Etiopija - 11/17/21 dan

Etiopija - 11/17/21 dan
Etiopija - 11/17/21 dan
Etiopija - 11/17/21 dan
Etiopija - 11/17/21 dan
Etiopija - 11/17/21 dan
Etiopija - 11/17/21 dan
Putovanje u Etiopiju

11/17/21 dan - Lalibela, Mekele, Adis Abeba, Danikil depresija / Arba Minč, Omo dolina / Entebe, NP Bwindi


Polazak:
05.10.2018.
Povratak u mama Afriku! Etiopija je zemlja neverovatne prirodne lepote, mesto gde izvire Nil (Plavi Nil), u njoj su kulturne razlike ogromne. Neki delovi Etiopije su najneistraženiji i najnenaseljeniji na svetu.
Etiopija je država u istočnoj Africi u regiji poznatoj kao Rog Afrike. Nema izlaza na more, a graniči na severu s Eritrejom, na zapadu sa Sudanom, na jugu s Kenijom, a na istoku sa Somalijom i Džibutijem.
Adis Abeba je glavni I najveći grad u Etiopiji, Grad leži u podnožju planine Entoto na prosječnih 2 400 m. U gradu žive ljudi iz različitih regija Etiopije, više od 80 naroda koji govore 80 različitih jezika i pripadaju raznim verskim zajednicama.

Plan i program puta:
1. dan: Okupljanje grupe na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu dva sata pre leta. Let iz Beograda za Lalibelu sa presedanjima.
2. dan: Dolazak u Lalibelu (Lalibela) i transfer do smeštaja. Slobodno vreme za odmor. Noćenje.
3. dan: Fakultativni obilazak Lalibele, malog grada koji je poznat po svojih 11 kamenih crkava, od kojih je svaka isklesana od jednog komada granita. Lalibela je mesto koje će nas vratiti nazad kroz vreme, jer je gradić tek od nedavno dobio struju, jako je malo asfaltiranih puteva, automobila, i sve se odvija usporeno... Noćenje.
4. dan: Danas se ukrcavamo u lokalni autobus i putujemo do našeg narednog odredišta – Makelea (Makele). Transfer do smeštaja i slobodno vreme. Noćenje.
5./6./7. dan: Danikil despresija – jedna od najnepristupačnijih regija na svetu, a u isto vreme i jedan od najspektakularnijih I šarenolikih pejzaža na svetu. Nekoliko delova pustinje leže na nivou od 100 metara ispod nivoa mora, I predstavlja jednu od najnižih tački Afrike. Imaćemo prilike da vidimo formacije utvrđene lave, bazene sumporne vode, stene, kamenja i poneku zelenu oazu. Prespavaćemo na obodu vulkana Erta Ale i posmatrati ključanje lave u njegovom grotlu. Jašemo kamile, obilazimo kratere, predele neverovatnih sumpornih područja, različitih boja i posetićemo rudnik gde se tradicionalno iskopava so. Povratak u Makele. 3 noćenja.
8. dan: Slobodno vreme za odmor u Makeleu. Noćenje.
9. dan: Transfer do aerodroma i let za prestonicu Etiopije – Adis Abebu. Dolazak u Adis Abebu (Addis Ababa) i transfer do smeštaja. Krećemo u fakultativni obilazak – Nacionalni muzej gde ćemo imati prilike da vidimo fosil Lusi – skeleton Australopitekusa pronađenog u Etiopiji, nakon toga obilazimo Etimološki muzej, Triniti katedralu, uživamo u pogledu na Entoto, najviši vrh iznad Adis Abebe koji ima visinu od 3200 metara. Nakon toga odlazimo na Merkato, najveću pijacu glavnog grada i probamo neobično voće i povrće. Noćenje.
10. dan: Slobodno vreme do polaska na aerodrom. Let za Beograd sa presedanjem.
11. dan: Dolazak u Beograd. Kraj putovanja.

Opciono – poseta Omo dolini:
10. dan: Slobodno vreme do polaska na aerodrom. Let za Arba Minč (Arba Minch), grad koji se nalazi u južnom delu zemlje, na visini od preko 1200 metara. Transfer do smeštaja. Noćenje.
11.-14. dan: Tura po Omo dolini – posećujemo Omorate i Dasenač plemena sa reke Omo, Turmi, plemena Dorze, Karo, Mursi, prisustvujemo lokalnim ceremonijama, običajima, marketima, ritualima preskakanja krava, tuči štapovima, spremamo lokalnu hranu, spavamo u lokalnim plemenima i komunicirati sa ovim divnim ljudima osmehom, bez reči. Neverovatno iskustvo u delu sveta u kojem ne postoje autobusi, ne važe pravila užurbanog života 21. veka i sve funkcioniše kao u dalekoj prošlosti... 4 noćenja.
15. dan: Dolazak u Arba Minč. Noćenje.
16. dan: Transfer do aerodroma i let za Beograd sa presedanjima.
17. dan: Dolazak u Beograd. Kraj putovanja.

Opciono – Uganda – poseta nacionalnom parku Bwindi:
16. dan: Transfer do aerodroma i let za Entebe sa presedanjem. Dolazak u Entebe (Entebbe) i transfer do smeštaja. Noćenje.
17.-18. dan: Transfer od Entebea do Nacionalnog parka Bwindi. Poseta gorilama. 2 noćenja.
19. dan: Transfer do Entebea. Noćenje.
20. dan: Transfer do aerodrome I let za Beograd sa presedanjima.
21. dan: Dolazak u Beograd. Kraj putovanja

Polazak:: 05.10.2018.
- U retkim slučajevima moguće je pomeranje datuma (dan-dva) u odnosu na planirane polaske. Nakon potvrđivanja grupe, potvrđuje se i datum polaska i povratka.

Smeštaj:
- Hostel je smeštajni kapacitet namenjen pre svega mladim ljudima, kao i svima onima kojima komfor nije na prvom mestu. Sobe su dvokrevetne sa etažnim (spratnim) kupatilima. Usluga u hostelu je na bazi noćenja.

- First minute cena: 11 dana - 1650 eur / 17 dana - 2290 eur / 21 dan - 3550 eur
- Regularna cena: 11 dana - 1750 eur / 17 dana - 2390 eur / 21 dan - 3650 eur
- First minute cena važi za prijave do 05.07.2018. Nakon tog datuma važi regularna cena aranžmana.

Cena aranžmana za program od 11 dana obuhvata:
- Avio kartu na relaciji Beograd – Lalibela, Makele – Adis Abeba, Adis Abeba - Beograd sa svim taksama
- Noćenja u hostelima/hotelima/guesthouse-ima/šatorima u Danikil depresiji, prema planu i programu puta
- Sve transfere prema planu i programu putovanja,
- Kompletnu organizaciju i vođenje putovanja.

Cena aranžmana za program od 17 dana obuhvata:
- Avio kartu na relaciji Beograd – Lalibela, Makele – Adis Abeba, Adis Abeba – Arba Minč, Arba Minč - Beograd sa svim taksama
- Noćenja u hostelima/hotelima/guesthouse-ima/šatorima u Danikil depresiji i Omo dolini, prema planu i programu puta
- Sve transfere prema planu i programu putovanja,
- Kompletnu organizaciju i vođenje putovanja.

Cena aranžmana za program od 21 dan obuhvata:
- Avio kartu na relaciji Beograd – Lalibela, Makele – Adis Abeba, Adis Abeba – Arba Minč, Arba Minč – Entebe, Entebe - Beograd sa svim taksama
- Noćenja u hostelima/hotelima/guesthouse-ima/šatorima u Danikil depresiji i Omo dolini I NP Bwindi, prema planu i programu puta
- Taksu za posetu gorilama u NP Bwindi
- Sve transfere prema planu i programu puta
- Kompletnu organizaciju i vođenje puta

Cena aranžmana ne obuhvata:
- Troškove vize za Etiopiju (85 eur)
- Troškove vize za Ugandu (100 usd)
- Međunarodno zdravstveno osiguranje,
- Individualne troškove za vreme trajanja aranžmana,
- Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike

Uslovi plaćanja:
- Prilikom prijavljivanja plaća se 200 € u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, nakon formiranja grupe plaća se još 500 € u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, 400€ u dolarskoj protivvrednosti se plaća inopartneru na samom putovanju, a ostatak sume plaća se u agenciji u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, najkasnije 6 nedelja pred put. Mogućnost plaćanja preko računa i karticama Visa, Master, Maestro i Dina.

Prijavljivanje:
- Preporučujemo ranije prijave jer je broj mesta ograničen.
- Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost za štampanje avio karata sa pogrešnim imenom.
- Prijava je validna jedino uz uplatu avansa.
- Nakon uplate avansa odmah se aplicira za vizu i nakon dobijanja vize izdaju se avio karte.
- Nakon izdavanja avio karata nije moguće odustajanje od aranžmana.

Napomene:
Opšte napomene:
- Organizator putovanja je Jungle Travel sa licencom OTP 266/2010.
- Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
- Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
- Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i Opštim uslovima putovanja Jungle Travel-a.
- Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
- Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise
- U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
- Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
- Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
- U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
- Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
- Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
- U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja
- Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
- Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa
- Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana
- Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
- Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
- Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
- Za ovaj aranžman primenjuju se Opšti uslovi putovanja uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:
- Organizator putovanja, Jungle Travel, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...).
- Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:
- Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
- Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

Napomene u vezi sa vizama:
- Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
- Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
- Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
- Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
- Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
- U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Jungle Tribe

  prilikom kontakta pozovite se na
  Aladin putovanja
 • Telefon:
 • Aranžmani za Evropu:
  +381 11 240 0213
  Daleke destinacije:
  +381 11 407 6257
  Fax:
  +381 11 386 3841
 • Adresa:
 • Gospodar Jevremova 49, Beograd

  Poslovnice:
  Bulevar Oslobođenja 66, lokal 8, Novi Sad
  tel: +381 21 30 16 689
 • Website:
 • https://www.jungletribe.rs

Hit ponude
Specijalne ponude

Specijalne ponude

Saznajte prvi
Promotivne akcije
Najpovoljnije ponude
Izleti i vikend ture

Izleti i vikend ture

Upoznajte Srbiju
Posetite Evropu
Uživajte u vikendu
Letovanje

Letovanje

Najveći izbor aranžmana
Hoteli i privatan smeštaj
Najpovoljnije letovanje
First minute

First minute

Popusti za rane uplate
Najbolje ponude
Top destinacije