platili punu cenu aranžmana!
Program putovanja:
1. dan: Novi Sad - Beograd
Polazak iz KraguNovog Sada u 15:00h, a iz Beograda u 17:00h sa mesta po dogovoru. Putovanje preko Hrvatske i Slovenije uz usputna zadržavanja radi carinskih procedura...
2. dan: Nica Dolazak u Nicu u prepodnevnim časovima. Razgledanje grada, bez ulazaka u objekte: Engleska promenada, hotel «Negresko», Notr Dam, Trg Massena, Avenija Jean Medecin, Neptunova fontana, Gradska kuća, Opera, Cimiez, Citadela... Smeštaj u hotel. Noćenje.
3. dan: Nica - Sen Trope - Kan - Monte Carlo
Doručak. Odlazak na celodnevni fakultativni izlet do Sen Tropea, omiljenog mesta francuskog džet-seta... šetnja, a postoji i mogućnost krstarenja brodom. Odlazak do Kana (fakultativno). Razgledanje grada, bez ulazaka u objekte: šetalište La Kroazet, Filmska palata, otisci šaka čuvenih filmskih zvezda, marina, hotel «Carlton», Ulica Srba... Povratak u Nicu. Slobodno vreme. U 20:00h fakultativni odlazak u Monte Carlo na doček Nove godine. Srećna Nova 2019. godina! Povratak u hotel. Noćenje.
4. dan: Nica - Eze - Monako - Monte Carlo
Doručak. Fakultativni izlet u Eze, Monako i Monte Carlo: poseta jednoj od francuskih parfimerija (uz mogućnost kupovine). Obilazak Monaka bez ulazaka u objekte: Okeanografski muzej, vrt princa Alberta, Katedrala Sv. Nikole u kojoj je grob Grejs Keli (Gracia Patricia) i princa Renijea, Kneževa palata... Silazak u Monte Carlo, vožnja delom staze Formule 1, luka La Kondamin, obilazak čuvenog kazina, hotel i kafe «Paris»... Povratak u hotel. Noćenje.
5. dan: Nica - Đenova - Outlet Serravalle
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Đenove, glavnog grada oblasti Ligurija i najveće luke Italije, čiji je stari grad pod zaštitom Unesco-a. Obilazak grada: svetionik Lanterna, luka Đenove, Trg Ferari, Opera, Duždeva palata, Katedrala Sv. Lorenca, kuća Kristofera Kolumba... Odlazak u outlet šoping centar Serravalle. Slobodno vreme za šoping... Polazak za Srbiju u popodnevnim časovima. Noćna vožnja...
6. dan: Beograd - Novi Sad
Dolazak u Beograd i Novi Sad u jutarnjim časovima.

Ultra First Minute cena: 170€
First Minute cena: 219€ za rezervacije do 30.11.
Redovna cena: 269€

Cena aranžmana obuhvata:
- Prevoz autobusom visoke turističke klase (TV, DVD, AC) na navedenoj relaciji;
- 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni) u Nici u hotelu sa 3*, u 1/2 i 1/2+1 sobama (jednokrevetne po zahtevu);
- Razgledanja po programu;
- Usluge turističkog vodiča;
- Organizacione troškove.

Cena aranžmana ne obuhvata:
- Fakultativne izlete, posete i ulaznice za lokalitete i objekte: Kan-Sen Trope 30€; Eze-Monako-Monte Carlo 20€, Nova godina u Monte Carlu 15€, Đenova i outlet Serravalle 20€…
- Osiguranje pružanja pomoći za vreme putovanja i boravka u inostranstvu u visini pokrića max. 30.000€ po uslovima i cenovniku osiguravajuće kuće;
- Osiguranje od dopunskih rizika u visini pokrića max. 30.000€ po uslovima i cenovniku osiguravajuće kuće;
- Doplatu za jednokrevetnu sobu: 100€;
- Sve obavezne takse vezane za boravak i hotelski smeštaj (˃1€ osoba/dan);
- Individualne troškove putnika;
- Ostale pansionske i vanpansionske usluge, koje nisu predviđene programom putovanja;
- Rezervaciju željenog sedišta u autobusu 20€;
- Rezervaciju dodatnog sedišta u autobusu 95€.

Način plaćanja: Prijava i rezervacija podrazumeva uplatu u visini 90€ - protivvrednost u dinarima, a ostatak u ratama, zaključno 15 dana do polaska grupe na putovanje. Plaćanje se vrši u dinarima po gornjem kursu poslovne banke na dan uplate.

Opis hotela:
Hotel Days Inn Nice Centre 3*, Nica Hotel Du Midi 3*, Nica (www.hoteldumidi-nice.com) Smeštaj je u navedenom hotelu ili u sličnom iste kategorije u širem delu grada. Svi hoteli raspolažu restoranom, barom i recepcijom. Sve sobe su opremljene TWC-om, telefonom, TV-om. Tačan naziv i lokacija hotela će biti objavljeni 7 dana pre polaska na putovanje.

Napomene:
- Za svaki fakultativni izlet potrebno je najmanje 35 osoba koje su platile punu cenu fakultative, u protivnom, cena fakultativnih izleta po osobi mora biti uvećana ili izlet ne može biti realizovan!
- Za svaki fakultativni izlet potreban je najmanji broj prijavljenih osoba što direktno utiče i na cenu i na mogućnost ili nemogućnost realizacije fakultativnih izleta! Dodatni uslovi za realizaciju izleta, dobijaju se na licu mesta u zavisnosti od situacije i uslova lokalnog Organizatora!
- Vrste i cene fakultativnih izleta su dostupni preko info-tabli i pisanih informacija predstavnika Organizatora, Suorganizatora putovanja, kao i lokalnog Organizatora na destinaciji!
- Fakultativni izleti i ulaznice se plaćaju na licu mesta u eurima, efektivi!
Cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i neobavezujuće su za Organizatora.
Fakultativni izleti nisu obavezni i nisu sastavni deo Programa putovanja i Ugovora/Potvrde o putovanju. Putnik odabirom izleta, bira i lokalnog Organizatora, kao i njihove uslove i uzajamne ugovorne obaveze! Cena izleta, pored ostalog, zavisi i od broja prijavljenih putnika!
-Organizator zadržava pravo izmene redosleda, termina i uslova fakultativnih izleta!
Br. telefona predstavnika Organizatora, Suorganizatora na destinaciji će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja putne dokumentacije, a najkasnije pre započinjanja ugovorenog putovanja!
- U okviru svih razgledanja gradova nisu predviđene posete i ulasci u objekte, osim ako nije drugačije naznačeno u programu! Sve posete i izlete je moguće realizovati samo u slučaju da su objekti otvoreni u vreme Vašeg boravka u mestu putovanja i da postoji mogućnost ulaska s obzirom na razne okolnosti (gužva, vreme obilaska, praznici, preopterećenost objekta posetama...) !
- Sadržaji svih razgledanja i fakultativnih izleta podložni su promeni i zavise od gužvi na granicama, putevima, u gradovima, radova na saobraćajnicama, objektima i lokalitetima, saobraćajnih kolapsa, štrajkova, atmosferskog vremena, radnog vremena lokaliteta ili objekata predviđenih za obilazak, kvarova prevoznih sredstava..., kao i zakazanog vremena za određene obavezne sadržaje programa, termine prevoza (bus, brod, avio, transfer...), broja putnika...!
- U skladu sa svim tim, Organizator zadržava pravo izmene pojedinih sadržaja programa, njihovog redosleda u programu, kao i vremena obilazaka i poseta! Organizator ne snosi odgovornost za povećanje cena ulaznica, fakultativnih izleta i osiguranja i cene navedene u programu važe na dan formiranja programa! Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka i mnogih vanrednih okolnosti…) !
- Putnici koji putuju na izlete, imaju mogućnost da dobiju lunch packet umesto obroka koji neće koristiti u hotelu i to samo u slučaju ukoliko su izvršili najavu na recepciji najmanje 24h ranije, tj. najkasnije do 12:00h prethodnog dana! Putnik je obavezan da lično podigne svoje lunch packet-e u zakazano vreme i na zakazanom mestu. U protivnom, smatraće se da su obroci redovno iskorišćeni u restoranu i putnik nema nikakvo pravo potraživanja bilo kakavih sredstava i nadoknada na ime neiskorišćenih obroka u hotelu!
- Kategorizacija hotela navedena u programu je po nacionalnim standardima svake pojedine zemlje!
Hoteli iz programa se nalaze u gradskim zonama navedenih gradova, ukoliko u programu nije drugačije naznačeno! Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade!
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između Organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje Organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Organizator putovanja ne može imati uticaja!
- Trokrevetne i četvorokrevetne sobe su, po pravilu, standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomoćna ležaja koji su obično lošijeg kvaliteta od redovnih! Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, kao i ležaj manjih dimenzija!
Rezervacija 1/1 sobe se vrši isključivo na pismeni zahtev i važi nakon pismene potvrde rezervacije od strane Organizatora!
- Obavezno je osiguranje pružanja pomoći za vreme putovanja i boravka u inostranstvu! Ukoliko putnik za putovanje u zemlje šengena poseduje neku drugu, individualnu polisu osiguranja, treba da se kod osiguravajuće kompanije informiše o aktiviranju i korišćenju polise!
- U slučaju da putnik odustane od putovanja, doživi nesrećan slučaj, izazove štetu trećim licima i budu mu ukradene ili uništene stvari, može dobiti novčanu nadoknadu od Osiguravajuće kuće, ukoliko plati osiguranje od dopunskih rizika!
- Putnik zatečen na putovanju treba na najbrži način da kontaktira Osiguravajuću kuću!
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja!
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi!
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja!
- U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i povećanja cene prevoza, Organizator zadržava pravo na povećanje cene aranžmana, kao i pravo na otkaz aranžmana, a sve najkasnije 3 dana pred put!
- Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju bilo koje zemlje, kao ni u slučaju nedobijanja ili nerealizacije vize, kada se automatski podrazumeva da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema OUP-u i ne vraćaju mu se troškovi vize i osiguranja! Organizator ne obezbeđuje vizu već samo može da posreduje u postupku podnošenja dokumentacije za dobijanje vize!
- Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se kod nadležnog konzulata sami upoznaju sa viznim režimom, kao i uslovima koji važe za zemlju u koju putuju i kroz koje putuju (carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave!
- Svi putnici su obavezni da poštuju ograničenja u vezi sa iznošenjem deviza iz zemlje i da se pridržavaju zakonskih i carinskih propisa, za šta lično snose odgovornost! Potpisnik Potvrde/Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da se lično, kao i grupu putnika, upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, eventualnim izmenama programa putovanja, uslovima viziranja, plaćanja i osiguranja i Opštim uslovima putovanja Organizatora, kao i visini novčanih sredstava koja svaki putnik mora imati prilikom ulaska u zemlje kroz koje i u koje putuje!
- Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs - ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju! U slučaju da putnik ili Posrednička agencija preko koje je putnik rezervisao aranžman nisu izvršili uplatu u potpunosti do polaska, isto se smatra otkazom putovanja u skladu sa Opštim uslovima putovanja!
- U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator putovanja zadržava pravo otkaza aranžmana, odlaganja putovanja, angažovanja manjeg prevoznog sredstva, realizacije putovanja zajedno sa drugim Organizatorima istog ili sličnog putovanja, kao i pravo povećanja cene aranžmana, a sve najkasnije 3 dana pred polazak!
- Organizator zadržava pravo da putem „ponude first minute“ i „ponude last minute“ proda ovaj aranžman po cenama koje su niže od cena u programu. Putnici koji su uplatili aranžman po cenama objavljenim u ovom programu, nemaju pravo da potražuju razliku u ceni!
- Putnik se obavezuje da se upozna sa Opštim uslovima putovanja Organizatora putovanja!
Organizator putovanja smatra da se putnik upoznao sa Opštim uslovima i Programom putovanja, popunjavanjem i potpisivanjem Potvrde/Prijave za putovanje i uplatom novčanih sredstava predviđenih za prijavu i rezervaciju aranžmana!
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije!
- Opcija prijave: rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred! Molimo Vas da se obavezno pažljivo obavestite o našim Opštim uslovima putovanja. Možete ih pročitati i na našem sajtu www.stephany.rs! Sve navedene napomene čine sastavni deo Programa putovanja!

Napomene:
- Polazak iz Čačka. Kraljeva bez doplate
- Putnik je dužan da se upozna sa opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
- Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili u zakonon predviđenim slučajevima.
- Ovaj program je radjen na bazi minimum 65 plativih putnika.
- Organizator putovanja ima pravo da otkaže program najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
- Uz program važe Opšti uslovi putovanja organizatora usklađeni sa YUTA standardima.

Holiday

  prilikom kontakta pozovite se na
  Aladin putovanja
 • Telefon:
 • +381 34 335 220
  +381 34 335 344
  +381 34 304 976
 • Adresa:
 • Nikole Pašića 4, Kragujevac
 • Website:
 • https://holiday.rs

Hit ponude
Banje i wellness

Banje i wellness

Banjski turizam
Opuštanje u spa centrima
Odmor i dobra zabava
Jesen / Zima na moru

Jesen / Zima na moru

Jesenje letovanje
Topla zima na moru

Zimovanje

Zimovanje

Skijaški aranžmani
Najbolji zimski centri
Hoteli i apartmani
Specijalne ponude

Specijalne ponude

Saznajte prvi
Promotivne akcije
Najpovoljnije ponude