sledeća
Azurna obala - 6 dana / 3 noćenja, autobusom
Azurna obala - 6 dana / 3 noćenja, autobusom

1.Maj 2018. - Nica - 6 dana, autobusom

1.Maj 2018. - Nica - 6 dana, autobusom
1.Maj 2018. - Nica - 6 dana, autobusom
1.Maj 2018. - Nica - 6 dana, autobusom
1.Maj 2018. - Nica - 6 dana, autobusom
1.Maj 2018. - Nica - 6 dana, autobusom
1.Maj 2018. - Nica - 6 dana, autobusom
1.Maj 2018. - Nica - 6 dana, autobusom
1.Maj 2018. - Nica - 6 dana, autobusom
1.Maj 2018. - Nica - 6 dana, autobusom
sa uključenom posetom Djenovi

Paket aranžman – prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje Nice i Djenove i fakultativna poseta Kanu, Antibu,Monaku, Monte Karlu 

Broj osoba po promo ceni je ograničen

Troškovi rezervacije 300,00 din.
Program putovanja:
1.Dan putovanje (28.04.2018. subota): Beograd - Nica
Sastanak grupe u 13.30h sa Parkinga Štark Arene, južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića (ulaz sa autoputa). Predvidjeno vreme polaska u 14.00 h. Vožnja autobusom kroz Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim zadržavanjima radi odmora.
2.Dan (29.04.2018. nedelja): Nica
Dolazak u Nicu u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje Nice: (grada koji čini čaroban miks Italijanske i Francuske kulture, gastronomije i arhitekture) Englesko šetalište, Trg Masena. Slobodno vreme do smeštaja u hotel posle 15 časova (po hotelskim pravilima). Mi Vam predlažemo šetnju do parka Colline du Château odakle se pruža spektakularan pogled na Zaliv anđela. Prošetajte šetalištem Engleza, čuvenim korzom duž obale, starim gradom Nice… Noćenje.
3. Dan (30.04.2018. ponedeljak): Nica - Kan -Antib - Nica
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet za poznato letovaliste francuske rivijere Kan - videćete poznato šetalište Kroaset, Filmsku palatu, Srpsku ulicu. Slobodno vreme. Nastavak puta ka šarmantnom gradu Antib. U istorijskom centru grada smeštene su najlepše i najstarije građevine. Slobodno vreme za šetnju. Povratak u Nicu. Noćenje.
4.Dan (01.05.2018. utorak): Nica - Monaco ‐ Monte Karlo ‐ Nica
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Monaka gde mozete videti katedralu u kojoj je sahranjena Grejs Keli, Knežev dvor, Okeanografski muzej. Nastavak stazom Formule 1 do Monte Karla, najluksuznijeg i najpoznatijeg kvarta Monaka. Obilazak trga Kazina sa čuvenim kazinom “Monte Carlo”, hotelom “Paris” i kafeom “Paris”. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak za Nicu. Noćenje.
5.Dan (02.05.2018. sreda): Nica - Djenova ‐ Beograd
Doručak. Napuštanje hotela. Polazak za Djenovu u jutarnjim satima. Po dolasku, odlazak na panoramsko razgledanje grada koji je pod zaštitom UNESCO‐a. Videćete Trg de Ferari, Trg de Mateoti, Duždevu palatu, Katedralu Sv. Lorenca, via Garibaldi, Trg pobede, staru luku, via Balbi, Kraljevsku palatu….. U poslepodnevnim satima oko 15.00h nastavak putovanja za Beograd. Vožnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku.
6. Dan putovanja (03.05.2018. četvrtak): Beograd
Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je oko 08.00h ujutru (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).Kraj programa.

Aranžman obuhvata:
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
- smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi 3 noćenja sa doručkom (doručak kontinentalni) u hotelu 3* Nica,
- obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča‐pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.

Aranžman ne obuhvata:
- Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),
- fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike obaveznu gradsku komunalnu taksu za Nicu, koja iznosi 1, 50 € po noći po osobi i plaća se na recepciji hotela, individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

Fakultativni izleti (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama):
- Kan i Antib ‐30€,
- Monako i Monte Karlo ‐ 25€.
Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 25 putnika ‐ a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino‐partnera), i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate, kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner.

Popusti i doplate:
Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo na upit i doplata iznosi 79 €. Deca po ovom programu ne ostvaruju popust. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

Uslovi plaćanja:
Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Banke Intesa za efektivu, na dan uplate

Način plaćanja:
Prilikom rezervacije plaća se 89Eur po osobi, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 25 dana pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate ‐ čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Opis hotela:
Busby 3*, Hotel Kyriad Nice Port 3*, Ibis Nice Palais des Congrès 3* ili slicni - nalaze se u blizini centra Nice, Ibis Nice Aéroport Promenade Hotel 3* ‐ u blizini aerodroma, 5km od centra Nice. Sve sobe su sa TWC‐om, TV‐om. U sklopu hotela se nalazi sala za doručak, bar. Usluga: noćenje sa doručkom ‐ doručak -kontinentalni. www.busby‐hotel.com/, www.kyriad.com/en/hotels/kyriad‐ nice‐port, www.accorhotels.com/gb/hotel‐7495‐ibis‐nice‐palais‐des‐congres‐vieux‐nice/index.shtml, www.accorhotels.com/gb/hotel‐0749‐ibis‐nice‐aeroport‐promenade/index.shtml

Osiguranje:
Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 672 din. sa osiguranom sumom do 25.000EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd) - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati (broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja).

Napomene:
U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta‐putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.

Upozorenje:
Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

Važno:
Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu tax free, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,..... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja.

Važno obaveštenje ‐ Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: ‐ Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Napomena za smeštaj: Tačno ime hotela znaće se 2 dana pre puta o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni. Putnici će biti u obavezi da dodju da promene ugovor o putovanju i dobiju novi ugovor sa tačno navedenim imenom hotela. Putnici će biti smešteni u jednom od navedenih hotela ili sličnom.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Organizatora, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja‐Uniqa osiguranje. Aranžman je rađen na bazi minimum 50 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije

Mladost Turist


Hit ponude
First minute

First minute

Popusti za rane uplate
Najbolje ponude
Top destinacije
Izleti i vikend ture

Izleti i vikend ture

Upoznajte Srbiju
Posetite Evropu
Uživajte u vikendu
Letovanje

Letovanje

Najveći izbor aranžmana
Hoteli i privatan smeštaj
Najpovoljnije letovanje
8. mart

8. mart

Romantična putovanja
Nezaboravni trenuci