Prag - 6 dana / 3 noći, bus

Prag - 6 dana / 3 noći, bus
Prag - 6 dana / 3 noći, bus
Prag - 6 dana / 3 noći, bus
Prag - 6 dana / 3 noći, bus
Prag - 6 dana / 3 noći, bus
Prag - 6 dana / 3 noći, bus
Prag - 6 dana / 3 noći, bus
Prag - 6 dana / 3 noći, bus
Prag - 6 dana / 3 noći, bus
Prag - 6 dana / 3 noći, bus
Prag - 6 dana / 3 noći, bus
Prag - 6 dana / 3 noći, bus
Prag - 6 dana / 3 noći, bus
Prag 6 dana / 3 noći
Fakultativno Drezden - Karlove Vari - Česki Šternberk
Paket aranžman - prevoz, smeštaj i razgledanje grada.

Aranžman je rađen na bazi minimum 50 putnika.
Cena paket aranžmana izražena u eur po osobi
Broj soba po promo ceni je ograničen

Troškovi rezervacije 300, 00 din.
Prag - Zovu ga gradom stotine tornjeva, zlatnim gradom i majkom svih gradova. Pogled na panoramu ovog slovenskog grada na Vltavi ostaviće vas bez daha i po tvrdnji mnogih Prag je najromantičniji, najlepši i najočuvaniji grad Evrope. Od 10. veka on je dom prinčeva, kraljeva, careva i predsednika, savršen sklad gotike, renesanse, baroka i art nuoveau-a.

Program putovanja:
1. Dan putovanja (Sreda): Beograd - Novi Sad - Subotica - Prag
Sastanak grupe u 18.30h sa parkinga Kombank Arene, južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića (ulaz sa autoputa). Predvidjeno vreme polaska u 19.00 h. Vožnja preko Novog Sada, Subotice, Mađarske, Slovačke sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
2. Dan (Četvrtak): Prag
Dolazak u Prag u prepodnevnim satima. Po dolasku panoramsko razgledanje grada - pešačka tura (Hradčani, Strahovski manastir, Kraljevski dvorac, katedrala Sv.Vita, Karlov most, Jevrejska četvrt, Staromesne namjesti, Vaclavske namjesti...). Nakon razgledanja smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima posle 15.00 h. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
3. Dan (Petak): Prag - Drezden - Prag
Doručak. Slobodan dan u Pragu ili fakultativni, celodnevni izlet u Drezden, jedan od najlepših nemačkih gradova koji s ponosom nosi epitet »Firenca na Elbi«: Katedrala, Opera, Cvinger, Brul terasa i prijatna šetnja pored reke Elbe. Drezden takođe preporučujemo I ljubiteljima šopinga koji je u ovom gradu pravo zadovoljstvo. Noćenje.
4. Dan (Subota): Prag - Karlove Vari - Prag
Doručak. Sobodan dan u Pragu ili fakultativni celodnevni izlet u Karlove Vari - najpoznatiju banju Evrope gde su boravili mnogi evropski vladari, vrhunski slikari, pesnici... Povratak u Prag u popodnevnim satima. Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo fakultativno vožnju brodom po Vltavi gde ćete uživati u romantičnom pogledu na znamenite lokalitete uz zvuke čuvenog Bedžiha Smetane. Noćenje.
5. Dan (Nedelja): Prag/Češki Šternberk/- Prag - Subotica - Novi Sad - Beograd
Napuštanje hotela posle doručka i organizovan odlazak do centra Praga. Slobodno prepodne u Pragu ili fakultativni izlet za fakultativne posete dvorcu Češki Šternberk iz XIII veka koji je sagradio Zdeslav Šternberg. U dogovoreno vreme u odnosu na informacije vodiča, povratak u Prag po ostatak grupe i nastavak putovanja oko 17.00h za Srbiju. Noćna vožnja preko Subotice i Novog Sada uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i carinskih formalnosti...
6. Dan (Ponedeljak): Beograd
..Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je oko 06.00 časova (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

Aranžman obuhvata:
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
- smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi tri noćenja sa doručkom u hotelu u Pragu,
- obilaske prema programu putovanja,
- usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana,
- troškove organizacije putovanja.
Aranžman ne obuhvata:
- Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te
putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),
- fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera - Kompas Praha)
- potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike,
- individualne troškove i
- ostale nepomenute troškove.

Fakultativni izleti i doplate (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama:
- Vožnja brodom - 15 €;
- Karlove Vari - 25 €;
- Češki Šternberk - 20 €;
- Drezden - 30 € (deca do 5.99 g. gratis, od 6 do 14.99 g. 20€)

Napomena u vezi fakultative:
Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 25 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera) i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate, kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner Kompas Praha - Rytířská 26 - Praha

Popusti:
Dete od 0 - 11, 99 godina u sobi sa dve punoplatežne osobe ostvaruje popust od 10% na cenu aranžmana.
Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz

Doplate: Jednokrevetne sobe se rade isključivo na upit i doplata iznosi 55€.

Uslovi plaćanja: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Banke Intesa za efektivu, na dan uplate.

Način plaćanja:
Celokupan iznos aranžmana u 12 mesečnih rata za korisnike Visa, Master I American Express kreditnih kartica Intesa Banke Ili Visa, Master I Dina kreditnih kartica Komercijalne banke - isključivo u agenciji ili 35 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 4 jednake mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Opis hotela:
Hotel City Club 3* se nalazi u centru Praga, na 15-tak minuta hoda od Vaclavovog trga i na pet minuta hoda od najbliže stanice metroa. Sve sobe sa TWC, SAT TV. Gostima hotela su na raspolaganju restoran, menjačnica, bilet servis. www.city-club.cz

Napomena za smeštaj:
U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Osiguranje:
Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 672 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd) - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja).

Napomene:
U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.

Upozorenje:
Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

Važno:
- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu Tax Free, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
- Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
- Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,... ne rade.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne
- Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja.

Važno obaveštenje
- Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.
- Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
- U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
- Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.
- Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Organizatora, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije.

Mladost Turist


Hit ponude
Last minute

Last minute

Ne propustite
Popusti i do 30%

Banje i wellness

Banje i wellness

Banjski turizam
Opuštanje u spa centrima
Odmor i dobra zabava
Nova godina

Nova godina

Hit destinacije
Romantičan ili party provod
Ispunite novogodišnje želje
Kružne ture

Kružne ture

Znameniti gradovi
Nezaboravni pejzaži
Od mita do stvarnosti