Rimini - 6 dana, autobusom

Rimini - 6 dana, autobusom
Rimini - 6 dana, autobusom
Rimini - 6 dana, autobusom
Rimini - 6 dana, autobusom
Rimini - 6 dana, autobusom

Ponuda je prestala da važi.

Aktuelne ponude možete videti na početnoj strani Aladin Putovanja
Rimini
6 dana, autobusom, minimum 45 putnika

Popust za rane rezervacije 7%
(za uplatu u celosti do 60 dana pre polaska, broj mesta je ograničen).

Termini:
30.12.-04.01.2017.
28.04.-03.05.2017.
Program putovanja:
1. dan Niš - Beograd - Bolonja
Polazak iz Niša u 17, 00h sa parkinga Lukoilove pumpe „Jastrebac“ kod TC „Tempo“. Direktna vožnja do Beograda. Usputna zadržavanja duž auto puta, prema potrebi i zbog ukrcavanja putnika. Polazak iz Beograda sa autobuskog terminala kod buvljaka u bloku 42, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe u 21, 00 h. Nastavak puta, noćna vožnja kroz Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju i Italiju. Usputna zadržavanja nagraničnim prelazima i prema potrebi.
2. dan Bolonja - Rimini
Dolazak u Bolonju u jutranjim satima. Panoramska šetnja istorijskim centrom grada: Porta Galijera, Vija del' Indipendenca (trgovačka ulica), Pjaca del Netuno, Palata Re Enco, Pjaca Mađiore, Palata Komunale, Palata del Podesta, Palata dei Banki, katedrala San Petronio, Arkiđinazio, Palata dela Merkantija, pogled na kule Garizenda i Azineli... Slobodno do plaska za Rimini u ranim popodnevnim satima. Direktna vožnja do Riminija. Smeštaj u hotel. Slobodno za individualne aktivnosti. Noćenje.
*Individualni doček Nove godine na trgu Federika Felinija, na kome se svake godine organizuju gala koncerti pop muzike ili u na tradicionalnu proslavu u starom gradu...
3. dan Rimini (San Marino)
Doručak. Slobodan dan za individualni program. Noćenje. Fakultativa: Poludnevni izlet do San Marina, obilazak gradskih zidina, kapije San Frančesko, Muzej torture, Strelište, Parlament, Trg Liberta sa istoimenom statuom... Povratak u Rimini u popodnevnim satima. Slobodno za individualni program. Noćenje.
4. dan Rimini (Ravena)
Doručak. Slobodan dan za individualni program. Noćenje. **Fakultativa: Poludnevni izlet do Ravene, panoramska šetnja istorijskim centrom grada i obilazak mauzoleja Daneta Aligijerija, crkve San Vitale sa najlepšim vizantijskim mozaicima i mauzoleja Gale Placidije... Povratak u Rimini u kasnijim popodnevnim satima.
5. dan Rimini - Palma Nova - Beograd
Doručak. Napuštanje hotela. Polazak za Beograd. Usputno dvosatno zadržavanje u najvećem outletu na severoistoku Italije, Palmanova. Nastavak puta. Direktna vožnja kroz Italiju, Sloveniju, Hrvatsku i Srbiju. Usputna zadržavanja na graničnim prelazima i prema potrebi. Dolazak u Beograd oko ponoći.
6. dan Beograd - Niš
Nastavak puta za Niš. Direktna vožnja sa usputnim zadržavanjima duž auto puta prema potrebi i radi iskrcavanja putnika. Dolazak u Niš u ranijim jutarnjim satima. Prestanak aranžmanskih usluga.

Legenda: * važi za aranžman sa polaskom 30.12.2016. god.; ** važe za aranžman sa polaskom 28.04.2017.
Napomena – fakultativni izlet je moguć u slučaju da navedeni objekti u Raveni budu otvoreni 02. janura 2017.

Cena obuhvata:
- prevoz turističkim visokopodnim solo ili spratnim autobusom (A/C, audio, video...) na navedenim relacijama,
- smeštaj u dvo i trokrevetnim sobama (treći ležaj pomoćni) na bazi 3 noćenja sa kontinentalnim doručkom prema italijanskim normativima u hotelu sa 3* tipa Tamanco u Riminiju na bazi usluživanja,
- razgledanja prema programu,
- boravišnu taksu za boravak u hotelu u Riminiju,
- licenciranog pratioca grupe,
- troškove organizacije.

Cena ne obuhvata:
- Polisu međunarodnog putnog i zdravstevnog osiguranja. Paket putnog osiguranja (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) možete uplatiti u Eurotursu po tarifi osiguravajuće kuće Sava osiguranje. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti u agenciji.
- Individualne, vanprogramske troškove koje putnik načini u sredstvima javnog prevoza, u smeštajnim i objektima ishrane, na lokalitetima...
- Doplatu za jednokrevetnu sobu 45 eur po osobi, za sve tri noći, rezervacija i uplata obavezni prilikom rezervacije aranžmana!
- fakultativne sadržaje programa.
- Doplatu za polaske iz: Vranja, Leskovca, Neogitna i Zaječara u iznosu od 20 eur po osobi - Potreban minimum od 20 osoba po destinaciji!

Cene prevoza i fakultativnih izleta po osobi (minimum za realizaciju izleta je 25 putnika):
- poludnevni izlet do San Marina (cena 15 eur, min. 25 osoba), cena obuhvata: usluge pratioca grupe, prevoz autobusom, troškove parkinga
- poludnevni izlet do Ravena (cena 40 eur, min. 25 osoba), cena obuhvata, usluge pratioca grupe, troškove rezervacije i ulaznice za crkvu San Vitale i mauzolej Gale Placidije u Raveni, troškove autobuskog prevoza, putarina i parkinga. Zbog blagovremene rezervacije ulaznica prijave su neophodne isključivo u agenciji prilikom prijave za aranžman!

Opis i lokacija hotela:
Hotel tipa "Tamanco ” 3*- Hoteli tipa Tamanco 3* nalaze se u smeštajnom delu Riminija pored najduže peščane plaže u Evropi. Nude restoran, zajednički salon, recepciju, lift... Sobe sa dva ležaja i trećim pomoćnim, satelitsku TV, sopstveno kupatilo sa TWC... U neposrednoj su blizini glavne ulice iz koje do centra grada možete doći gradskim autobusom broj 11.

Način plaćanja
U dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize Narodne banke Srbije na dan uplate:
- 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 mesečnih rata po završetku putovanja, sa uvećanjem ostatka duga 1% po kalendarskom mesecu odloženog plaćanja i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
- Platnim karticama
- Faktoring: odloženo, bez kamate, bez uvećanja, kreditnim karticama Banca Intesa ili Societe Generale-Masterata (6 rata). Kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

Opšte napomene (sastavni deo programa putovanja)

Napomene u vezi smeštaja:
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
- Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
- Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
- U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
- Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
- Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

Napomene u vezi fakultativnih izleta i usluga:
- Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
- Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
- Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

Ostale napomene:
- Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
- Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4, 5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
- Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
- Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred.
- Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
- Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
- Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
- Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
- Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
- Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji (www.europa.rs) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (tax fre).
- Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
- Organizator putovanja je u sistemu YUTA garancija putovanja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2016 od 25.01.2016.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300049782 Od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
- Kod organizatora putovanja možete uplatiti paket putnog osiguranja (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
- Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “Euroturs Nis” doo, licenca OTP br. 49/2016
- Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja - YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.
Hit ponude
Last minute

Last minute

Ne propustite
Popusti i do 30%

Specijalne ponude

Specijalne ponude

Saznajte prvi
Promotivne akcije
Najpovoljnije ponude
Letovanje

Letovanje

Najveći izbor aranžmana
Hoteli i privatan smeštaj
Najpovoljnije letovanje
1. maj

1. maj

Popularne prolećne ture
Atraktivne destinacije
Autobusom ili avionom