Rivijera cveća i Azurna obala - 9 dana, bus

Rivijera cveća i Azurna obala - 9 dana, bus
Rivijera cveća i Azurna obala - 9 dana, bus
Rivijera cveća i Azurna obala - 9 dana, bus
Rivijera cveća i Azurna obala - 9 dana, bus
Rivijera cveća i Azurna obala - 9 dana, bus
San Remo - Monako - MonIe Karlo - MenIon - Nica - Kan - Sen Trope - PorIofno

Paket aranžman 9 dana: autobusk prevoz + smeštaj na baz 6 noćenja sa doručkom cena aranžmana po osobi: 1 990 dinara + devizni deo iz tabele

Specijalna ponuda važi za rezervacije do 10.02.2018.
Rivijera cveća ili Ligurija je jedna od najlepših i najposećenijih primorskih oblast Ialije, koja izlazi na Ligurijsko ili Sredozemno more. PoznaIa je po blagoj klimi, dugim peščanim plažama i bujnoj vegeIaciji. Glavni i najveći grad Ligurije je Đenova koja predsIavlja i najveću luku Ialije, a najveći Iuristčki cenIar i leIovališIe je čuveni San Remo. Pored San Rema, na Rivijeri cveća nalaze se brojna poznaIa mesIa i leIovališIa: PorIofno, Rapalo, Savona, mperija, Ventmilja, Cinque Terre (Ćinkve Tere) nacionalni park u kojem se nalazi 5 najlepših Iradicionalnih sela Ialije… Na 30-ak kilomeIara od San Rema nalazi se Francuska Azurna obala sa čuvenim gradovima i leIovalištma: Monako, MonIe Karlo, Nica, Kan, Sen Trope... Ako izabereIe Rivijeru cveća kao Vašu destnaciju za leIovanje 2018, najlepše plaže i gradovi Azurne obale će Vam oIkrit svoje draži… Nešto sasvim novo i izuzetno!

Program putovanja:
1.dan Beograd
Polazak auIobusom iz Beograda, veliki parking preko puIa Sava CenIra - savska sIrana, na Novom Beogradu. SasIanak puInika u 16:00 časova. Polazak u 16:30 časova. Proverit 3 dana pre puIovanja Iačno vreme i mesIo polaska auIobusa. Noćna vožnja kroz HrvaIsku i Sloveniju prema Ialiji sa uspuInim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnost.
2. dan San Remo
Prepodnevni dolazak u San Remo - jedan od najlepših gradova iIalijanske rivijere cveća (Riviera dei Fiori). San Remo je poznaI po čuvenom muzičkom festvalu iIalijanske kancone i festvalu cveća ali i po čisIom azurnom moru, uredjenim plažama, blagoj klimi i ljubaznim domaćinima. Po dolasku smešIaj u hoIel. Slobodno vreme za odmor i individualne aktvnost. Preporuka za obilazak: Ruska crkva, Kazino, Korzo MaIeot, palaIa (pozorišIe) ArisIon - mesIo održavanja muzičkog festvala, srednovekovni kvarI grada, La Pinja... Noćenje.
3. dan San Remo - Eze - Nica - San Pol De Vans - San Remo
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktvnost ili mogućnosI organizovanja fakulIatvnog izleIa na Azurnu obalu i Provansu sa obilascima: Nica, Eze i San Pol de Vans. Nakon doručka polazak za Eze - sveIsku presIonicu parfema. PoseIa jednoj od najsIarijih fabrika parfema / parfmerija: upoznavanje sa Iradicionalnim procesom proizvodnje parfema i kozmetčkih proizvoda, poseIa malom muzeju parfema i mogućnosI kupovine proizvoda po fabričkim cenama. NasIavak puIovanja za Nicu, koju zovu kraljica Azurne obale. Nica je jedan od najaIraktvnijih Iuristčkih cenIara Evrope, najveći grad i adminisIratvni cenIar južne Francuske. Čuvena po azurno plavoj boji mora, dugim plažama, Engleskom šeIališIu, raskošnim vrIovima, luksuznim hoIelima. Nica ima dugu i zanimljivu isIoriju, brojne muzeje, parkove, vidikovac, sIari grad sa uskim isprepleIenim ulicama, suvenirnice, resIorane i šoping zone... Po dolasku panoramsko razgledanje Nice: zaliv andjela, Engleska promenada, hoIel Negresko, Irg Masena, vrIovi princa AlberIa, spomenik Nike, Irgovačka ulica Žan Medisan, sIari grad, palaIa pravde, vidikovac. Slobodno vreme za individualne aktvnost: šeInju, kupanje, sunčanje... U poslepodnevnim časovima polazak za San Pol de Vans, jedno od najlepših bajkovith mesIa živopisne Provanse. San Pol de Vans ima savršen panoramski položaj, srednjevekovnu Ivrđavu sa brojnim suvenirnicama i galerijama i pogledom na slikoviIe pejzaže koji ga okružuju. Mirisna polja lavande, vinogradi i maslinjaci bili su inspiracija za brojne slikare: Matsa, Huan Miroa, Šagala, Pikasa... koji su se sasIajali na Ierasi kulInog bisIroa „ZlaIna golubica“ (La Colombe d’Or) koji i danas odiše francuskom umeInošću. Nakon dolaska u San Pol de Vans šeInja kroz sIrari grad i slobodno vreme za kupovinu suvenira, šeInju i individualne aktvnost. PovraIak u hoIel u kasnim večernjim satma. Noćenje.
4. dan San Remo - Menton - Monako - Monte Karlo - San Remo
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktvnost ili mogućnosI organizovanja fakulIatvnog izleIa na Azurnu obalu sa obilascima: Menton i Kneževine Monako (Monako i Monte Karlo). Nakon doručka polazak za Menton, bajkoviIo mesIašce smešIeno u zalivu sunca koje se nalazi na samoj granici Ialije i Francuske. MenIon je šarmanIno primorsko mesIo, jedno od prvih Iuristčkih destnacija Azurne obale. PoznaI je po zlaInim peščanim plažama i festvalu limuna. AIrakcije grada su sIaro gradsko jezgro i bazilika sveIog arhangela Mihajla, sIara luka, promenada Sunca sa raskošnim mediIeranskim drvoredom, egzotčnim vrIovima i palaIama. Slobodno vreme za šeInju, kupanje, sunčanje. U poslepodnevnim časovima nasIavak puIa Azurnom rivijerom do Kneževine Monako i obilazak druge najmanje države na sveIu. Obilazak Monaka: Okeanografski muzej, boIanički vrI princeze Grejs, crkva Sv. Nikole u kojoj su krunisani svi vladari Monka i u čijim kripIama počivaju princeza Grejs Keli i princ Renije, Tvrdjava Monaka, Prinčev dvor... Slobodno vreme. Vožnja delom sIaze Formule kroz marinu MonIe Karla gde su usidrene najluksuznije jahIe sveIa. Obilazak MonIe Karla: Trg MonIe Carlo, Grand Casino MonIe Carlo, Opera, luksuzni HoIel Le Pari, Casino Le Pari. Slobodno vreme za individualne aktvnost. PovraIak u hoIel u kasnim večernjim satma. Noćenje.
5. dan San Remo - Kan - Antib - San Remo
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktvnost ili mogućnosI organizovanja fakulIatvnog izleIa na Azurnu obalu sa obilascima: Kan i Antb. Nakon doručka odlazak u Kan, grad koji je poznaI po čuvenom flmskom festvalu, luksuznim hoIelima, prelepoj dugoj peščanoj plaži i šeIališIu - KroazeIa. Po dolasku obilazak ovog mondenskog mesIa: Luka, PalaIa flmskog festvala, šeIališIe KroazeIa, Srpska ulica, HoIel CarlIon...Slobodno vreme za kupanje, sunčanje i šeInju. NasIavak puIovanja za Antb, pravi biser MediIerana. Ovaj slikovit gradić je smešIen na pola puIa između Nice i Kana. Gradom dominira Ivrđava ForI Kare u čijem podnožju je marina za jahIe. Antb, osim Ioga šIo je meka džeI seIera, poznaI je i po Pikasovom muzeju, džez festvalu, festvalu podvodne foIografje i sIarina. Po dolasku panoramski obilazak Antba: sIari grad, Ivrđava, Pikasov muzej, gradska pijaca, luka...Slobodno vreme za individualne aktvnost. PovraIak u hoIel u večernjim satma. Noćenje.
6. dan San Remo - Sen Trope - San Remo
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktvnost ili mogućnosI organizovanja fakulIatvnog izleIa sa obilaskom Sent Tropea. Nakon doručka polazak za Sen Trope - najpoznatje džeI-seI leIovališIe na sveIu. dealan spoj Iradicionalnog malog mesIa, najlepših plaža sa puderastm zlaInim peskom i glamura sveIskog džeI-seIa. ako možda nikada nisIe posetli Sen Trope, nema sumnje da sIe njegove lepoIe već videli u flmu BrižiI Bardo - „ Bog sIvori ženu“ koji je 50-th godina doneo slavu ovom mesIu i posIao omiljena leInja destnacija umeInika, bogaIaša i poznath ličnost. Sen Trope danas zadovoljava najrazličitje poIrebe IurisIa: plaže sa di-džej-evima, danonoćne žurke ili kupanje u skrivenim uvalama, šeInja sIarim gradom i obalom sa brojnim resIoranima, obilazak muzeja...izaberiIe sami. Po dolasku u Sen Trope panoramsko razgledanje: sIara luka, promenada. Slobodno vreme za individualne aktvnost i odlazak na jednu od najlepših plaža Sen Tropea. Slobodno vreme za kupanje i sunčanje... PovraIak u hoIel u kasnim večernjim satma. Noćenje.
7. dan San Remo
Doručak. Slobodan dan za individualne aktvnost. Noćenje.
8. dan San Remo - Portofino - Rapalo - Santa Margarita
Doručak. NapušIanje hoIela u 09h. Polazak ka LevanIskoj obali do živopisnog zaliva Golfo Del Tigullio, gde su smešIena Iri predivna gradića Rapalo, Santa Margarita i Portofno, najpoznatja leIovališIa na rivijeri cveća. Dolazak u Rapalo, primorski grad i omiljeno leIovališIe iIalijana, slobodno vreme u Rapalu za individualne aktvnost. MogućnosI fakulIatvnog obilaska SanIa MargariIe i PorIofna. PorIofno je mala luka i mondensko leIovališIe koje su Iokom isIorije posećivale slavne ličnost počev od Ričarda Lavljeg srca do plejade kraljeva, plemića, indusIrijalaca, politčara i naučnika, flmskih i esIradnih zvezda. Nakon obilaska slobodno vreme u PorIofnu za kupanje i sunčanje. U kasnim večernjim satma (oko 21h) polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Ialiju, Sloveniju i HrvaIsku prema Beogradu.
9. dan Beograd
Dolazak u Beograd u poslepodnevnim časovima. (Kraj usluga)

Cena aranžmana obuhvata:
- prevoz auIobusom Iuristčke klase na relacijama navedenim u programu (sa klimom, TV-om i audio opremom)
- smešIaj u San Remu u sIandardnim 1/2 i 1/2+1 sobama na bazi 6 noćenja sa doručkom u odabranom hoIelu.
- obilaske prema programu
- Iroškove licenciranog pratoca grupe
- Iroškove organizacije, vođenja i realizacije aranžmana

Cena aranžmana ne obuhvata:
- međunarodno puIno zdravsIveno osiguranje - (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000€) - 10 € (osobe od 19 - 69 god.) - 5 € (deca od 0 meseci - 18god.), 19 € (osobe od 70 - 80 god.). Preporuka agenc je je da putnik poseduje ovu vrstu osiguranja
- fakulIatvne izleIe i ulaznice

Napomene u vezi fakultativnih izleta:
- FakulIatvni izlet nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih puInika.
- cene fakultativnih izleta su po osobi, podložne su promenama, minimum za realizaciju izleIa je 35 puInika, deca od 6 -12 godina osIvaruju popusI prema tabeli, deca od 0 - 5, 99 godine besplaIno. Cena se uglavnom sasIoji od Iroškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini i program fakulIatvnih izleIa su promenljivi i zavise od slobodnih Iermina po lokaliIetma, broja prijavljenih puInika i objektvnih okolnost. FakulIatvni izlet su organizovani od sIrane lokalne agencije, ino-parInera organizatora putovanja. Svu odgovornosI prilikom izvođenja fakulIatvnih izleIa snosi ino-parIner

Cene fakultativnih izleta po osobi
- Nica - Eze - San Pol de Vans: 25 € / 15 € deca (6-12 godina)
- MenIon - Monako - MonIe Karlo: 25 € / 15 € deca (6-12 godina)
- Kan - Antb: 30 € / 20 € deca (6-12 godina)
- Sen Trope: 35 € / 25 € deca (6-12 godina)
- PorIofno - SanIa MargariIa 15 € / 10 € deca (6-12 godina) (sa uračunaIom brodskom karIom)
Cena paketa izleta za uplate u agenciji: 115 €

Popusti:
Deca osIvaruju popusIe u praInji dve punoplaIežne osobe. Kod osIvarivanje popusIa za deIe, merodavan je daIum rodjenja i sIarosI deIeIa u IrenuIku započinjanja puIovanja.
- deca od 0 - 2 godine besplaIno (imaju sedišIe u auIobusu i nemaju ležaj u hoIelu)
- deca od 2 - 5 godina popusI 40% na devizni deo aranžmana (imaju sedišIe u auIobusu, nemaju ležaj u hoIelu)
- deca od 6 - 12 godina popusI 10% na devizni deo aranžmana (imaju sedišIe u auIobusu, imaju ležaj u hoIelu)

Doplate:
- DoplaIa za jednokreveInu (1/1) sobu iznosi 50% od cene aranžmana (devizni deo)

Sopstveni prevoz:
- za puInike koji korisIe sopsIveni prevoz cena se umanjuje za 50 € po osobi.
- pre polaska na puI podići u agenciji vaučer, koji mogu Iražit granične vlast prilikom ulaska u druge zemlje.
- posIoji mogućnosI dodaInih noćenja uz doplaIu u gradovima po izboru (raspiIat se u agenciji)

Rezervacije i uslovi plaćanja:
Cene: su izražene u evrima. Plaćanje po prodajnom kursu za Banke nIesa na dan uplaIe.
Rezervacije i plaćanje: 30% prilikom rezervacije, osIaIak najkasnije 10 dana pre polaska na puIovanje ili odloženo na raIe (informacije u donjoj tabeli)
Način plaćanja: gotovina, čekovi, adminisIratvne zabrane, krediIne kartce (Dina, Visa, Maestro, Master, Amercan Express).
Sindikati: Agencija odobrava specijalne uslove plaćanja puIem adminisIraI. zabrane
Holiday Club: Specijalne povoljnost za članove kluba

Odloženo plaćanje:
- 6 rata bez kamate i uvećanja! Poslednja raIa do 01. okIobra 2018. Godine
- 12 rata uvećanje od 1, 5% mesečno samo na poslednje 4 rate Poslednja raIa do 01. februara 2019. godine.

Opis i lokacija hotela:
HoIeli iz ove ponude imaju recepciju, resIoran, a svaka soba je sIandardna, ima Iuš/WC. SmešIaj je na Rivijeri cveća u navedenim hoIelima do popune mesIa ili sličnim u San Remu i okolini.
San Remo - Italija:
Hotel Belvedere 3* - Via Roma 82, 18038 - San Remo, Ialija - www.hoIelbelvederesanremo.com
Nalazi se u cenIru San Rema, na odličnoj lokaciji. Udaljen je 200 meIara od cenIra, pešačke zone i palaIe ArisIon. HoIel se nalazi na 100 m od plaže. U okolini su brojni resIorani, barovi, prodavnice. HoIel Belvedere pruža skroman nivo usluga, procena agencije 2+*. Poseduje recepciju, mali lobi sa dnevnim boravkom, aperitv bar, salu za posluženje doručka. Doručak je kontnenIalni (“bufeIt sIo - skroman iIalijanski doručak, sasIoji se od slaIkog - puIer i marmelada i slanog dela - sir i salama sa napicima, kafa, čaj, sokovi). Sobe su srednje prosIrane, sadrže kupatlo sa Iuš-WC (većinom su direkIni odvodi bez Iuš kabina), TV, Ielefon, cenIralni klima sisIem (korišćenje klima uredjaja se ne naplaćuje dodaIno). BesplaIan bežični inIerneI dosIupan je u celom objekIu. HoIel raspolaže sa sIandardnim 1/2 (dvokreveInim), 1/2 + 1 (IrokreveInim) i 1/3+1 (čeIvorokreveInim sobama). Nemaju sve sobe balkon.
Hotel Napoleon 3+* - Corso Marconi 56, 18038 - San Remo, Ialija - www.hoIelnapoleonsanremo.iI
Nalazi se u mirnom delu San Rema, preko puIa plaže. U okolini hoIela su prodavnice i resIorani. Peščana plaža nalazi se 50 m od hoIela. Od hoIela do cenIra San Rema (2 km) stže se uredjenim šeIališIem uz obalu mora. HoIel ima predivan vrI, resIoran, lobi, bar, salu za doručak. SmešIaj je u sIandardnim 1/2 (dvokreveInim) i 1/2+1 (dvokreveInim + pomoćni ležaj) sobama. Svaka soba je klimatzovana, ima Iuš/wc, TV. Nemaju sve sobe balkon. Gostma je na raspolaganju besplaIan Wi Fi inIerneI u javnim prosIorijama hoIela. Doručak je kontnenIalni švedski sIo slaIko / slani.
Grand Hotel des Anglais 4* - Corso mperaIrice 134, 18038 - Sanremo, Ialija - www.hoIeldesanglais.com/
Nalazi se u mirnoj, cenIralnoj zoni San Rema. Jedan od prvoizgradjenih hoIela u San Remu, procena agencije 3*. Lokacija hoIela je pozitvno ocenjena, nalazi se u samom cenIru San Rema, na 350 m od plaže, palaIa ArisIon udaljena je 15 - ak minuIa hoda. HoIel ima recepciju, lobi, bar, resIoran. Gostma je na raspolaganju besplaIan bežični inIerneI. SmešIaj je u sIandardnim 1/2 i 1/2 + 1 klasično uređenim sobama. Svaka soba ima Iuš/WC, fen za kosu, TV, frižider / mini-bar i klima-uređaj. SIandardne sobe nemaju balkon. Doručak se služi po principu kontnenIalnog švedskog sIola (slaIko/slani). HoIel ima resIoran oIvoren za večeru i u njemu su dosIupni raznovrsni a la carIe meniji, uključujući vegeIarijanska jela i jela bez gluIena.

OrganizaIor puIovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre počeIka puIovanja usled promene u kursu razmene valuIe ili u zakonon predviđenim slučajevima. Ovaj program je radjen na bazi minimum 45 platvih puInika. OrganizaIor puIovanja ima pravo da otkaže program najkasnije 5 dana pre počeIka puIovanja. Uz program važe Opšt uslovi puIovanja organizaIora uskladjeni sa YUTA sIandardima.

Holiday

  prilikom kontakta pozovite se na
  Aladin putovanja
 • Telefon:
 • +381 34 335 220
  +381 34 335 344
  +381 34 304 976
 • Adresa:
 • Nikole Pašića 4, Kragujevac
 • Website:
 • holiday.rs

Hit ponude
Letovanje

Letovanje

Najveći izbor aranžmana
Hoteli i privatan smeštaj
Najpovoljnije letovanje
Specijalne ponude

Specijalne ponude

Saznajte prvi
Promotivne akcije
Najpovoljnije ponude
Metropole

Metropole

Svetske metropole
Turističke atrakcije
Nezaboravna putovanja
First minute

First minute

Popusti za rane uplate
Najbolje ponude
Top destinacije