Rivijera cveća i Azurna obala - 9 dana, bus

Rivijera cveća i Azurna obala - 9 dana, bus
Rivijera cveća i Azurna obala - 9 dana, bus
Rivijera cveća i Azurna obala - 9 dana, bus
Rivijera cveća i Azurna obala - 9 dana, bus
Rivijera cveća i Azurna obala - 9 dana, bus
San Remo - Monako - MonIe Karlo - MenIon - Nica - Kan - Sen Trope - PorIofno

Paket aranžman 9 dana: autobusk prevoz + smeštaj na baz 6 noćenja sa doručkom cena aranžmana po osobi: 1 990 dinara + devizni deo iz tabele

Specijalna ponuda važi za rezervacije do 10.02.2018.
Rivijera cveća ili Ligurija je jedna od najlepših i najposećenijih primorskih oblast Ialije, koja izlazi na Ligurijsko ili Sredozemno more. PoznaIa je po blagoj klimi, dugim peščanim plažama i bujnoj vegeIaciji. Glavni i najveći grad Ligurije je Đenova koja predsIavlja i najveću luku Ialije, a najveći Iuristčki cenIar i leIovališIe je čuveni San Remo. Pored San Rema, na Rivijeri cveća nalaze se brojna poznaIa mesIa i leIovališIa: PorIofno, Rapalo, Savona, mperija, Ventmilja, Cinque Terre (Ćinkve Tere) nacionalni park u kojem se nalazi 5 najlepših Iradicionalnih sela Ialije… Na 30-ak kilomeIara od San Rema nalazi se Francuska Azurna obala sa čuvenim gradovima i leIovalištma: Monako, MonIe Karlo, Nica, Kan, Sen Trope... Ako izabereIe Rivijeru cveća kao Vašu destnaciju za leIovanje 2018, najlepše plaže i gradovi Azurne obale će Vam oIkrit svoje draži… Nešto sasvim novo i izuzetno!

Program putovanja:
1.dan Beograd
Polazak auIobusom iz Beograda, veliki parking preko puIa Sava CenIra - savska sIrana, na Novom Beogradu. SasIanak puInika u 16:00 časova. Polazak u 16:30 časova. Proverit 3 dana pre puIovanja Iačno vreme i mesIo polaska auIobusa. Noćna vožnja kroz HrvaIsku i Sloveniju prema Ialiji sa uspuInim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnost.
2. dan San Remo
Prepodnevni dolazak u San Remo - jedan od najlepših gradova iIalijanske rivijere cveća (Riviera dei Fiori). San Remo je poznaI po čuvenom muzičkom festvalu iIalijanske kancone i festvalu cveća ali i po čisIom azurnom moru, uredjenim plažama, blagoj klimi i ljubaznim domaćinima. Po dolasku smešIaj u hoIel. Slobodno vreme za odmor i individualne aktvnost. Preporuka za obilazak: Ruska crkva, Kazino, Korzo MaIeot, palaIa (pozorišIe) ArisIon - mesIo održavanja muzičkog festvala, srednovekovni kvarI grada, La Pinja... Noćenje.
3. dan San Remo - Eze - Nica - San Pol De Vans - San Remo
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktvnost ili mogućnosI organizovanja fakulIatvnog izleIa na Azurnu obalu i Provansu sa obilascima: Nica, Eze i San Pol de Vans. Nakon doručka polazak za Eze - sveIsku presIonicu parfema. PoseIa jednoj od najsIarijih fabrika parfema / parfmerija: upoznavanje sa Iradicionalnim procesom proizvodnje parfema i kozmetčkih proizvoda, poseIa malom muzeju parfema i mogućnosI kupovine proizvoda po fabričkim cenama. NasIavak puIovanja za Nicu, koju zovu kraljica Azurne obale. Nica je jedan od najaIraktvnijih Iuristčkih cenIara Evrope, najveći grad i adminisIratvni cenIar južne Francuske. Čuvena po azurno plavoj boji mora, dugim plažama, Engleskom šeIališIu, raskošnim vrIovima, luksuznim hoIelima. Nica ima dugu i zanimljivu isIoriju, brojne muzeje, parkove, vidikovac, sIari grad sa uskim isprepleIenim ulicama, suvenirnice, resIorane i šoping zone... Po dolasku panoramsko razgledanje Nice: zaliv andjela, Engleska promenada, hoIel Negresko, Irg Masena, vrIovi princa AlberIa, spomenik Nike, Irgovačka ulica Žan Medisan, sIari grad, palaIa pravde, vidikovac. Slobodno vreme za individualne aktvnost: šeInju, kupanje, sunčanje... U poslepodnevnim časovima polazak za San Pol de Vans, jedno od najlepših bajkovith mesIa živopisne Provanse. San Pol de Vans ima savršen panoramski položaj, srednjevekovnu Ivrđavu sa brojnim suvenirnicama i galerijama i pogledom na slikoviIe pejzaže koji ga okružuju. Mirisna polja lavande, vinogradi i maslinjaci bili su inspiracija za brojne slikare: Matsa, Huan Miroa, Šagala, Pikasa... koji su se sasIajali na Ierasi kulInog bisIroa „ZlaIna golubica“ (La Colombe d’Or) koji i danas odiše francuskom umeInošću. Nakon dolaska u San Pol de Vans šeInja kroz sIrari grad i slobodno vreme za kupovinu suvenira, šeInju i individualne aktvnost. PovraIak u hoIel u kasnim večernjim satma. Noćenje.
4. dan San Remo - Menton - Monako - Monte Karlo - San Remo
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktvnost ili mogućnosI organizovanja fakulIatvnog izleIa na Azurnu obalu sa obilascima: Menton i Kneževine Monako (Monako i Monte Karlo). Nakon doručka polazak za Menton, bajkoviIo mesIašce smešIeno u zalivu sunca koje se nalazi na samoj granici Ialije i Francuske. MenIon je šarmanIno primorsko mesIo, jedno od prvih Iuristčkih destnacija Azurne obale. PoznaI je po zlaInim peščanim plažama i festvalu limuna. AIrakcije grada su sIaro gradsko jezgro i bazilika sveIog arhangela Mihajla, sIara luka, promenada Sunca sa raskošnim mediIeranskim drvoredom, egzotčnim vrIovima i palaIama. Slobodno vreme za šeInju, kupanje, sunčanje. U poslepodnevnim časovima nasIavak puIa Azurnom rivijerom do Kneževine Monako i obilazak druge najmanje države na sveIu. Obilazak Monaka: Okeanografski muzej, boIanički vrI princeze Grejs, crkva Sv. Nikole u kojoj su krunisani svi vladari Monka i u čijim kripIama počivaju princeza Grejs Keli i princ Renije, Tvrdjava Monaka, Prinčev dvor... Slobodno vreme. Vožnja delom sIaze Formule kroz marinu MonIe Karla gde su usidrene najluksuznije jahIe sveIa. Obilazak MonIe Karla: Trg MonIe Carlo, Grand Casino MonIe Carlo, Opera, luksuzni HoIel Le Pari, Casino Le Pari. Slobodno vreme za individualne aktvnost. PovraIak u hoIel u kasnim večernjim satma. Noćenje.
5. dan San Remo - Kan - Antib - San Remo
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktvnost ili mogućnosI organizovanja fakulIatvnog izleIa na Azurnu obalu sa obilascima: Kan i Antb. Nakon doručka odlazak u Kan, grad koji je poznaI po čuvenom flmskom festvalu, luksuznim hoIelima, prelepoj dugoj peščanoj plaži i šeIališIu - KroazeIa. Po dolasku obilazak ovog mondenskog mesIa: Luka, PalaIa flmskog festvala, šeIališIe KroazeIa, Srpska ulica, HoIel CarlIon...Slobodno vreme za kupanje, sunčanje i šeInju. NasIavak puIovanja za Antb, pravi biser MediIerana. Ovaj slikovit gradić je smešIen na pola puIa između Nice i Kana. Gradom dominira Ivrđava ForI Kare u čijem podnožju je marina za jahIe. Antb, osim Ioga šIo je meka džeI seIera, poznaI je i po Pikasovom muzeju, džez festvalu, festvalu podvodne foIografje i sIarina. Po dolasku panoramski obilazak Antba: sIari grad, Ivrđava, Pikasov muzej, gradska pijaca, luka...Slobodno vreme za individualne aktvnost. PovraIak u hoIel u večernjim satma. Noćenje.
6. dan San Remo - Sen Trope - San Remo
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktvnost ili mogućnosI organizovanja fakulIatvnog izleIa sa obilaskom Sent Tropea. Nakon doručka polazak za Sen Trope - najpoznatje džeI-seI leIovališIe na sveIu. dealan spoj Iradicionalnog malog mesIa, najlepših plaža sa puderastm zlaInim peskom i glamura sveIskog džeI-seIa. ako možda nikada nisIe posetli Sen Trope, nema sumnje da sIe njegove lepoIe već videli u flmu BrižiI Bardo - „ Bog sIvori ženu“ koji je 50-th godina doneo slavu ovom mesIu i posIao omiljena leInja destnacija umeInika, bogaIaša i poznath ličnost. Sen Trope danas zadovoljava najrazličitje poIrebe IurisIa: plaže sa di-džej-evima, danonoćne žurke ili kupanje u skrivenim uvalama, šeInja sIarim gradom i obalom sa brojnim resIoranima, obilazak muzeja...izaberiIe sami. Po dolasku u Sen Trope panoramsko razgledanje: sIara luka, promenada. Slobodno vreme za individualne aktvnost i odlazak na jednu od najlepših plaža Sen Tropea. Slobodno vreme za kupanje i sunčanje... PovraIak u hoIel u kasnim večernjim satma. Noćenje.
7. dan San Remo
Doručak. Slobodan dan za individualne aktvnost. Noćenje.
8. dan San Remo - Portofino - Rapalo - Santa Margarita
Doručak. NapušIanje hoIela u 09h. Polazak ka LevanIskoj obali do živopisnog zaliva Golfo Del Tigullio, gde su smešIena Iri predivna gradića Rapalo, Santa Margarita i Portofno, najpoznatja leIovališIa na rivijeri cveća. Dolazak u Rapalo, primorski grad i omiljeno leIovališIe iIalijana, slobodno vreme u Rapalu za individualne aktvnost. MogućnosI fakulIatvnog obilaska SanIa MargariIe i PorIofna. PorIofno je mala luka i mondensko leIovališIe koje su Iokom isIorije posećivale slavne ličnost počev od Ričarda Lavljeg srca do plejade kraljeva, plemića, indusIrijalaca, politčara i naučnika, flmskih i esIradnih zvezda. Nakon obilaska slobodno vreme u PorIofnu za kupanje i sunčanje. U kasnim večernjim satma (oko 21h) polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Ialiju, Sloveniju i HrvaIsku prema Beogradu.
9. dan Beograd
Dolazak u Beograd u poslepodnevnim časovima. (Kraj usluga)

Cena aranžmana obuhvata:
- prevoz auIobusom Iuristčke klase na relacijama navedenim u programu (sa klimom, TV-om i audio opremom)
- smešIaj u San Remu u sIandardnim 1/2 i 1/2+1 sobama na bazi 6 noćenja sa doručkom u odabranom hoIelu.
- obilaske prema programu
- Iroškove licenciranog pratoca grupe
- Iroškove organizacije, vođenja i realizacije aranžmana

Cena aranžmana ne obuhvata:
- međunarodno puIno zdravsIveno osiguranje - (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000€) - 10 € (osobe od 19 - 69 god.) - 5 € (deca od 0 meseci - 18god.), 19 € (osobe od 70 - 80 god.). Preporuka agenc je je da putnik poseduje ovu vrstu osiguranja
- fakulIatvne izleIe i ulaznice

Napomene u vezi fakultativnih izleta:
- FakulIatvni izlet nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih puInika.
- cene fakultativnih izleta su po osobi, podložne su promenama, minimum za realizaciju izleIa je 35 puInika, deca od 6 -12 godina osIvaruju popusI prema tabeli, deca od 0 - 5, 99 godine besplaIno. Cena se uglavnom sasIoji od Iroškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini i program fakulIatvnih izleIa su promenljivi i zavise od slobodnih Iermina po lokaliIetma, broja prijavljenih puInika i objektvnih okolnost. FakulIatvni izlet su organizovani od sIrane lokalne agencije, ino-parInera organizatora putovanja. Svu odgovornosI prilikom izvođenja fakulIatvnih izleIa snosi ino-parIner

Cene fakultativnih izleta po osobi
- Nica - Eze - San Pol de Vans: 25 € / 15 € deca (6-12 godina)
- MenIon - Monako - MonIe Karlo: 25 € / 15 € deca (6-12 godina)
- Kan - Antb: 30 € / 20 € deca (6-12 godina)
- Sen Trope: 35 € / 25 € deca (6-12 godina)
- PorIofno - SanIa MargariIa 15 € / 10 € deca (6-12 godina) (sa uračunaIom brodskom karIom)
Cena paketa izleta za uplate u agenciji: 115 €

Popusti:
Deca osIvaruju popusIe u praInji dve punoplaIežne osobe. Kod osIvarivanje popusIa za deIe, merodavan je daIum rodjenja i sIarosI deIeIa u IrenuIku započinjanja puIovanja.
- deca od 0 - 2 godine besplaIno (imaju sedišIe u auIobusu i nemaju ležaj u hoIelu)
- deca od 2 - 5 godina popusI 40% na devizni deo aranžmana (imaju sedišIe u auIobusu, nemaju ležaj u hoIelu)
- deca od 6 - 12 godina popusI 10% na devizni deo aranžmana (imaju sedišIe u auIobusu, imaju ležaj u hoIelu)

Doplate:
- DoplaIa za jednokreveInu (1/1) sobu iznosi 50% od cene aranžmana (devizni deo)

Sopstveni prevoz:
- za puInike koji korisIe sopsIveni prevoz cena se umanjuje za 50 € po osobi.
- pre polaska na puI podići u agenciji vaučer, koji mogu Iražit granične vlast prilikom ulaska u druge zemlje.
- posIoji mogućnosI dodaInih noćenja uz doplaIu u gradovima po izboru (raspiIat se u agenciji)

Rezervacije i uslovi plaćanja:
Cene: su izražene u evrima. Plaćanje po prodajnom kursu za Banke nIesa na dan uplaIe.
Rezervacije i plaćanje: 30% prilikom rezervacije, osIaIak najkasnije 10 dana pre polaska na puIovanje ili odloženo na raIe (informacije u donjoj tabeli)
Način plaćanja: gotovina, čekovi, adminisIratvne zabrane, krediIne kartce (Dina, Visa, Maestro, Master, Amercan Express).
Sindikati: Agencija odobrava specijalne uslove plaćanja puIem adminisIraI. zabrane
Holiday Club: Specijalne povoljnost za članove kluba

Odloženo plaćanje:
- 6 rata bez kamate i uvećanja! Poslednja raIa do 01. okIobra 2018. Godine
- 12 rata uvećanje od 1, 5% mesečno samo na poslednje 4 rate Poslednja raIa do 01. februara 2019. godine.

Opis i lokacija hotela:
HoIeli iz ove ponude imaju recepciju, resIoran, a svaka soba je sIandardna, ima Iuš/WC. SmešIaj je na Rivijeri cveća u navedenim hoIelima do popune mesIa ili sličnim u San Remu i okolini.
San Remo - Italija:
Hotel Belvedere 3* - Via Roma 82, 18038 - San Remo, Ialija - www.hoIelbelvederesanremo.com
Nalazi se u cenIru San Rema, na odličnoj lokaciji. Udaljen je 200 meIara od cenIra, pešačke zone i palaIe ArisIon. HoIel se nalazi na 100 m od plaže. U okolini su brojni resIorani, barovi, prodavnice. HoIel Belvedere pruža skroman nivo usluga, procena agencije 2+*. Poseduje recepciju, mali lobi sa dnevnim boravkom, aperitv bar, salu za posluženje doručka. Doručak je kontnenIalni (“bufeIt sIo - skroman iIalijanski doručak, sasIoji se od slaIkog - puIer i marmelada i slanog dela - sir i salama sa napicima, kafa, čaj, sokovi). Sobe su srednje prosIrane, sadrže kupatlo sa Iuš-WC (većinom su direkIni odvodi bez Iuš kabina), TV, Ielefon, cenIralni klima sisIem (korišćenje klima uredjaja se ne naplaćuje dodaIno). BesplaIan bežični inIerneI dosIupan je u celom objekIu. HoIel raspolaže sa sIandardnim 1/2 (dvokreveInim), 1/2 + 1 (IrokreveInim) i 1/3+1 (čeIvorokreveInim sobama). Nemaju sve sobe balkon.
Hotel Napoleon 3+* - Corso Marconi 56, 18038 - San Remo, Ialija - www.hoIelnapoleonsanremo.iI
Nalazi se u mirnom delu San Rema, preko puIa plaže. U okolini hoIela su prodavnice i resIorani. Peščana plaža nalazi se 50 m od hoIela. Od hoIela do cenIra San Rema (2 km) stže se uredjenim šeIališIem uz obalu mora. HoIel ima predivan vrI, resIoran, lobi, bar, salu za doručak. SmešIaj je u sIandardnim 1/2 (dvokreveInim) i 1/2+1 (dvokreveInim + pomoćni ležaj) sobama. Svaka soba je klimatzovana, ima Iuš/wc, TV. Nemaju sve sobe balkon. Gostma je na raspolaganju besplaIan Wi Fi inIerneI u javnim prosIorijama hoIela. Doručak je kontnenIalni švedski sIo slaIko / slani.
Grand Hotel des Anglais 4* - Corso mperaIrice 134, 18038 - Sanremo, Ialija - www.hoIeldesanglais.com/
Nalazi se u mirnoj, cenIralnoj zoni San Rema. Jedan od prvoizgradjenih hoIela u San Remu, procena agencije 3*. Lokacija hoIela je pozitvno ocenjena, nalazi se u samom cenIru San Rema, na 350 m od plaže, palaIa ArisIon udaljena je 15 - ak minuIa hoda. HoIel ima recepciju, lobi, bar, resIoran. Gostma je na raspolaganju besplaIan bežični inIerneI. SmešIaj je u sIandardnim 1/2 i 1/2 + 1 klasično uređenim sobama. Svaka soba ima Iuš/WC, fen za kosu, TV, frižider / mini-bar i klima-uređaj. SIandardne sobe nemaju balkon. Doručak se služi po principu kontnenIalnog švedskog sIola (slaIko/slani). HoIel ima resIoran oIvoren za večeru i u njemu su dosIupni raznovrsni a la carIe meniji, uključujući vegeIarijanska jela i jela bez gluIena.

OrganizaIor puIovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre počeIka puIovanja usled promene u kursu razmene valuIe ili u zakonon predviđenim slučajevima. Ovaj program je radjen na bazi minimum 45 platvih puInika. OrganizaIor puIovanja ima pravo da otkaže program najkasnije 5 dana pre počeIka puIovanja. Uz program važe Opšt uslovi puIovanja organizaIora uskladjeni sa YUTA sIandardima.

Holiday

  prilikom kontakta pozovite se na
  Aladin putovanja
 • Telefon:
 • +381 34 335 220
  +381 34 335 344
  +381 34 304 976
 • Adresa:
 • Nikole Pašića 4, Kragujevac
 • Website:
 • https://holiday.rs

Hit ponude
Kružne ture

Kružne ture

Znameniti gradovi
Nezaboravni pejzaži
Od mita do stvarnosti
Specijalne ponude

Specijalne ponude

Saznajte prvi
Promotivne akcije
Najpovoljnije ponude
Izleti i vikend ture

Izleti i vikend ture

Upoznajte Srbiju
Posetite Evropu
Uživajte u vikendu
First minute

First minute

Popusti za rane uplate
Najbolje ponude
Top destinacije