1. maj 2017. - Rivijera cveća, Azurna obala, Đenova

1. maj 2017. - Rivijera cveća, Azurna obala, Đenova

Ponuda je prestala da važi.

Aktuelne ponude možete videti na početnoj strani Aladin Putovanja
Rivijera cveća, Azurna obala, Đenova
5 dana, autobusom, minimum 45 osoba

Popust za rane rezervacije 7%
(za uplatu u celosti do 60 dana pre polaska, broj mesta je ograničen).

Termini:
29.04.-03.05.2017.
Program putovanja:
1. dan Niš - San Remo

Polazak iz Niša sa parkinga benzinke pumpe „Lukoil“ kod TC „Tempo“ u 16,00 h. Direktna vožnja do Beograda sa usputnim zadržavanjima radi prikupljanja putnika iz gradova duž autoputa. Polazak iz Beograda u 19,00 h sa autobuskog terminala kod buvljaka u bloku 42, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe. Direktna, noćna vožnja, kroz Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju i Italiju. Usputna zadržavanja na graničnim prelazima i prema potrebi.
2. dan San Remo
Dolazak u San Remo u po podnevnim satima. Smeštaj u hotel. Slobodno po podne. Noćenje.
3. dan San Remo - Azurna obala - Monako - San Remo
Doručak slatki, posluživanje prema meniju. Slobodno za individualne aktivnosti. Noćenje.
Fakultativa: Azurna obala, Kneževina Monako
Celodnevni izlet autobusom sa obilascima u pratnji vodiča: Sen Tropea, stecišta svetskog džet seta sa lukom u kojoj se nalazi bezbroj kafića i restorana, gradskim zvonikom...; Kana, sa čuvenom Fimskom paltom, šetalištem i plažom Kroazet, Ulicom Srba...; Grasa, svetske prestonice parfema i fabrike za proizvodnju parfema Galimar; Antiba, meke džet seta sa marinom za jahte, starim gradom i tvrđavom For kare..; Nice, prestonice Azurne obale sa Šetalištem Engleza, hotelom Negresko, Trgom Masena... Polazak za Monako u 21,00 h. Po dolasku šetnja Monakom pored Okeanografskog muzeja, crkve Sv. Nikole, do Kneževog dvora... Nastavak razgledanja autobusom pored Kondamina stazom Formule 1 do Monte Karla, sa čuvenom kockarnicom Kazino Monte Karlo, hotelom i kafeom Pariz... Povratak u San Remo iza ponoći.
4. dan San Remo - Đenova - Seravale - Batrovci
Raniji doručak slatki, posluživanje prema meniju. Polazak za Đenovu u 07,30 h. Po dolasku, dvostano slobodno vreme za individualna razgledanja Đenove: Palata duždeva, Pjaca dei Ferari, katedrala Svetog Lorenca, kuća Kristofora Kolomba, kapija Porta Zoprani, Vija Garibaldi, danas Strada Nuova... Odlazak za Seravale. Po dolasku u „Outlet Serravalle“ dvostano zadržavanje za razgledanje i šoping. Nastavak puta za Srbiju. Direktna vožnja autoputevima kroz Italiju, Sloveniju, Hrvatsku i Srbiju. Usputna zadržavanja prema potrebi.
5. dan Batrovci - Beograd - Niš
Dolazak na granični prelaz Batrovci u jutarnjim satima. Granične formalnosti. Nastavak puta za Beograd. Dolazak u Beograd u pre podnevnim satima. Nastavak puta prema Nišu. Dolazak u Niš u po podnevnim satima. Prestanak aranžmanskih usluga.

Cena obuhvata:
- prevoz visokopodnim solo ili spratnim turističkim autobusom sa A/C, A/V uređajima...),
- smeštaj u dvo i trokrevetnim sobama (treći ležaj pomoćni) na bazi 2 noćenja sa doručkom u hotelu tipa „Esperia“ sa 3* u San Remu, doručak slatki kontinentalni-posluživanje.
- licenciranog pratioca grupe, troškove organizacije.

Cena ne obuhvata:
- Polisu međunarodnog putnog i zdravstvenog osiguranja. Paket putnog osiguranja (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) možete uplatiti u Eurotursu po tarifi osiguravajuće kuće Sava osiguranje. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti u agenciji.
- boravišnu taksu za boravak u hotelu u na Rivijeri cveća, u iznsu od cca 3 eur po osobi, plaćanje u gotovom na recepciji hotela.
- iIndividualne, vanprogramske, troškove koje putnik načini u sredstvima javnog prevoza, u smeštajnim i objektima ishrane, na lokalitetima...
- fakultativne sadržaje programa,
- doplatu za jednokrevetnu sobu u iznosu od 40 eur po osobi za obe noći, rezervacija i uplata u agencij prilikom prijavljivanja za aranžman.
- doplatu za polaske iz: Vranja, Leskovca, Neogitna i Zaječara u iznosu od 20 eur po osobi - Potreban minimum od 20 osoba po destinaciji!

Cene fakultativnih sadržaja programa po osobi
- Azurna obala, cena 35 eur po osobi, minimum 30 osoba, cena obuhvata: autobuski prevoz, vodiča, eko i komunalne takse, parking.

Napomene u vezi fakultativnih izleta:
- Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

Opis i lokacija hotela:
Hotel tipa “Esperia”***
www.hotelesperiasanremo.it, 18038 San Remo, Corso O. Raimondo 45. Sve sobe TWC, TV, dva ležaja sa trećim pomoćnim... Hoteli raspolažu restoranom, barom... Kompletan sadržaj hotela sa 3* prema lokalnoj kategorizaciji.

Način plaćanja
U dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize Narodne banke Srbije na dan uplate:
- 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 mesečnih rata po završetku putovanja, sa uvećanjem ostatka duga 1% po kalendarskom mesecu odloženog plaćanja i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
- Platnim karticama
- Faktoring: odloženo, bez kamate, bez uvećanja, kreditnim karticama Banca Intesa ili Societe Generale-Masterata (6 rata). Kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

Opšte napomene (sastavni deo programa putovanja)

Napomene u vezi smeštaja:
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
- Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
- Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
- U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
- Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
- Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

Napomene u vezi fakultativnih izleta i usluga:
- Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
- Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
- Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

Ostale napomene:
- Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
- Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4, 5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
- Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
- Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 - 8 nedelja unapred.
- Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
- Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
- Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
- Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
- Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
- Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji (www.europa.rs) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (tax fre).
- Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
- Organizator putovanja je u sistemu YUTA garancija putovanja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2016 od 25.01.2016.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300049782 Od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
- Kod organizatora putovanja možete uplatiti paket putnog osiguranja (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
- Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “Euroturs Nis” doo, licenca OTP br. 49/2016
- Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja - YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.
Hit ponude
Kružne ture

Kružne ture

Znameniti gradovi
Nezaboravni pejzaži
Od mita do stvarnosti
Last minute

Last minute

Ne propustite
Popusti i do 30%

Metropole

Metropole

Svetske metropole
Turističke atrakcije
Nezaboravna putovanja
Specijalne ponude

Specijalne ponude

Saznajte prvi
Promotivne akcije
Najpovoljnije ponude